Kandidaatintutkielma ratkaisi reitinetsintäongelman

esimerkki_annila

Elias Annila kehitti geoinformatiikan kandidaatintutkielmassaan menetelmän, jolla voidaan etsiä alhaisimman kustannuksen reitti vektoriaineistossa. Aiemmin pääasiassa rasteriaineistoilla tehdyissä alhaisimman kustannuksen polun etsinnöissä saatiin rasteriaineiston rajoitusten takia kulmikkaita reittejä. Nämä eivät vastanneet todellista kustannuspintaa. Annila kehitti Java-sovelluksen, jolla voidaan etsiä vektorimuotoisessa polygoniaineistossa polygonin solmujen näkyvyyteen perustuva pienimmän kustannuksen reitti.

EliasAnnila_kandi_2016 (PDF)

Lähde: Annila, Elias (2016). Näkyvyyteen perustuva pienimmän kustannuksen polun etsintä, ja sen vertailu rasterimenetelmiin. Julkaisematon kandidaatintutkielma. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 57 s.