HAO vaikuttaa

Ainejärjestönä HAO haluaa vaikuttaa ensisijaisesti aineenopettajakoulutuksen kehittämiseen, mutta myös aineenopettajaopiskelijoiden oloihin kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuksessa ja normaalikouluilla. HAO ja aineenopettajakoulutuksen johto tapaavat aika ajoin keskustellakseen ajankohtaisista asioista ja yhteistyöstä. HAO tekee myös yhteistyötä HY:n Subject Teacher Education Programme STEPin kanssa.

Edustajamme kasvatustieteellisen tiedekunnan eri toimielimissä tuovat tiettäväksi opiskelijoiden näkökantaa HAOn saaman palautteen pohjalta. HAO pyrkii saamaan edustajan opettajankoulutuksessa seuraaviin paikkoihin:

  • opettajankoulutuksen neuvottelukunta
  • opettajankoulutuksen johtoryhmän asiantuntijajäsen
  • aineenopettajakoulutuksen kehittämisryhmä alajaoksineen
  • humanististen aineiden, psykologian ja yhteiskuntaopin perus- ja lukiokoulutukseen suuntautuvien sekä aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintatoimikunta
  • biologian, fysiikan, kemian, maantieteen ja matematiikan perus- ja lukiokoulutukseen suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen valintatoimikunta

Yhteistyö

HAO on Condus ry:n jäsenjärjestö 12 muun ainejärjestön kanssa. Condus ry on kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö, jonka hallitukseen HAO pyrkii resurssien mukaan saamaan edustajan. Condus edistää yhteistyötä tiedekunnan opiskelijoiden ja ainejärjestöjen välillä.

HAO on myös OAJ:n valtakunnallisen opiskelijajärjestö Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOLin jäsen. HAOn kannalta SOOL toimii valtakunnallisena vaikutus- ja yhteistyökanavana. SOOL tarjoaa opeksi opiskelevalle erinomaiset jäsenedut sekä lisäksi valtakunnallista edunvalvontaa ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aktiivisia haolaisia on myös toiminut SOOLin hallituksen jäseninä.