Sähköpostilistat

Geoinformatiikan ajankohtaisista asioista tiedotetaan kahdella sähköpostilistalla. Geoinformatiikan opiskelijoiden ja tutkijoiden yhteisellä listalla gi-list(at)helsinki.fi tiedotetaan opiskeluun, tapahtumiin ja avoimiin työpaikkoihin liittyvistä asioista. Katso liittymisohjeet täältä.

Geoinformatiikan tutkimusryhmän lista gi-group(at)helsinki.fi on tarkoitettu laitoksella työskentelevän geoinformatiikan ryhmän sisäiseen viestintään.

Muita tiedonlähteitä

Seuraavat yliopiston ulkopuoliset tahot välittävät sähköpostilistoillaan ajankohtaista tietoa geoinformatiikan alalta. Listojen kauttaa saat tietoa alan kehityksestä, tapahtumista ja työpaikoista: