EXAM-käyttäjäiltapäivä 7.5. klo 12.00–15.00

Vaikuta EXAMin kehittämiseen!

Korkeakoulujen yhteinen EXAM on palvellut käyttäjiään jo kuusi vuotta. Vuosien aikana on tehty paljon kehitystä, mm. yhteiskäyttöä eli tenttivierailuja ja yhteistenttejä, analytiikkaa ja uusia toimintoja kuten väittämä.

Nyt haluamme kutsua teidät EXAM-käyttäjät eli opettajat ja opiskelijat sekä opetuksen kehittäjät keskustelemaan yhdessä EXAMista. Millaisia mahdollisuuksia EXAM tarjoaa tällä hetkellä teille ja mihin suuntaan toivotte EXAMin tulevaisuudessa kehittyvän?

Iltapäivän kolmessa teematyöpajoissa pääset vaikuttamaan EXAMin kehitykseen eri näkökulmista sekä kuulet mitä kaikkea EXAMilla voi oikeastaan tehdä.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Ilmoittaudu tilaisuuteen tällä lomakkeella viimeistään tiistaina 4.5.

Tarkempi ohjelma EXAM-käyttäjäiltapäivän Eduuni-wikisivulla.

Lisätietoja työpajasta: exam-team@csc.fi

Teematyöpajat

1. EXAM vuonna 2030

Työpajassa mietitään Digivision viitoittamana digi-pedagogiikan näkökulmasta millainen EXAM on nyt ja tulevaisuudessa. Miten sähköinen tenttinen tukee arviointia vuonna 2030? Millaisia tarpeita EXAM-käyttäjillä on? Miten EXAM voisi vastata Digivision 2030 tarpeisiin?

  • Kohderyhmä: Korkeakoulujen EXAM-käyttäjät (opettajat ja opiskelijat).

2. EXAMista esille: mitä tietoa käyttäjä tarvitsisi arkeaan helpottamaan?

Pohditaan yhdessä mitä tietoa tai koonteja käyttäjä tarvitsisi EXAMista tulevaisuudessa. Mitä EXAMin tarjoamaa tietoa käyttäjät ovat kokeneet hyväksi ja käyttökelpoiseksi? Työpaja sisältää myös ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä.

  • Kohderyhmä: Korkeakoulujen opetushenkilökunta ja opetuksen kehittäjät

3.  EXAM-ohjeet uusin silmin

Palautetta ja ideoita yhteisten EXAM-ohjeiden käytettävyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen.

  • Kohderyhmä: Korkeakoulujen opetushenkilökunta ja lisäksi saavutettavuuden parissa työskentelevät.