Kunnianauhan hakeminen

Arvoisat jäsenet! HAO on teettänyt oman kunnianauhan (kuva 1.). Kunnianauha myönnetään hallituksen puheenjohtajalle ja henkilölle, joka on vähintään kaksi vuotta edistänyt aineenopettajaopiskelijoiden etua ja opiskelua. Kahden vuoden työn voi täyttää hallituksessa tai hallituksen ulkopuolella esimerkiksi virkailijana toimiessaan. Kunnianauhan myöntää HAOn hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakija ei voi hakea itselleen kunnianauhaa, vaan jonkun toisen henkilön pitää lähettää hakemus kunnianauhoista vastaavalle henkilölle (jenni.ahtonen@helsinki.fi).

 

Kunnianauhaa voi käyttää myös edustusnauhana tilaisuuksissa, joissa henkilö edustaa yhdistystä.

HAOn kunniamerkkiohjesääntö.

Kuva 1. HAOn kunnianauhaKunnianauhan musta väri viittaa HAOn logoon, pinkki väri kertoo Hippibussi-merkistä ja ylhäällä oleva väri on Conduksen sininen, olemme yksi Conduksen jasenjärjestöistä.