Tutkimus

Geoinformatiikka on menetelmällinen tutkimusala. Tutkimusta tehdään sekä menetelmäkehityksen parissa, että soveltaen menetelmiä kiinnostaviin alueellisiin tutkimusksymyksiin. Laitoksella tehtävää tutkimusta ohjaavat niin yhteiskunnan tarpeet kuin henkilökunnan ja opiskelijoiden mielenkiinnon kohteet. Viime aikoina nousussa on ollut erityisesti maanpinnan peitteen ja sen muutosten kartoitusmenetelmien kehittäminen, sekä muutosten vaikutusten analysointi luonnon prosessien ja ihmistoiminnan näkökulmasta.

Geoinformatiikassa tutkimusta tehdään sekä osana laajempia tutkimushankkeita ja yhteistyöverkostoja että itsenäisesti. Tutkimus on useimmiten moni- ja poikkitieteellistä yhteistyötä eri alojen suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa. Tutkimusten tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedesarjoissa, mutta myös tiedon popularisointiin ja oppimateriaalien kehittämiseen tutkimustulosten pohjalta panostetaan.

Aktiivisia tutkimusteemoja geoinformatiikassa: