Mainstream vai indie? Osuustoiminta yliopistollisessa tutkimuksessa ja opetuksessa

 

 

 

 

 

Suuret suomalaiset osuuskunnat ovat toistaiseksi porskuttaneet taantumasta huolimatta. Samaan aikaan kiinnostus pk-yrittäjyyteen on ollut kasvussa – kuten myös 90-luvun lamavuosina. Onko osuuskuntayrittäjyys nousussa?

Panu Kalmi julkaisi vuonna 2006 ”The Disappearance of Co-operatives from Economics Textbooks “ – tutkimuksen, jonka mukaan akateeminen toiminta osuustoiminnan ympärillä vaimeni toisen maailmansodan jälkeen. Osuustoimintayrittäjyys oikeastaan katosi kauppatieteellisistä julkaisuista vuosikymmenten ajaksi.  Kalmin (2006) mukaan mahdollisia syitä kadonneeseen kiinnostukseen voivat olla muutokset hallitusten roolissa, taloustieteilijöiden joukossa ja taloustieteen tieteellisessä paradigmassa.

Kukaan ei ole myöhemmin nokittanut edellä mainittuja Kalmin (2006) tutkimustuloksia ja on syytä olettaa, että tutkimukseen perustuvassa yliopisto-opetuksessa tämä tarkoittaa seuraavaa: Osuustoiminta on lähes kadonnut myös suomalaisten yliopistojen kaupallisten alojen opetuksesta. Muista tieteenaloista luultavasti puhumattakaan.

Helsingin yliopisto järjestää ”Osuustoiminta yliopistolliseen tutkimukseen ja opetukseen” – seminaarin perjantaina 19.10.2012 Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa. Tulevassa seminaarissa pohditaan kriittisesti osuustoimintayrittäjyyden roolia yliopistojen toiminnassa. Tavoitteena ei ole vain retostella osuustoiminnan erinomaisuudella, vaan arvioida sen roolia yliopisto-opetuksessa monipuolisesti eri näkökulmista. Mukaan alustamaan ja keskustelemaan on tulossa mielenkiintoisia vieraita niin Suomesta kuin ulkomailta.

Vuonna 2005 perustettu Co-op Network Studies – verkosto tarjoaa osuustoiminnan ja yhteisötalouden opetusta sivuainekursseina kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa.  Myös osuustoimintaa sivuavien gradu- ja väitöskirjatutkimusten määrä on ollut kasvussa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Valtavirtaistuuko osuustoiminta yliopistoissa? Vai onko se ikuinen outsider – hyvässä ja pahassa?

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan – Tervetuloa!

http://www.helsinki.fi/ruralia/tapahtumat/Osuustoimintaseminaari_19102012.pdf

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36038/lomake.html

http://www.pellervo.fi/kirjasto/text/ty%C3%B6paperiW398PanuKalmi06.pdf

 

Blogitekstin kirjoitti verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski, joka toimii osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkoston (Co-op Network Studies) verkko-opetuskoordinaattorina. Email: pekka.hytinkoski@helsinki.fi