Yleistä geoinformatiikasta

wordcloud2

Geoinformatiikka keskittyy alueellisen, paikkaan sidotun tiedon tehokkaaseen tuottamiseen, analysointiin ja visualisointiin, sekä näihin liittyvään menetelmäkehitykseen. Se on menetelmällinen tutkimusala, joka hyödyntää ja kehittää paikkatietotekniikkaa ja kaukokartoitusmenetelmiä.  Maantieteessä ja geotieteissä geoinformatiikan menetelmiä sovelletaan esimerkiksi ympäristön muutoksien seurannan ja mallinnuksen tutkimukseen, sekä alueiden käytön suunnitteluun.

Geoinformatiikan kenttä on monipuolinen ja kehittyy huimalla vauhdilla. Geoinformatiikan menetelmiä sovelletaan laajasti eri yhteiskunnan osa-alueilla sosiaalisen median palvelukehityksestä ilmastonmuutoksen seurantaan. Alan osaajille on kysyntää niin yrityksissä kuin julkishallinnossakin.