Yliopistoharjoittelu – mahdollista myös Etelä-Pohjanmaalla!

 

                                                                                                                                               

Ruralia-instituutin projektipäällikkö Leena Viitaharju

Aloitin Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen toimintayksikön palveluksessa vuonna 1999, ja tuosta vuodesta lähtien työyhteisöämme on ollut rikastuttamassa kymmeniä yliopistoharjoittelijoita useasta eri yliopistosta. Osa heistä on tehnyt pelkästään tuon harjoittelujaksonsa ja palannut sitten takaisin opiskelujensa pariin, mutta osa harjoittelijoista on jäänyt Ruraliaan palkkatöihin harjoittelunsa jälkeen, joko lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. Nykyisessäkin henkilökunnassamme on useita henkilöitä, joiden työura on alkanut harjoittelun kautta. Harjoittelijat ovat yleensä tuoneet kaivattua apua projektien työllistäviin vaiheisiin tai vähintäänkin uutta näkökulmaa kahvipöytäkeskusteluihin. Piristystä ja vaihtelua työpaikan arkeen joka tapauksessa!

Nykyisen hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa erityisesti osaamisen kilpailukykyä turvaamalla korkea osaamistaso ja työvoiman riittävyys aloittain ja alueittain. Koulutuspolitiikka rakentuu elinikäisen oppimisen periaatteelle, johon kuuluu, että siirtymät koulutusasteelta toiselle ja koulutuksesta työelämään ovat mahdollisimman joustavia. Tähän joustavaan työelämään siirtymiseen liittyvät myös opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot. Harjoittelu tulee olla tavoitteellista ja ohjattua, ja sen tulee tukea opitun soveltamista käytäntöön. Tänä vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan yli 80% yliopisto-opiskelijoista piti tutkintoihin kuuluvia pakollisia harjoitteluja joko melko tai erittäin tarpeellisina. Kyselyissä työelämään sijoittumisesta vastaajat ovat kertoneet, että kokevat harjoittelun vaikuttavan enemmän valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen kuin esimerkiksi sivuainevalinnat tai gradun aihe. Kyse on siis erittäin merkittävästä ajanjaksosta opiskelijan elämässä.

Yliopistoharjoittelu on lyhyesti sanottuna opiskelijoiden asiantuntijuutta kehittävää tai syventävää harjoittelua. Sen tavoitteet ovat sekä koulutuksellisia että yliopistojen ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä. Harjoittelussa on kolme osapuolta, jotka kaikki hyötyvät, tai ainakin niiden pitäisi hyötyä, siitä eri tavoin. Tarkoituksena on, että opiskelija pääsee perehtymään oman alansa tehtäväkenttään ja pystyy soveltamaan oppimaansa teoreettista tietoa käytäntöön, työnantajat saavat informaatiota eri koulutusten sisällöistä sekä voivat käyttää harjoittelujaksoja myös uusien työntekijöiden rekrytointikanavana, ja yliopistot voivat seurata harjoittelun avulla alan ammattitaitovaatimuksia ja trendejä sekä hyödyntää harjoittelusta saatua palautetta opetussuunnitelmissaan.

 

Hyvää yritetähän, mutta priimaa pakkaa tulemahan

Seinäjoen yliopistokeskuksessa on meneillään ”Praktikum Center – yliopistoharjoittelun toimintamallin kehittäminen” –hanke (2011-2014), jossa erityisenä kiinnostuksen kohteena on juuri yliopisto-opiskelijoiden harjoittelujaksot ja muu työelämäyhteistyö. Hankkeessa on tarkoitus kehittää Etelä-Pohjanmaalle alueellinen Praktikum Center –malli, joka tehostaisi yliopiston ja työelämän yhteistyötä keskittyen erityisesti opiskelijoiden harjoittelu- ja käytäntöjaksojen hyödyntämiseen eteläpohjalaisissa yrityksissä sekä opinnäytetöiden työelämäkytkentöjen tehostamiseen. Tämän lisäksi hankkeen kautta pyritään tarjoamaan opiskelijoille myös valmistumisen jälkeisiä työpaikkoja koulutusta vastaavalle alalle. Mallia kehitettäessä hyödynnetään ensisijaisesti yliopistojen nykyisiä työelämäyhteistyön muotoja.

Hankkeen kohderyhmiä ovat akateemista ja korkea-asteen asiantuntijatyövoimaa käyttävät yritykset ja organisaatiot Etelä-Pohjanmaalla, hankkeessa mukana olevat yliopistot sekä niissä opiskelevat henkilöt. Tavoitteena on tuoda esille Etelä-Pohjanmaata vetovoimaisena alueena, jonne kannattaa tulla jo opiskeluvaiheessa suorittamaan harjoittelujaksoa, tekemään opinnäytetyötä tai rakentamaan omaa uraa tulevana asiantuntijana. Eteläpohjalaisille työnantajille pyritään tarjoamaan yksi yhteistyöväylä alueella toimivien yliopistojen perustutkinto-opetukseen. Toivottavasti alueen yritykset ja organisaatiot ottavat tämän mahdollisuuden ilolla vastaan, sillä harjoitteluhan tekee mestareita!

Praktikum Center toteutetaan Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteishankkeena, jota hallinnoi Tampereen yliopisto. Muut osatoteuttajat ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Vaasan yliopisto. Hankeverkostossa on mukana myös alueen muu korkea-aste ja asiantuntijatyön työelämätoimijat.