Sisu

Näyteikkuna

Sisuun siirtyminen ja Examinarium

Examinarium sekä hakee tietoja Oodista (opintojaksotiedot ja ilmoittautumiset), että Oodi hakee tietoja Examinariumista (lukitut suoritukset). Tästä syystä vaihdos Oodista Sisuun 17.5.- 31.5.2021 vaikuttaa myös Examinarium-tentteihin.

Päivitämme tätä sivua sitä mukaa kun tarkentuu, miten muutos toteutetaan Examinariumin osalta.

Aikataulu kuvana

Aikataulu kuvana

OPETTAJILLE: TENTTIEN ASETUKSET

 • Examinariumissa on kolmen päivän päivityskatko 25.5. -27.5.2021. 
 • Nykyisten tenttien tenttiperiodit määritetään ylläpidon puolesta päättymään ennen katkoa, eli viimeistään 24.5.
 • 28.5. alkaen ei käytetä enää päättyneitä Oodi-koodillisia tenttejä, vaan tentaattorien tulee käyttökatkon jälkeen
  • a) kopioida tenttinsä
  • b) valita niille oikea Sisun opetus/toteutus
  • c) määrittää uusi tenttiperiodin päättymispäivä ja julkaista tentti.
  • Tämän jälkeen opiskelijat pystyvät taas varaamaan tenttiaikoja.
 • Tenttien kopioinnilla ehkäistään virhetilanteita tenteissä ja rekisteröinnissä. Koska tentit on liitetty Oodiin opintojakson tasolle ja Sisuun opetuksen/toteutuksen tasolle, ei automaattinen siirto ei ole mahdollista.
 • Jos tenttiperiodi ei jatku heti katkon jälkeen, kopiointi tehdään viimeistään siinä vaiheessa, kun tentti taas avataan.
 • Tenttiperiodi määritetään päättymään viimeistään lukukauden vaihteessa (tai samaan aikaan kuin Sisun opetus).
  • Seuraavaa lukukautta varten otetaan tentistä kopio ja liitetään se kyseisen lukukauden Sisussa olevaan opetukseen.

OPETTAJILLE: ARVIOINTI JA REKISTERÖINTI

 • Examinariumista kokonaissuorituksina lukitut arvioinnit siirtyvät tällä hetkellä automaattisesti Oodiin rekisteröitäväksi. Viimeinen arviointien lukitsemisaika on näille tenteille 12.5.2021 klo 23:59.
 • 13.5. ja sen jälkeen lukitut Oodi-koodilliset arvioinnit:
  • Rekisteröidään Sisuun opettajien toimesta 31.5. jälkeen
  • Tai toimitetaan listana s-postitse rekisteröitäväksi viimeistään 30.5.
 • Automaattinen suoritusten siirto Examinariumista Sisuun toimii 31.5. alkaen.
  • Tenteille, jotka on liitetty Sisun opetukseen.
  • Vain kokonaissuorituksina lukitut tenttisuoritukset.

OPISKELIJOILLE: TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA TENTTIAJAN VARAUS

 • Mikäli opiskelija haluaa tehdä tentin ennen Examinariumin käyttökatkoa 25.5., tulee hänen ilmoittautua opetustapahtumalle Oodissa viimeistään 16.5.
  • 17.5. on katko tenttiaikojen varauksessa.
 • Opetukseen ilmoittautuminen jatkuu Sisussa 31.5. Opiskelijoiden 16.5. mennessä Oodissa tehdyt ilmoittautumiset siirtyvät Sisuun.
 • Examinariumin Tentit-välilehti näyttää 31.5. alkaen opiskelijalle ne tentit, joita vastaavaan opetukseen on ilmoittautuminen Sisussa, ja joihin tentaattorit ovat ehtineet avata tentin.
  • Varauskalenteri aukeaa 28.5. eteenpäin katkon jälkeen.

