Geoinformatiikan tutkimuspäivät 2017 (4.-5.5.2017)

Geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINET järjestää taas vuosittaiset geoinformatiikan tutkimuspäivät. Tapahtuma on kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä tutkijat esittelevät uusimpia tutkimuksiaan, joissa on sovellettu geoinformatiikan aineistoja ja menetelmiä. Toisena päivänä on keskustelumainen workshop aiheesta “Paikkatieto-osaaminen Suomessa”.

Tilaisuus on osallistujille maksuton. Osallistumiseen sisältyy kahvitarjoilut molempina päivinä.

Ilmoittautuminen osoitteessa https://tinyurl.com/geoinformatiikka2017 23.4.2017 mennessä.

Aika: torstai 4.5.2017 – perjantai 5.5.2017

Paikka:

  • Torstaina auditorio D101, Physicum-rakennus, Kumpulan kampus, Helsingin yliopisto,  Gustaf Hällströmin katu 2a, Helsinki
  • Perjantaina sali E207, Physicum-rakennus, Kumpulan kampus, Helsingin yliopisto,  Gustaf Hällströmin katu 2a, Helsinki

Ohjelma:

Torstai 4.5.2017

8:30-9:00 Aamukahvi ja rekisteröityminen

9:00 Tutkimuspäivien avaus (Petteri Muukkonen, Helsingin yliopisto & Eliisa Lotsari, Itä-Suomen yliopisto)

“Luonnonympäristön ja luonnonvarojen tutkimusta”

9:10 Ilmatieteen laitos: Arktisen tutkimuksen viimeisimmät tulokset (esiintyjä[t] tarkentuvat lähempänä tapahtumaa)

9:30 Julia Kemppinen, Helsingin yliopisto: Maaperän kosteuden mallinnus arktisilla alueilla

9:50 Anna Virkkala, Helsingin yliopisto: Hiilivarantoihin vaikuttavat tekijät muuttuvassa tundraympäristössä

10:10 Maria Kämäri, Itä-Suomen yliopisto: Talviajan jokiprosessien ja aineskulkeuman tutkimus hyödyntäen maastohavainnointia ja mallinnusmenetelmiä

10:30 Rami Piiroinen, Helsingin yliopisto: Kuvantavan spektroskopian ja laserkeilauksen hyödyntäminen puulajien luokittelussa lajirikkaassa trooppisessa ympäristössä

10:30 Leena Finér, LUKE: Suomen Akatemian rahoittaman FOTETRAF –tutkimushankkeen tulokset: maaston kantavuuden ennustemalleja puunkorjuun tarpeisiin

11:10 Sakari Tuominen, LUKE: Katsaus metsien kaukokartoitusmenetelmien kehitykseen

11:30 Eevaliisa Laine, GTK: Spatiotilastollisten menetelmien käyttö 3-ulotteisessa rakoverkkomallinnuksessa

11:50 – 13:00 Lounastauko

“Ihminen tutkimuskohteena ja aineistojen tuottajana”

13:00 –

13:20 Maria Salonen, Helsingin yliopisto: Pyöräily ja saavutettavuus

13:40 Vuokko Heikinheimo, Helsingin yliopisto: Sosiaalinen mediasta viheralueiden käytön kuvaajana

14:00 Enrico Di Minin, Helsingin yliopisto: Social media data – endangered species and illegal trade

14:20-14:50 Kahvitauko

14:50 Marko Kallio, Aalto-yliopisto: Vesiköyhyyden spatio-temporaalinen jakautuminen Laosissa.

15:10 Tarmo ketola, Jyväskylän yliopisto: Sosiaalisten verkostojen ja luonnonolosuhteiden vaikutus tautiepidemioihin esiteollisen ajan ihmispopulaatiossa

15:30 Ismo Lahtinen, SYKE: Karttatyökalujen kehitys ja SYKE:n kartta-aineistot

15:50-16:00 Ensimmäisen päivän yhteenveto ja lopetus
Perjantai 5.5.2017  

Workshop “Paikkatieto-osaaminen Suomessa”

8:30-9:00 Aamukahvi

9:00-9:30 Alustus: Pekka Sarkola, Gispo Oy: Kansallisen paikkatietoselvityksen havaintoja

9:30-10:00 Alustus: Sanna Mäki, Turun yliopisto: Sähköisten ylioppilaskirjoitusten mahdollisuudet paikkatieto-osaamisen vahvistajina (aihe tarkentuu lähempänä tapahtumaa)

10:00-10:30 Alustus: Olli Ruth, Helsingin yliopisto: Sähköisten ylioppilaskirjoitusten mahdollisuudet paikkatieto-osaamisen vahvistajina (aihe tarkentuu lähempänä tapahtumaa)

10:30-10:45 Tiedonanto: Vesa Arki, Turun yliopisto: oGIIR -hanke esittäytyy

+ mahdollisesti muita lyhyitä tiedonantoja paikkatieto-opetuksen kansallisen kentän tilanteesta

11:15-12:30 Lounastauko

12:30-14:30 Keskustelua ja työskentelyä pienryhmissä

14:30-15:00 Ryhmien keskustelujen yhteenveto

15:00 Geoinformatiikan tutkimuspäivien päätös

Lisätietoja:

www.fiuginet.fi

Tiedustelut:

Vpj Eliisa Lotsari, Itä-Suomen yliopisto, eliisa.lotsari@uef.fi

 

Tervetuloa