YVI yhdisti suomalaiset yrittäjyyskasvattajat ja osuustoimintaväen

 hytinkoskiRuralia-instituutin verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski

YVI-hanke on valtakunnallinen hanke, jossa vuosina 2010 – 2014     kehitetään yrittäjyyskasvatusta ammatillisessa ja yleissivistävässä opettajankoulutuksessa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on ollut mukana suunnittelemassa jo ensimmäistä YVI-hanketta – Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen! (2009-2012), joka oli Varsinais-Suomen alueellinen kehittämisprojekti. YVI:ä on siis kehitetty kahden eri hankkeen päällekkäisenä yhteistyönä.

YVI-hanke esittelee itsensä nettisivullaan (www.yvi.fi) seuraavasti: ”YVI = Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö, joka levittää hyviä käytänteitä, materiaaleja ja tarjoaa ajankohtaista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta. Verkkoympäristöön kerätään lisää käyttäjäryhmäkohtaisesti jäsennettyä materiaalia ja luodaan puitteet verkostoyhteistyön kehittämiseen. YVI tukee mielekkäällä tavalla myös työ- ja elinkeinoelämän sekä järjestöjen yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä.”

Ruralia-instituutin osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkoston (Co-op Network Studies) koordinaatioyksikön henkilökunta tapasi Turun yliopiston KT Jaana Seikkula-Leinon yliopistoverkostoon liittyvissä asioissa vuosina 2007 ja 2008. Jaana on Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan dosentti ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yrittäjyyskasvatuksen professori. Näiden tapaamisten myötä osuustoimintatiimimme oli mukana alkuperäisen YVI-hankkeen esihankkeessa, jossa pohdimme yhdessä, onko yhteiselle yrittäjyyskasvatuksen virtuaaliselle oppimisympäristölle tarvetta ja millainen tämä ympäristö voisi olla. Samalla mietimme, voitaisiinko osuustoimintayrittäjyys nostaa mukaan tällaiseen projektiin.

Esiselvitys onnistui ja ensimmäinen YVI-hanke sai vihreätä valoa. ESR / Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi hankkeen rahoittajina toimivat Pellervo-Seura, Osuustoiminnan neuvottelukunta ja Turun Seudun Kehittämiskeskus. Tämä hanke päättyi 31.5.2012. Energinen projektipäällikkö Jaana sai siis hankkeen suunnitteluvaiheessa vakuutettua myös osuustoimintaväen siitä, että myös osuustoimintayrittäjyyteen liittyvät asiat voisivat olla osa yrittäjyyskasvatuksen uutta rintamaa.

Ensimmäisessä YVI-hankkeessa haettiin ja koottiin käyttökelpoista tietoa yrittäjyyskasvatuksesta ja erilaiseen käyttöön soveltuvaa opintomateriaalia. Materiaalihaun jälkeen hankkeen toimijat tuottivat myös omaan osaamiseensa liittyviä tietopaketteja. Samalla perustettiin YVI-nettisivusto, jolle siirsimme löytämiämme ja tuottamiamme tietopaketteja. Sivusto on käynyt vuosien aikana läpi useita visuaalisia muutoksia ja myös sen sisällöt ovat muuttuneet jo monta kertaa. Ja vaikka tämän ensimmäisen hankkeen varsinaisena toimintakenttänä oli Varsinais-Suomen alue, niin käytännössä tutustuimme lukuisiin valtakunnallisiin yrittäjyyskasvatuksen toimijoihin eri opintoasteilla ja täydennyskoulutuksessa.

Meidän ruralialaisten tehtävänä oli kaikkien näiden vuosien aikana olla mukana nostamassa esiin erityisesti osuustoimintayrittäjyyteen liittyvää tietoutta. Olimme hankkeen alussa ehkä hieman jännittyneitä siitä, miten YVI-hankkeiden toimijat suhtautuisivat osuustoiminnan ja yhteisötalouden teemoihin. Yllätykseksemme yrittäjyyskasvatuksen toimijat ottivat sekä meidät että teemamme vastaan avosylin. Tämä johtui siitä, että heistä usealla oli jo omia kokemuksia tai tietoa siitä, miten osuuskuntayrittäjyys soveltuu esimerkiksi opiskelijayritysten yritysmuodoksi tai vastavalmistuneiden tiimiyrittäjyyden muodoksi – erityisesti työ- tai asiantuntijaosuuskuntien osalta. Myös osuustoiminnan arvopohja ja demokraattisuus resonoivat hyvin siihen, kuinka useat suomalaiset yrittäjyyskasvattajat suunnittelivat ja arvioivat yrittäjyyskasvatuksen opetustaan.

Edellä mainitut asiat eivät jääneet huomaamatta myöskään Pellervo-seuralta ja Osuustoiminnan neuvottelukunnalta. Näin nämä keskeiset osuustoimintatoimijat taustalla vaikuttavine osuuskuntayrityksineen tulivat mukaan myös toiseen YVI-hankkeeseen, jonka keskiössä ovat valtakunnalliset ammatilliset ja yleissivistävät opettajankoulutuslaitokset. Tämän ESR-hankkeen päärahoittajaviranomainen on Opetushallitus. Käytännössä molempien hankkeiden saama ”osuustoimintarahoitus”, Pellervo-seuran toimitusjohtaja Sami Karhun aktiivinen ote, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Iiro Jussila tutkimusryhmineen ja meidän ruralialaisten tekemä hanketyö yhdistivät yrittäjyyskasvattajat ja osuustoimintaväen niin teoriassa, käytännössä kuin yhteistyön tasolla.

Kerroin viime kesäkuun Kyproksen kansainvälisessä osuustoimintatutkimuksen konferenssissa kuulijoille, kuinka Suomessa aikaisemmin omissa marginaaleissaan hautuneet yrittäjyyskasvattajat ja osuustoiminnan opetuksesta, tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ovat löytäneet toisensa ja yhdistäneet voimansa. Tämä herätti paljon keskustelua siitä, voisiko tämä tapahtua myös esimerkiksi kansainvälisissä yliopistoissa. Kokemuksemme mukaan tämä on viisasta. Nyt osuustoimintayrittäjyydellä on oma osansa suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen mainstreamissa. Tämä välittyy nyt myös tuleville opettajille. Lopulta se välittyy sadoille ja tuhansille nuorille, jotka haluavat taas mahdollisesti tietää lisää osuuskuntayrittäjyyden mahdollisuuksista.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin virallinen toiminta YVI-hankkeessa päättyy tänä kesänä. Haluan kiittää Turun aktiivisia ja ahkeria YVI-naisia – Jaana Seikkula-Leinoa, Anne Tiikkalaa ja kumppaneita, kaikkia YVI-verkostossa mukana olleita ihmisiä sekä kollegoitani – erityisesti Eliisa Trobergia –  kaikista näistä yhteisistä ja opettavaisista YVI-vuosista.

YVI-hankkeen www-sivut: www.yvi.fi
YVI-hankkeen blogi: http://opetin.fi/yhteiso/blog/group/4458/all