OPISKELIJOILLE: TENTTIMINEN

 • Examinariumissa on tenttikatko 25.5. -27.5.
 • Katkoon saakka voi tenttiä Oodin opintojaksoihin liitettyjä tenttejä,
 • 28.5. alkaen voi tenttiä Sisun opetukseen liitettyjä tenttejä, sitä mukaa kun tentaattorit ovat avanneet tentit.

Lisätietoa kampuksen tenttipalveluista tai opetusteknologiapalvelulta.

Valinnaiset-aihealueet bugi

Examin nykyisessä versiossa on valinnaisiin aihealueisiin liittyvä bugi: jos tentissä kaikki aihealueet ovat valinnaisia, osalle opiskelijoita ei-valitut aihealueet näkyvät Ilmoittautumiset-sivulla pakollisina.

Tämä on yhdistetty tilanteisiin, joissa opiskelija valitsee listalta viimeisimmän aihealueen. Virhe liittyy vain Ilmoittautumistietojen näkymiseen, itse tenttitilanteessa opiskelija saa vain valitsemiensa aihealueiden kysymykset.

Korjaus tulee seuraavaan, keväällä päivitettävään versioon.

Siihen saakka hyvä käytännön vinkki voisi olla, että lisää tenttiin pakollisen aihealueen. Esimerkiksi ”Palautetta tentistä” ja tähän yhden avoimen kysymyksen hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Maskien käyttö EXAMINARIUM-tenteissä.

Näyteikkuna

Yliopiston tiloissa käytetään aina maskia, paitsi jos olet tilassa yksin. Tämä koskee myös EXAMINARIUM tenttejä. Voit käyttää omaa maskia ja tarvittaessa voit hakea kertakäyttöisen maskin vahtimestarilta tentin ajaksi.

Du ska alltid använda munskydd i universitetets lokaler, om du inte befinner dig ensam i lokalen. Det gäller också EXAMINARIUM-tentor. Du kan använda din egen mask och, om det behövs, kan du hämta en engångsmask från vaktmästaren.

Wearing a protective face mask is required on University premises, unless there are no other people present.  This covers also EXAMINARIUM exams. You can use your own mask and, if necessary, you can pick up a disposable mask from the janitor.

Aleksandrian Examinarium-tenttitilat suljetaan

Aleksandrian Examinarium-tenttitilat suljetaan 16.3.2020 alkaen poikkeustilanteen vuoksi

Helsingin yliopistolle on julistettu poikkeustilanne ja opiskelijoita suositellaan välttämään yliopiston yhteisiä avoimia opiskelutiloja. Oppimiskeskus Aleksandria suljetaan vähintään 31.5.2020 saakka, mukaan lukien Examinarium-tenttitilat. Tästä syystä Aleksandrian tiloihin tehdyt tenttivaraukset perutaan 16.3.2020 alkaen.

Muiden kampusten tenttitilat ovat ainakin toistaiseksi opiskelijoiden käytössä. Jos sinulla on flunssan oireita tai epäilet altistuneesi koronavirukselle, siirrä tai peru tenttiaikasi
Tenttitilaan voi ottaa mukaan desinfiointipyyhkeen tai vastaavan ja puhdistaa näppäimistön ja hiiren ennen tentin alkua.

Tenttejä, joissa on käytössä Finlex-sivusto, voi tenttiä Porthanian Esteettömässä tenttitilassa.

Tentaattorien kannattaa miettiä mahdollista tenttiperiodin pidentämistä.

Tenttivierailun käyttöönotto

Liityimme mukaan tenttivierailupilottiin ja otimme tenttivierailun käyttöön Helsingin yliopiston Examinarium-tenteissä 9.3.2020.

