Python for Geo-People

Rinnakkaiset kurssit Automating GIS processes ja Introduction to Quantitative Geology alkoivat tänään Kumpulassa viidenkymmenen opiskelijan voimin. Molempien kurssien tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat python-ohjelmoinnin perusteisiin ja sovelluksiin geotieteissä ja maantieteessä.

Kurssien ensimmäinen osio keskittyy ohjelmoinnin perusteisiin ja opetus toteutetaan yhteisesti Python for geo-people -luentojen ja harjoitusten muodossa ensimmäisessä opetusperiodissa. Syksyn toisessa periodissa opetus jakautuu erikoistumisalojen mukaisesti kahteen ryhmään. Rinnakkaiskurssien opettajina toimivat Henrikki Tenkanen (GIS prosessit) sekä David Whipp (kvantitatiivinen geologia) geotieteiden ja maantieteen laitokselta. Kurssien opetuskieli on englanti.

Kurssiopetuksessa hyödynnetään CSC:n tarjoamia pilvipalveluita, sekä versionhallintaa (Git ja GitHub). Kurssimateriaalit jaetaan avoimesti GitHubissa syksyn aikana: https://github.com/Python-for-geo-people

PythonForGeopeople