7. kurssikerta

Viimeinen kurssikerta

Viimeisen ryhmätapaamisen tavoitteena oli tuottaa kartta itse valitusta aiheesta ja alueesta. Vaihtoehtoja kartan toteuttamiseen oli kolme. Valitsin näistä ensimmäisen vaihtoehdon, jossa tehtävänä oli laatia kartta tai karttasarja, jossa esitetään muutamaa eri muuttujaa.

Lähdin tutkimaan StatFin-tietokantaa, ja kiinnostuin tutkimaan perheiden tilannetta eri puolella Suomea.  Löysin tästä tietoa  väestö-tietokannan alta ”Perheet perhetyypin ja henkilöluvun mukaan alueitta, 1992-2020”.

Yhdistäessäni tietokantoja Join-toiminnon yhteydessä Ahvenanmaata koskeva tieto hävisi, sillä eri tietokannoissa Ahvenanmaa oli eri nimikkeillä (QGIS ei osannut yhdistää tietoja). Tästä syystä Ahvenanmaata koskeva tieto ei päässyt kartalle asti. Jos olisin ollut kärsivällinen, olisin korjannut nimet vastaaviksi Excelissä, jonka jälkeen olisin tehnyt Join-toiminnon uudestaan. Tätä en kuitenkaan tehnyt, joten siksi Ahvenanmaata koskeva tieto ei päässyt karttoihin asti. 

Ensimmäisessä kartassa on nähtävissä eri maakunnan perheiden suhteellinen osuus maakunnan väestömäärästä vuonna 2020. Tässä kartassa perheeksi luetaan aviopari/rekisteröity pari (ilman lapsia tai lapsia) avopari ilman lapsia (puolisot eri sukupuolta), avopari ja lapsia sekä yksinhuoltajaperheet (1 vanhempi ja lapsi(a).)  Sain suhteellisen osuuden jakamalla perheiden määrän väestömäärällä ( x 100).  Yllätyin tuloksesta, sillä perheiden % osuus on hyvin vastaava jokaisessa maakunnassa (välillä 25,8% -27,4%)! Mielenkiintoista! 

Kuva 1. Perheiden % osuus maakunnan kokonaisväestöstä vuonna 2020. Lähde: StatFin-tietokanta

Tein toisen kartan (kartta 2), jossa voidaan tarkastella ympyrädiagrammin avulla avioparien/rekisteröityjen parien lapsitilannetta. On hyvä tiedostaa, että näiden kahden muuttujan yhteisprosentti ei ole 100 %, mutta diagrammit antavat hyvin kuvaa niiden keskinäisestä suhteesta. Ennakkokäsitykseni olisi ollut se, että kartassa vihreäosuus olisi ollut sinistä suurempi  (aviopareja/rekisteröityjen pareja, joilla on lapsia olisi enemmän). Kaisa oli tutkinut peruskoulujen määrää kunnissa ja väestön koulutusastetta. Hänen karttansa olivat mielenkiintoisia ja havainnollistavia! Kaisan ympyrädiagrammissa on kaikki muuttujat mukana (yhteisprosentti 100), joka on mielekästä kartan tulkinnan kannalta.

Kuva 2. Perheiden % osuus maakunnan kokonaisväestöstä vuonna sekä avioparien/rekisteröityjen parien lapsitilanne (ei lapsia, lapsia).
2020. Lähde: StatFin-tietokanta

Loppusanat

Tämä kurssi oli mielekäs ja koen oppineeni paljon karttojen tekemisestä! QGIS:in käytön oppiminen on ollut prosessi sisältäen erilaisia tunteita turhautumisesta ja onnistumisen kokemuksiin. Loppujen lopuksi karttojen tekeminen on aika hauskaa puuhaa! 🙂 Kiitos kurssista!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *