Geoinformatiikan tutkimuspäivät 2017 (4.-5.5.2017)

Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET järjestää taas vuosittaiset geoinformatiikan tutkimuspäivät. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä tutkijat esittelevät uusimpia tutkimuksiaan, joissa on sovellettu geoinformatiikan aineistoja ja menetelmiä. Toisena päivänä on keskustelumainen workshop aiheesta “Paikkatieto-osaaminen Suomessa”.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Osallistumiseen sisältyy kahvitarjoilut molempina päivinä.

Ilmoittautuminen osoitteessa https://tinyurl.com/geoinformatiikka2017 23.4.2017 mennessä.

Aika: torstai 4.5.2017 – perjantai 5.5.2017

Paikka:

  • Torstaina auditorio D101, Physicum-rakennus, Kumpulan kampus, Helsingin yliopisto,  Gustaf Hällströmin katu 2a, Helsinki
  • Perjantaina sali E207, Physicum-rakennus, Kumpulan kampus, Helsingin yliopisto,  Gustaf Hällströmin katu 2a, Helsinki

Ohjelma:

Torstai 4.5.2017

8:30-9:00 Aamukahvi ja rekisteröityminen

9:00 Tutkimuspäivien avaus (Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto & Eliisa Lotsari, Itä-Suomen yliopisto)

“Luonnonympäristön ja luonnonvarojen tutkimusta”

9:10 Ilmatieteen laitos: Arktisen tutkimuksen viimeisimmät tulokset (esiintyjä[t] tarkentuvat lähempänä tapahtumaa)

9:30 Julia Kemppinen, Helsingin yliopisto: Maaperän kosteuden mallinnus arktisilla alueilla

9:50 Anna Virkkala, Helsingin yliopisto: Hiilivarantoihin vaikuttavat tekijät muuttuvassa tundraympäristössä

10:10 Maria Kämäri, Itä-Suomen yliopisto: Talviajan jokiprosessien ja aineskulkeuman tutkimus hyödyntäen maastohavainnointia ja mallinnusmenetelmiä

10:30 Rami Piiroinen, Helsingin yliopisto: Kuvantavan spektroskopian ja laserkeilauksen hyödyntäminen puulajien luokittelussa lajirikkaassa trooppisessa ympäristössä

10:30 Leena Finér, LUKE: Suomen Akatemian rahoittaman FOTETRAF –tutkimushankkeen tulokset: maaston kantavuuden ennustemalleja puunkorjuun tarpeisiin

11:10 Sakari Tuominen, LUKE: Katsaus metsien kaukokartoitusmenetelmien kehitykseen

11:30 Eevaliisa Laine, GTK: Spatiotilastollisten menetelmien käyttö 3-ulotteisessa rakoverkkomallinnuksessa

11:50 – 13:00 Lounastauko

“Ihminen tutkimuskohteena ja aineistojen tuottajana”

13:00 –

13:20 Maria Salonen, Helsingin yliopisto: Pyöräily ja saavutettavuus

13:40 Vuokko Heikinheimo, Helsingin yliopisto: Sosiaalinen mediasta viheralueiden käytön kuvaajana

14:00 Enrico Di Minin, Helsingin yliopisto: Social media data – endangered species and illegal trade

14:20-14:50 Kahvitauko

14:50 Marko Kallio, Aalto-yliopisto: Vesiköyhyyden spatio-temporaalinen jakautuminen Laosissa.

15:10 Tarmo ketola, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalisten verkostojen ja luonnonolosuhteiden vaikutus tautiepidemioihin esiteollisen ajan ihmispopulaatiossa

15:30 Ismo Lahtinen, SYKE: Karttatyökalujen kehitys ja SYKE:n kartta-aineistot

15:50-16:00 Ensimmäisen päivän yhteenveto ja lopetus
Perjantai 5.5.2017  

Workshop “Paikkatieto-osaaminen Suomessa”

8:30-9:00 Aamukahvi

9:00-9:30 Alustus: Pekka Sarkola, Gispo Oy: Kansallisen paikkatietoselvityksen havaintoja

9:30-10:00 Alustus: Sanna Mäki, Turun yliopisto: Sähköisten ylioppilaskirjoitusten mahdollisuudet paikkatieto-osaamisen vahvistajina (aihe tarkentuu lähempänä tapahtumaa)

