Opiskelijatulostus maksulliseksi – näin keräät esseet ym. sähköisesti

Kaikki opiskelijatulostus muuttuu maksulliseksi 1.1.2016. Ks. Tiedote Flammassa.

Opettajat voivat kerätä esseet ja muut oppimistehtävät opiskelijoilta hyödyntäen esimerkiksi sähköpostiansa tai Moodlea. Mutta kumpi parempi?

Miksi Moodle on kätevämpi kuin sähköposti?

Jos Moodlen käyttö ei ole vielä sinulle tuttua, ole yhteydessä oman tiedekuntasi verkko-opetuksen tukeen. Tarjolla on myös Moodle-koulutusta esim.

12.01.2016 Moodlen perusteet opettajille
15.01.2016 Moodlen jatkokurssi: Tule tekemään omaa kurssiasi
01.02.2016 Moodlen jatkokurssi: Tule tekemään omaa kurssiasi

Kurssien tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautuminen henkilöstökoulutuskalenteri Henkassa.

Sähköinen gradunpalautus tulee – onko opiskelijasi valmis?

Humanistinen tiedekunta ottaa tänä lukuvuonna käyttöön e-Thesis-järjestelmän avuksi digitaaliseen opinnäytteiden käsittelyyn: opiskelija palauttaa järjestelmään työnsä, tarkastajat arvioivat, Urkund tekee plagiaatintunnistuksen, laitosneuvosto hyväksyy työn ja lopulta gradu julkaistaan kirjaston verkkotietokannoissa.

Onko opiskelijallesi Urkund jo tuttu? Vai onko gradu hänen ensimmäinen työnsä, joka laitetaan plagiaatintunnistusjärjestelmään?

Jotta Urkundista ei tulisi pelote gradun jättämiselle, täytyy opiskelijalla olla jo kokemusta järjestelmästä. Parhaillaan opettaja ohjaa Urkund-raporttien avulla opiskelijoita tieteellisessä kirjoittamisessa opiskelijan ensimmäisistä laajemmista esseistä alkaen. Järjestelmä on opettajan apuväline oikean lähdeviitetekniikan opettamisessa.

Opiskelija voi palauttaa esim. esseensä tai kandin työnsä opettajan Urkundiin Moodlen tehtävä-aktiviteetin kautta, sähköpostilla opettajan Urkund-osoitteeseen tai Urkundin käyttöliittymässä.

Urkund tarkastaa tekstin alkuperäisyyden vertailemalla sitä internet-sivuihin, julkaisutietokantoihin ja Urkundissa oleviin dokumentteihin. Tämän jälkeen järjestelmä tuottaa raportin, jonka avulla opettaja voi analysoida tekstin alkuperää – vaikkapa yhdessä opiskelijan kanssa.

Älä kopsaa –sivustolta löydät lisätietoa Urkundista ja digitaalisesta graduprosessista.

Jos kaipaat kertausta Urkundin analyysiraportin tulkitsemisessa, katso video (kesto 7:08). Siinä esitellään tiivistetysti, miltä plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundin tuottama analyysiraportti näyttää ja miten sitä tulkitaan.

 

Jos oppiaineesi/laitoksesi tarvitsee koulutusta Urkundista, otattehan yhteyttä verkko-opetuksen tukeen.