Opinnäytteet

Geoinformatiikan erikoitumislinjalla tuotetaan eritasoisia opinnäytetöitä kandidaatin tutkielmista ja pro gradu – töistä väitöskirjoihin.  Opinnäytetöitä tehdään usein osana laajempia tutkimushankkeita tai yritysmaailman ja julkisen sektorin tilaustöinä.

Opinnäytteiden ohjauksesta vastaavat pääasiassa geoinformatiikan professori ja lehtori. Myös geoinformatiikan tutkijat ja jatko-opiskelijat ohjaavat opinnäytteitä.

Opinnäytettä suunnitellessa kannattaa tutustua erilaisiin stipendimahdollisuuksiin. Työn valmistuttua on syytä muistaa erilaiset opinnäytepalkinnot. Esimerkiksi ProGIS ry palkitsee vuosittain Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä alan opinnäytetöitä. Opiskelijat itse ilmoittavat työnsä mukaan kisaamaan 500-1500 euron palkinnoista.