10:00-10:30 Alustus: Olli Ruth, Helsingin yliopisto: Sähköisten ylioppilaskirjoitusten mahdollisuudet paikkatieto-osaamisen vahvistajina (aihe tarkentuu lähempänä tapahtumaa)

10:30-10:45 Tiedonanto: Vesa Arki, Turun yliopisto: oGIIR -hanke esittäytyy

+ mahdollisesti muita lyhyitä tiedonantoja paikkatieto-opetuksen kansallisen kentän tilanteesta

11:15-12:30 Lounastauko

12:30-14:30 Keskustelua ja työskentelyä pienryhmissä

14:30-15:00 Ryhmien keskustelujen yhteenveto

15:00 Geoinformatiikan tutkimuspäivien päätös

Lisätietoja:

www.fiuginet.fi

Tiedustelut:

Vpj Eliisa Lotsari, Itä-Suomen yliopisto, eliisa.lotsari@uef.fi

 

Tervetuloa

Athanasios Votsis puolustaa väitöskirjaansa 3.2.2017

Athanasios Votsis puolustaa väitöskirjaansa: Space and price in adapting cities – exploring the spatial economic role of climate-sensitive ecological risks and amenities in Finnish housing markets. Tilaisuus on avoin yleisölle, ja se pidetään perjantaina 3.2.2017 klo 10:00 Dynamicumin Brainstorm-auditoriossa. Dynamicum sijaitsee Kumpulan kampuksella.

Vastaväittäjänä toimii professori Stan Geertman (Utrecht University). Kustoksena toimii professori Petri Pellikka.

Väitöskirja on saatavilla e-julkaisuna https://helda.helsinki.fi/handle/10138/173459

Geoinormatiikan LuK-seminaari alkaa 1.11.2016

Geoinformatiikan LuK-seminaari lukuvuodelle 2016-2017 alkaa tiistaina 1.11.2016. Ensimmäisellä tapaamiskerralla pohditaan ja valitaan aiheita. Seminaarin kuluessa valmistellaan kandidaatintutkielmia. Seminaariin ovat tervetulleet kaikki goinformatiikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat, joilla kandidaatintutkielma on ajankohtainen. Seminaarin aikana opitaan myös tiedonhakua ja tieteellistä kirjoittamista. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Weboodin kautta.

  • Opettaja: yliopistonlehtori Petteri Muukkonen
  • Kurssitunnus: 56302
  • Kurssin nimi: LuK-seminaari, geoinformatiikka

Kandidaatintutkielma ratkaisi reitinetsintäongelman

esimerkki_annila

Elias Annila kehitti geoinformatiikan kandidaatintutkielmassaan menetelmän, jolla voidaan etsiä alhaisimman kustannuksen reitti vektoriaineistossa. Aiemmin pääasiassa rasteriaineistoilla tehdyissä alhaisimman kustannuksen polun etsinnöissä saatiin rasteriaineiston rajoitusten takia kulmikkaita reittejä. Nämä eivät vastanneet todellista kustannuspintaa. Annila kehitti Java-sovelluksen, jolla voidaan etsiä vektorimuotoisessa polygoniaineistossa polygonin solmujen näkyvyyteen perustuva pienimmän kustannuksen reitti.

EliasAnnila_kandi_2016 (PDF)

Lähde: Annila, Elias (2016). Näkyvyyteen perustuva pienimmän kustannuksen polun etsintä, ja sen vertailu rasterimenetelmiin. Julkaisematon kandidaatintutkielma. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 57 s.

Kandidaatintutkielmassa tutkittiin metsikkösadantaa ja kaukokartoitusta

 (Kuva: Joose Helle)

Geoinformatiikassa valmistui kandidaatin tutkielma, jossa selvitettiin lentolaserkeilauksen ja hemisäärikuvauksen soveltamista metsikkösadannan tutkimisessa. Joose Helle havaitsi, että vesikeräinaineisto soveltuu hyvin metsikkösadannan, sadannan ja interseption vuodenaikaisvaihteluiden tutkimiseen trooppisessa sademetsässä. Tutkimusalue sijaitsi Kenian Taitavuorilla. Lentolaserkeilaus puolestaan soveltui latvuston korkeuden vaihtelun määrittämiseen.

