Kandidaatintutkielmassa tutkittiin metsikkösadantaa ja kaukokartoitusta

 (Kuva: Joose Helle)

Geoinformatiikassa valmistui kandidaatin tutkielma, jossa selvitettiin lentolaserkeilauksen ja hemisäärikuvauksen soveltamista metsikkösadannan tutkimisessa. Joose Helle havaitsi, että vesikeräinaineisto soveltuu hyvin metsikkösadannan, sadannan ja interseption vuodenaikaisvaihteluiden tutkimiseen trooppisessa sademetsässä. Tutkimusalue sijaitsi Kenian Taitavuorilla. Lentolaserkeilaus puolestaan soveltui latvuston korkeuden vaihtelun määrittämiseen.

JooseHelle_kandi_2016 (PDF)

Lähde: Helle, Joose (2016). Lentolaserkeilaus ja hemisfaarikuvaus metsikkosadannan tutkimisessa Taitavuorilla Keniassa. Julkaisematon kandidaatin tutkielma. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 80 s.