Tämä tarkoittaa sitä, että:

 • 9.3.2020 klo 8.30-10.30 on käyttökatko Examinariumissa.
 • Opiskelijat voivat tenttiä Helsingin yliopiston Examinarium-tenttejä muiden korkeakoulujen tenttitiloissa (Tenttien erityisvaatimukset voivat rajoittaa tenttivierailumahdollisuuksia ja valinnaiset aihealueet eivät toimi tenttivierailussa). Katso ohje tenttivierailuun lähteville opiskelijoille.
 • Aleksandrian 4. kerroksen tenttitilan koneet 1-6 ovat myös muiden korkeakoulujen opiskelijoiden varattavissa Katso ohje tenttivierailemaan saapuville opiskelijoille.
 • Tenttitilojen varauskalenterin varausaika lyhennetään 30 päivään käytäntöjen yhtenäistämiseksi kansallisesti.
 • Siirrymme HAKA-kirjautumiseen Examinariumissa. Kaikki käyttäjät valitsevat Examinariumiin kirjautuessaan ensin oman organisaationsa pudotusvalikosta.
 • Tentaattoreille muualla vastatut tenttisuoritukset näkyvät järjestelmässä samalla tavoin kuin omissa tenttitiloissa suoritetut. Jos tentissä on käytössä ohjelmistovaatimuksia (mm. Finlex tai piirtopöytä), tenttiä ei mahdollisesti voi tehdä muiden korkeakoulujen tiloissa. Tämän vuoksi tieto ohjelmistovaatimuksista tulisi olla tentin perustiedoissa mukana. Katso tentaattorin ohjeet tenttivierailusta.
 • Pilotin aikana keräämme kokemuksia ja kehitämme tenttivierailuun liittyviä käytänteitä. Kuulemme mielellämme palautetta tenttivierailukokemuksistanne sekä tentaattorina että opiskelijana: opetusteknologia (at) helsinki.fi

Piirtonäytöt tenteissä Kumpulassa

Kumpulan tenttitilassa on marraskuusta 2018 alkaen ollut mahdollista tehdä tenttivastauksensa erillisillä piirtonäytöillä kuudella koneella. Ne ovat olleet vaihtoehtona paperitenteille.

9.9.2019 alkaen tarkoitus on tehdä kaikki piirtämistä tai laskemista vaativat tentit piirtonäytöillä. Paperitenttimahdollisuus poistuu. Tenttitilassa on ohjeet piirtonäytön käyttöön ja tiedoston liittämiseen tenttivastaukseen.

Ennen tenttiä opiskleijat voivat käydä kokeilemassa ja tutustumassa piirtonäytön käyttöön Kumpulan Examinarium-tilassa aamuisin ennen klo 9:30 (maanantaisin klo 10.30 saakka) tai erillisen sopimuksen mukaan.

Katso liitteestä piirtonäytön pikaohje opiskelijoille.

Examinariumissa versiopäivitys 4.9.

Examinarium päivitetään 5.1-versioon 4.9. aamupäivällä. Tenttejä pääsee arvioimaan, muokkaamaan ja ilmoittautumaan heti katkon päätyttyä. Tenttitilat ovat suljettuina koko päivän.

Uudessa versiossa:

Suurin muutos on  valinnaiset aihealueet. Tentaattori voi määrittää aihealueen vapaaehtoiseksi, jolloin opiskelija ilmoittautuessaan valitsee, tenttiikö kyseisen aihealueen vai ei. Tenttitilanteessa opiskelija saa kysymykset vain pakollisista ja itse valitsemistaan aihealueista. Sopii esimerkiksi kirjatenttipaketteihin, joissa on valinnaista kirjallisuutta.

Arvioijalla on mahdollisuus arviointivaiheessa muuttaa automaattisen arvoinnin pisteitä.  Monivalinta- ja aukkotehtävissä Examinarium pisteyttää vastaukset automaattisesti. MIkäli kysymyksessä on ollut virhe, pisteitä voi muuttaa ennen arvioinnin lukitsemista. (Tuleviin tentteihin kysymyksen voi korjata tentin Kysymykset-sivulla.)

Opiskelijoiltamme poistuu toistaiseksi mahdollisuus varata tenttipaikkaa toisista korkeakouluista. Toiminto otetaan takaisin käyttöön, kun liitymme pilottiin mukaan ja avaamme omia tenttitiloja muiden korkeakoulujen opiskelijoiden käyttöön.