JooseHelle_kandi_2016 (PDF)

Lähde: Helle, Joose (2016). Lentolaserkeilaus ja hemisfaarikuvaus metsikkosadannan tutkimisessa Taitavuorilla Keniassa. Julkaisematon kandidaatin tutkielma. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 80 s.

 

 

Python for Geo-People

Rinnakkaiset kurssit Automating GIS processes ja Introduction to Quantitative Geology alkoivat tänään Kumpulassa viidenkymmenen opiskelijan voimin. Molempien kurssien tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat python-ohjelmoinnin perusteisiin ja sovelluksiin geotieteissä ja maantieteessä.

Kurssien ensimmäinen osio keskittyy ohjelmoinnin perusteisiin ja opetus toteutetaan yhteisesti Python for geo-people -luentojen ja harjoitusten muodossa ensimmäisessä opetusperiodissa. Syksyn toisessa periodissa opetus jakautuu erikoistumisalojen mukaisesti kahteen ryhmään. Rinnakkaiskurssien opettajina toimivat Henrikki Tenkanen (GIS prosessit) sekä David Whipp (kvantitatiivinen geologia) geotieteiden ja maantieteen laitokselta. Kurssien opetuskieli on englanti.

Kurssiopetuksessa hyödynnetään CSC:n tarjoamia pilvipalveluita, sekä versionhallintaa (Git ja GitHub). Kurssimateriaalit jaetaan avoimesti GitHubissa syksyn aikana: https://github.com/Python-for-geo-people

PythonForGeopeople

 

Uusi kurssi GIS in Society alkaa 12.9.

Syksyllä 2016 käynnistyy uusi modulaarinen kurssi GIS in society, jossa tarkastellaan paikkatietoa ja geoinformatiikkaa yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi on modulaarinen ja siihen kuuluu eri ihmisten pitämiä luentoja, keskusteluja sekä itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Opettajana toimii Tuuli Toivonen.

GIS in Society course familiarizes the participants with the current issues of GIS in society:  Who are the actors in the field of geoinformatics, what are the current trends and topics of discussion, how GIS is being used in different sectors of the society and what are the critical voices saying?

The course lasts for the entire year and the participants pass it by completing 3 modules out of 4. Each module starts with a kick of meeting and continues with individual or group work, depending on the module. Each module is reported with a report, a poster or a video, depending on the task. In this course the students are actively seeking for information and understanding, instead of being taught in a classic classroom setting. The course is passed by collecting 3 finalized modules.

 

Syksyn opetusta: Automising GIS processes alkaa 5.9.

Automising GIS processes -kurssin (56279) suosio oli taas suurta, ja ilmoittautumeita oli enemmän kuin väkeä voitiin ottaa kurssille. Opetus alkaa 5.9. ja jatkuu tiiviinä koko alkusyksyn! Opettajana toimii jatko-opiskelija Henrikki Tenkanen, yhdessä David Whippin kanssa.

“The course provides an introduction to automatize GIS workflows using Python programming and relevant open source GIS softwares such as QGIS. The main objective of the course is to learn the basic concepts of programming and how to use it to automatize handling of spatial data and different GIS-processes that enables to make the workflow more efficient and reproducible. During the course students will learn also the basic principles of open science and will apply specific tools such as version control and Github to keep track and save the changes of the codes. The course includes practical programming exercises that are done during the teaching.”

Syksyn 2016 opetusta: kurssi 56316 Geoinformatiikan menetelmät alkaa

12.9.2016 klo 8:15-10:00 Exactumin salissa CK112. Kurssiin sisältyy luentojen lisäksi niitä tukevia harjoitustöitä, joita varten on tarjolla 5 harjoitusryhmää. Yksi ryhmä on suunnattu ensisijaisesti ruotsinkielisille, mutta ryhmään voivat ilmoittautua muutkin. Tällöin ohjausta voi saa ruotsiksi tai englanniksi. Muiden ryhmien opetuskieli on suomi. harjoitustyöt voi tehdä myös itsenäisesti, jolloin voit ilmoittautua WebOodissa itsenäisesti suorittaviiin. Kurssi kestää I ja II periodien ajan.

 

Kurssin opettajat:

  • yliopistonlehtori Petteri Muukkonen (kurssin vastuuopettaja)
  • universitetslektor Anders Sirén
  • tuntiopettajat harjoitustöissä Eeropekka Lehtinen, Elias Annila, Aino-Maija Määttänen

 

Tervetuloa kurssille mukaan.

Geoinformatiikan tutkimuspäivä 10.5.2016

Tervetuloa geoinformatiikan valtakunnalliseen tutkimuspäivään. Suomen yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten geoinformatiikan alan tutkijat kokoontuvat Helsinkiin, Kumpulan kampukselle neljättä kertaa järjestettävään Geoinformatiikan kansalliseen tutkimuspäivään 10.5.2016.

Päivän järjestää geoinformatiikan tutkimus- ja koulutusyhteistyötä koordinoiva Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET, Lynet/Paikkatieto-ohjelma sekä CSC.

Tutkimuspäivän aikana kuullaan esitelmiä ja tietoiskuja sekä käydään keskustelua alan tutkimuksesta, aineistoista ja paikkatietoalan kehityksestä Suomessa. Lisätietoja Geoinformatiikan valtakunnallisesta tutkimuspäivästä löydät FIUGINET-verkoston sivulta http://fiuginet.fi/.

Aika: Tiistai 10.5.2016, klo 9:00-17:15

Tapahtumapaikka: sali CK112, Exactum-rakennus,Kumpulan kampus, Helsingin yliopisto, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki

Ilmoittautuminen: Nettilomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/69830/lomake.html sunnuntaihin 1.5.2016 mennessä.

Tilaisuus on yleisölle ilmainen.

Ohjelma:

8:45 Materiaalin jako ja ilmoittautuminen
9:00 Tervetulosanat ja aloitus, Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto
9:05 Keynote speaker: Matthew Zook, University of Kentucky: Geoweb and new spatial media
09:45-10:00 Tauko
Tutkimusesitykset:
10:00 Seppo Kaitala & Deon C. Louw, SYKE & NatMIRC:  Satelliittihavaintojen käsittely, visualisointi ja kartoitus Namibian rannikolla R-tilasto-ohjelmiston avulla
10:30 Henna Sormunen, Oulun yliopisto: Suoluonnon monimuotoisuuden mallintaminen LIFEPeatLandUse hankkeessa
10:50 Jarmo Rusanen, Oulun yliopisto: Geoinformatiikan alan tutkimus Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä
11:10 Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto: Metsien monimuotoisuus, ekosysteemipalvelut ja biotalous
11:40 Juha Aalto,Ilmatieteen laitos / Helsingin yliopisto: Suomen uusi hilamuotoinen ilmastoaineisto
12:10-13:00 Lounas
Tutkimusesitykset:
13:00 Maarit Middleton, GTK: Geoinformatiikan tutkimusaiheita GTK:ssa
13:20 Petri Rönnholm, Aalto yliopisto: Uudenlaista, monimittakaavaista 3D-paikkatietoa laserkeilauksella
13:50 Jari Korpi, Aalto yliopisto: Pistemäisten aineistojen visualisointi kartta-mashupilla
14:20 Tua Nylén ja Jenni-Mari Vesakoski, Turun yliopisto: Jokiverkoston muutostutkimus Landsat-aikasarjan avulla 
14:50-15:05 tauko
Tutkimusesitykset:
15:05 Eeva Lehtonen, Luke: Biomassa-atlas – Avointa paikkatietoa biomassoista
15:25 Pekka Niittynen, Helsingin yliopisto: Muuttuvat talviolosuhteet ja arktinen ympäristönmuutos
15:40 Henri Riihimäki, Helsingin yliopisto: New remote sensing possibilities in the high-latitudes – utilizating unmanned aerial vehicles
Tekniset tietoiskut:
15:55 Vesa Raulos, Pitney Bowes: MapInfo Pro ja Mapinfo Pro Advanced 15.2
16:10 Kylli Ek, CSC: Uudistettu Paituli
16:25 ESRI Finland, ArcGIS Pro, ArcGIS Online
16:40 Hannu-Pekka Rantaniemi, SpatialWorld: FME
16:55 Gispo Oy
17:10 Lopetus ja kiitossanat ,Eliisa Lotsari, Itä-Suomen yliopisto
17:15 Tilaisuus päättyy