HAO kouluttaa ja virkistyttää

HAO tarjoaa jäsenilleen erilaista koulutus- ja sosiaalipoliittista toimintaa.
Syksyn alussa, kun uudet opiskelijat aloittavat pedagogiset opinnot, on HAOlla ollut tapana järjestää piknik-henkinen kokoontuminen kokoamaan yhteen uusia opeopiskelijoita. Lisäksi järjestämme liikunta-, leffa- ja speksiekskursioita pitkin vuotta, joten kannattaa seurata HAOa niin sähköpostilistan kautta kuin Facebookissa ja Instagramissakin. HAOn syksy on perinteisesti päättynyt aineenopettajakoulutuksen kanssa järjestettävään joulujuhlaan sekä perusharjoittelun päättöbileisiin joulukuussa.

Koulutustapahtumat

Koulutuspoliittisella saralla HAO järjestää toimintaa, joka jää opettajankoulutuksessa vähemmälle huomiolle. HAO on vienyt jäsenensä ekskursioille erilaisiin kohteisiin kuten Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen tai oppikirjakustantamoihin. Keväällä HAO järjestää työelämään valmentavan valmistuvien infon yhteistyössä Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin kanssa. Tarpeen mukaan järjestämme myös infoja muistakin tulevan opettajan uraan liittyvistä aiheista kuten Opettajien työttömyyskassasta, äänenhuollosta tai ensiavusta.

Syksyllä ja keväällä opintojen aluksi HAO pyrkii saamaan näkyvyyttä opettajankoulutuksessa ja harjoittelujen aikana normaalikouluilla. Näiden lisäksi olet aina tervetullut HAOn tapahtumiin, joista tiedotetaan sekä sähköpostilistalla että somekanavissa.

Virkistystoiminta

Lisäksi HAO osallistuu erilaisiin yhteistyötapahtumiin, kuten Conduksen merkkimarkkinoihin ja Amazing Raceen, paikallisiin SOOL-päiviin, SOOLin joka helmikuisiin Talvipäiviin ynnä muihin tapahtumiin, joissa voi tavata eri alojen opeopiskelijoita ympäri Suomea! HAO saa lähettää SOOLin järjestökursseille ja liittokokoukseen useita edustajiaan myös hallituksen ulkopuolelta, joten mietihän, haluaisitko mukaan tapaamaan ihmisiä ja oppimaan uutta? Mielihalujen herätessä kannattaa olla yhteydessä hallitukseen. Toimintaan kannattaa lähteä rohkeasti mukaan – siten voit saada haluamaasi toimintaa!

Mitä muuta voisi olla?

Millaista toimintaa Sinä kaipaisit? Ota rohkeasti hallitukseen yhteyttä.