Vuosi vaihtuu, on aika tehdä valintoja – Ympäristö- ja elintarviketalous

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa voi suuntautua ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaan tai elintarviketalouteen. Aikaisemmin nämä ovat olleet erilliset kandiohjelmat. Meillä YET-fukseilla on kaikilla vapaus valita, kumpaan haluamme suuntautua. Minua kiinnosti jo hakiessa ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, vaikka olinkin aikaisemmin työskennellyt ruoan parissa.

Opintojen alussa kävimme perusteita kummastakin suunnasta. Kaikki kurssit olivat mielenkiintoisia ja antoivat kokonaisuutena kuvan kandiohjelman tarjolla olevista mahdollisuuksista. Kolmatta periodia varten oli oltava jokin kuva omasta valinnasta. Kolmannen periodin kurssit olivat jo selkeästi painottuneita eri suuntiin.

Vaikka valitsin ympäristö- ja luonnonvaraekonomian, aion lukea myös elintarviketalouden opintoja valinnaisina opintoina. Uskon, että suuntien yhdistäminen auttaa minua hyödyntämään vanhaa osaamista ja samalla lisäämään siihen uutta. On myös opettavaista katsoa jo oppimaansa uudesta näkökulmasta.

Vuoden 2018 aloittava periodi tulee olemaan mielenkiintoinen. Luvassa on ainakin ympäristöpolitiikkaa, talousmatematiikkaa ja kestävää kehitystä. On mukavaa päästä syventymään opintoihin yhä enemmän. Ennen opintojen jatkumista on aika kuitenkin levätä joululoman merkeissä.

Hyvää uutta vuotta lukijoille!

Samuli