Opiskelu

Geoinformatiikka on yksi maantieteen pääaineen erikoistumislinjoista Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Geoinformatiikan taitajat työllistyvät yleensä hyvin sekä yrityksiin että julkishallintoon. Kursseilla keskitytään paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien teoreettiseen ja käytännölliseen hallintaan sekä niiden soveltamiseen ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevassa tutkimuksessa. Opetusta annetaan kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Geoinformatiikan erikoistumisalan tutkintovaatimukset on kuvattu osana maantieteen pääainetta Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Opinnot koostuvat vuosittain järjestettävistä pakollisista kursseista sekä vaihtuvista valinnaisista kursseista. Kurssit sisältävät useimmiten GIS-laboratoriossa tehtäviä harjoituksia ja itsenäisiä töitä. Pakollisten kurssien lisäksi laitoksella järjestetään vuosittain useita valinnaisia kursseja. Geoinformatiikan kursseja  voi suorittaa myös sivuaineopintoina.

Geotieteiden ja maantieteen laitoksen tarjoaman geoinformatiikan opetuksen lisäksi kurssikokonaisuuksiin voi sisällyttää myös maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan sekä Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tarjoamia geoinformatiikan ja kaukokartoituksen kursseja. Kurssien muodostamat kokonaisuudet hyväksytetään geoinformatiikan professorilla.