Sisu

Sisuun siirtyminen ja Examinarium

Examinarium sekä hakee tietoja Oodista (opintojaksotiedot ja ilmoittautumiset), että Oodi hakee tietoja Examinariumista (lukitut suoritukset). Tästä syystä vaihdos Oodista Sisuun 17.5.- 31.5.2021 vaikuttaa myös Examinarium-tentteihin.

Päivitämme tätä sivua sitä mukaa kun tarkentuu, miten muutos toteutetaan Examinariumin osalta.

MIKÄ MUUTTUU?

 • Sisussa Examinarium-tentit liitetään opintojakson sijaan alemmalle tasolle, eli toteutukseen.
  • Toteutuksen päättyessä Sisussa ja uuden alkaessa samalle opintojaksolle, tulee Examinariumissa tehdä tai kopioida tentti uudelle toteutukselle.
  • Vain kyseiseen toteutukseen ilmoittautuneet opiskelijat näkevät yleisen tentin Examinariumissa.
 • Henkilökohtaiset tentit tarvitsevat Sisussa käynnissä olevan toteutuksen ja ilmoittautumisen
  • Myös henkilökohtaisissa tenteissä määritetään, mihin toteutukseen se liittyy.
  • Vaikka opiskelijan voi liittää tenttijäksi ilman Sisu-illmoittautumista, suoritusta ei voida tentin jälkeen rekisteröidä ilman sitä.

Aikataulu kuvana

Aikataulu kuvana. Klikkaa suuremmaksi.

OPETTAJILLE: TENTTIEN ASETUKSET

 • Examinariumissa on kolmen päivän päivityskatko 25.5. -27.5.2021. 
 • Nykyisten tenttien tenttiperiodit on määritetty ylläpidon toimesta päättymään ennen katkoa, eli viimeistään 24.5.
 • 28.5. alkaen ei käytetä enää päättyneitä Oodi-koodillisia tenttejä, vaan tentaattorien tulee Examinariumin käyttökatkon jälkeen:
  • a) kopioida tenttinsä
  • b) valita niille oikea Sisun opetus/toteutus, joka on muodoltaan pidempi kuin Oodin koodi
  • c) määrittää uusi tenttiperiodin päättymispäivä ja julkaista tentti.
  • Tämän jälkeen opiskelijat pystyvät taas varaamaan tenttiaikoja.
  • Kuvalliset ohjeet  ja video vaiheista
 • Tenttien kopioinnilla ehkäistään virhetilanteita tenteissä ja rekisteröinnissä. Koska tentit on liitetty Oodiin opintojakson tasolle ja Sisuun opetuksen/toteutuksen tasolle, ei automaattinen siirto ei ole mahdollista.
 • Jos tenttiperiodi ei jatku heti katkon jälkeen, kopiointi tehdään viimeistään siinä vaiheessa, kun tentti taas avataan.
 • Tenttiperiodi määritetään päättymään viimeistään lukukauden vaihteessa (tai samaan aikaan kuin Sisun opetus).
  • Seuraavaa lukukautta varten otetaan tentistä kopio ja liitetään se kyseisen lukukauden Sisussa olevaan opetukseen.

OPETTAJILLE: ARVIOINTI JA REKISTERÖINTI

 • Examinariumista kokonaissuorituksina lukitut arvioinnit siirtyvät tällä hetkellä automaattisesti Oodiin rekisteröitäväksi. Viimeinen arviointien lukitsemisaika on näille tenteille 12.5.2021 klo 23:59. Tarkista siis, että arvioidut tenttisuoritukset ovat lukittu-tilassa.
 • 13.5. ja sen jälkeen lukitut Oodi-koodilliset arvioinnit:
  • Rekisteröidään Sisuun opettajien toimesta 31.5. jälkeen
  • Tai toimitetaan listana s-postitse rekisteröitäväksi viimeistään 30.5.
 • Automaattinen suoritusten siirto Examinariumista Sisuun toimii 31.5. alkaen.
  • Tenteille, jotka on liitetty Sisun opetukseen.
  • Vain kokonaissuorituksina lukitut tenttisuoritukset.

KATSO OPISKELIJOIDEN OHJEET TENTTIIN ILMOITTAUTUMISESTA JA TENTTIMISESTÄ

One thought on “Sisu

 1. Päivitysilmoitus: Viikin opettajien tukiblogi

Kommentointi on suljettu.