Aineistot

Geotieteiden ja maantieteen laitoksen henkilökunnalla ja opiskelijoilla on pääsy laajaan joukkoon erilaisia kotimaisia paikkatietoaineistoja ja projektien tuottamia tietovarantoja.

Käyttöoikeudet ja lataustavat vaihtelevat aineistoittain, mutta valtaosa on käytettävissä tieteellisen tutkimuksen tekoon ja/tai opiskeluun yliopiston tietokoneilla. Julkaisuoikeus aineistojen pohjalta laadittuihin karttaesityksiin tulee lähes poikkeuksetta pyytää aineistontuottajilta erikseen.

Hyvän yleiskatsauksen suomalaisten organisaatioiden tuottamiin paikkatietoaineistoihin saa maanmittauslaitoksen ylläpitämän paikkatietoikkunan karttaikkunasta. Alla on listattu tärkeimmät laitoksella hyödynnettävät aineistoresurssit. Tutustukaa kunkin aineiston käyttöoikeuksiin ennen latausta!

SeutuCD: Paikkatietoja pääkaupunkiseudulta

SeutuCD on HSY:llä (entinen YTV) vuosittain koottava kuntien suunnittelijoiden, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön tarkoitettu tietopaketti Pääkaupunkiseudusta. Paketti sisältää laajan joukon paikkatietoaineistoja ja perusrekisterejä.  Lisätietoja HSY:n sivuilta.

Jakelu:

Omaan tutkimustyöhön ja itsenäisiä opinnäytetöitä varten aineiston käyttölupa tulee hakea HSY:ltä.

Paituli: Paikkatietoja koko maasta

Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) ylläpitämä PaITuli palvelu sisältää laajan joukon koko maan kattavia aineistoja. Tällä hetkellä palvelusta on ladattavissa Ilmatieteen laitoksen, Kotimaisten kielten keskuksen, Maanmittauslaitoksen, Liikenneviraston, Maaseutuviraston, Tilastokeskuksen sekä Valtion ympäristöhallinnon (SYKE) tuottamia paikkatietoaineistoja. Tarkemman listan saatavilla olevista aineistoista saat Paituli-paikkatietopalvelusta.

Paituliin on koottu Tilastokeskuksen aineistoja lukuun ottamatta kaikki ns. Paikkatiedon Infra -hankkeen aineistot.

Jakelu:

Tarkat aineistokuvaukset ja latauspalvelu löytyvät Paitulin kotisivuilta. PaITuli on ensisijaisesti suunnattu korkeakoulujen käyttöön, mutta suuri osa aineistoista on avoimesti kaikkien ladattavissa.

AVAA

AVAA on tieteen tietotekniikan keskus CSC:n ylläpitämä avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta. Palvelun kautta voi avata oman tutkimusaineistonsa jatkohyödynnettäväksi. Tällä hetkellä palvelussa on jaossa PaITuli palvelun aineistojen lisäksi mm. OpenStreetMap aineisto ETRS-TM35FIN koordinaattijärjestelmässä, sekä eri tutkimushankkeisiin liittyviä aineistoja.

Jakelu:

Hyödynnettävissä olevat aineistot on listattu palvelun aineistot-sivulla.

 

Projektien aineistot:

Tutkimusprojektit hallinnoivat tuottamiaan aineistoja. Kiinnostavia aineistokokonaisuuksia löytyy tutkimushankkeiden alueilta. Näiden käyttöoikeuksia kannattaa tiedustella projektien aineistovastaavilta.

  • Taita Hillsin alueelta Keniasta (Mika Siljander / Petri Pellikka)
  • Länsi-Amazonian alueelta (Tuuli Toivonen)
  • Pääkaupunkiseudun saavutettavuudesta (Tuuli Toivonen)
  • Historialliset kartat (Jari-Pekka Mäkiaho)
  • Vantaanjoen kaukokartoitus (Petri Pellikka)