Jäsenelle

Opintopisteet

Ainejärjestöaktiiveja muistetaan nyt myös opintopisteillä. Järjestötoiminnasta on mahdollista saada 2–4 opintopistettä. Kannattaa siis lähteä mukaan HAOn hallitukseen! Hallituksen toimintaan voi tulla mukaan milloin vain, mutta varsinaisesti hallitus valitaan aina yhdistyksen syyskokouksessa. Järjestötoiminnasta kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja vaikka heti lähettämällä sähköpostia hallituksen puheenjohtajalle.

Conddoori ja Gustavus Rex

Siltavuorenpenkereen kampuksella Condus ry:llä on opiskelijatila Conddoori Minervan (Siltavuorenpenger 5A:n) kellarikerroksessa K2. Tilassa on mahdollista keittää kahvia ja siellä on oleskeluun sopivia sohvia.

Conddoori on avoin kaikille Conduksen jäsenjärjestöjen eli myös HAOn jäsenille. Tila on niin muiden opettajaopiskelijoiden kuin aineenopeopiskelijoidenkin vapaassa käytössä ja siellä on helppo tutustua muiden kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoihin.

HAOlla on oikeus myös käyttää uusimman ylioppilastalon Domus Gaudiumin (Leppäsuonkatu 11) Gustavus Rexin klusteritiloja. HAO järjestää tiloissa aineenopeopiskelijoille yhteisiä hengailuiltoja ja työelämätapahtumia sekä usein myös kokoustaa siellä.

SOOLin järjestämät koulutukset

SOOL kutsuu järjestämiinsä tilaisuuksiin (teemaseminaarit, järjestökurssit, liittokokous) yleensä HAOlta 2–3 edustajaa. Teemaseminaarit ja webinaarit ovat loistava keino kartuttaa omia työelämätaitoja, koska ne keskittyvät sellaisiin aiheisiin, joista opettajankoulutuksessa ei puhuta lainkaan tai tarpeeksi. Järjestökursseilla tutustutaan järjestötoiminnan kehittämiseen, kouluttaudutaan järjestötoimijoina, tutustutaan toisissa opettajankoulutusyksiköissä opiskeleviin opeopiskelijoihin sekä jaetaan ajankohtaista tietoa opettajuudesta, opetus- ja kasvatusalan kehityslinjoista ja annetaan vinkkejä nuorelle opettajalle.

Liittokokouksessa päätetään mm. SOOLin jäsenmaksusta, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan seuraavan kauden hallitus.

Yleensä tilaisuudet ovat maksuttomia jäsenjärjestöjen edustajille tai sitten HAO kustantaa koulutukset. HAO haluaa tarjota myös rivijäsenilleen mahdollisuuden osallistua näihin hyödyllisiin verkostoitumistapahtumiin. Usein osallistumisvaatimuksena on kuitenkin SOOLin jäsenyys.

Liittokokous on opeopiskelijan parasta aikaa! #soolinliittari #opeopiskelijat

A post shared by SOOL (@sool_ry) on