Sisu

Sisuun siirtyminen ja Examinarium

Examinarium sekä hakee tietoja Oodista (opintojaksotiedot ja ilmoittautumiset), että Oodi hakee tietoja Examinariumista (lukitut suoritukset). Tästä syystä vaihdos Oodista Sisuun 17.5.- 31.5.2021 vaikuttaa myös Examinarium-tentteihin.

Päivitämme tätä sivua sitä mukaa kun tarkentuu, miten muutos toteutetaan Examinariumin osalta.

Aikataulu kuvana

Aikataulu kuvana

OPETTAJILLE: TENTTIEN ASETUKSET

 • Examinariumissa on kolmen päivän päivityskatko 25.5. -27.5.2021. 
 • Nykyisten tenttien tenttiperiodit määritetään ylläpidon puolesta päättymään ennen katkoa, eli viimeistään 24.5.
 • 28.5. alkaen ei käytetä enää päättyneitä Oodi-koodillisia tenttejä, vaan tentaattorien tulee käyttökatkon jälkeen
  • a) kopioida tenttinsä
  • b) valita niille oikea Sisun opetus/toteutus
  • c) määrittää uusi tenttiperiodin päättymispäivä ja julkaista tentti.
  • Tämän jälkeen opiskelijat pystyvät taas varaamaan tenttiaikoja.
 • Tenttien kopioinnilla ehkäistään virhetilanteita tenteissä ja rekisteröinnissä. Koska tentit on liitetty Oodiin opintojakson tasolle ja Sisuun opetuksen/toteutuksen tasolle, ei automaattinen siirto ei ole mahdollista.
 • Jos tenttiperiodi ei jatku heti katkon jälkeen, kopiointi tehdään viimeistään siinä vaiheessa, kun tentti taas avataan.
 • Tenttiperiodi määritetään päättymään viimeistään lukukauden vaihteessa (tai samaan aikaan kuin Sisun opetus).
  • Seuraavaa lukukautta varten otetaan tentistä kopio ja liitetään se kyseisen lukukauden Sisussa olevaan opetukseen.

OPETTAJILLE: ARVIOINTI JA REKISTERÖINTI

 • Examinariumista kokonaissuorituksina lukitut arvioinnit siirtyvät tällä hetkellä automaattisesti Oodiin rekisteröitäväksi. Viimeinen arviointien lukitsemisaika on näille tenteille 12.5.2021 klo 23:59.
 • 13.5. ja sen jälkeen lukitut Oodi-koodilliset arvioinnit:
  • Rekisteröidään Sisuun opettajien toimesta 31.5. jälkeen
  • Tai toimitetaan listana s-postitse rekisteröitäväksi viimeistään 30.5.
 • Automaattinen suoritusten siirto Examinariumista Sisuun toimii 31.5. alkaen.
  • Tenteille, jotka on liitetty Sisun opetukseen.
  • Vain kokonaissuorituksina lukitut tenttisuoritukset.

OPISKELIJOILLE: TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA TENTTIAJAN VARAUS

 • Mikäli opiskelija haluaa tehdä tentin ennen Examinariumin käyttökatkoa 25.5., tulee hänen ilmoittautua opetustapahtumalle Oodissa viimeistään 16.5.
  • 17.5. on katko tenttiaikojen varauksessa.
 • Opetukseen ilmoittautuminen jatkuu Sisussa 31.5. Opiskelijoiden 16.5. mennessä Oodissa tehdyt ilmoittautumiset siirtyvät Sisuun.
 • Examinariumin Tentit-välilehti näyttää 31.5. alkaen opiskelijalle ne tentit, joita vastaavaan opetukseen on ilmoittautuminen Sisussa, ja joihin tentaattorit ovat ehtineet avata tentin.
  • Varauskalenteri aukeaa 28.5. eteenpäin katkon jälkeen.

OPISKELIJOILLE: TENTTIMINEN

 • Examinariumissa on tenttikatko 25.5. -27.5.
 • Katkoon saakka voi tenttiä Oodin opintojaksoihin liitettyjä tenttejä,
 • 28.5. alkaen voi tenttiä Sisun opetukseen liitettyjä tenttejä, sitä mukaa kun tentaattorit ovat avanneet tentit.

Lisätietoa kampuksen tenttipalveluista tai opetusteknologiapalvelulta.

1 thought on “Sisu

 1. Päivitysilmoitus: Viikin opettajien tukiblogi

Kommentointi on suljettu.