Resurssit

Geotieteiden ja maantieteen laitoksella on käytettävissä laaja joukko erilaisia tutkimusta ja opetusta tukevia geoinformatiikan resursseja. Monet laitteista, ohjelmistoista ja aineistoista ovat vapaasti kaikkien laitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä, osan käyttö on rajattu vain tietyille projekteille.

Geoinformatiikan alan postituslistoille kannattaa liittyä jo opiskelun alkuvaiheessa. Näin saa parhaiten tietoa alan tapahtumista ja kehityksestä.

Tarkempaa tietoa eri resursseista ja niiden käyttöoikeuksista löytyy vasemman reunan linkkien takaa.