”Suihkussa liian vähän painetta, muuten kaikki hyvää”

Kylmää, loskaa, pimeää… eipä ihme, että juuri nyt, jos milloinkaan, sitä haikailee jonnekin muualle – aurinkoon ja lämpöön. Sakenevan räntäsateen kiihdyttämänä matkahaaveet lähtevät lentoon: matkatoimistojen nettisivujen kuvissa palmut huojuvat, valkoiset rannat hohtavat kutsuen, voi melkein kuulla jääpalojen kolahtavan lasiin ja haistaa aurinkorasvan tuoksun. Ryhdyn selaamaan hotellivaihtoehtoja: merinäköala tai muu kaunis maisema olisi kiva, siisti ja rauhallinen ympäristö myös, ilmastointilaite olisi ihan must, jos on kauhean kuumaa ja jos vielä olisi paikallisia tuotteita aamupalapöydässä, niin sehän olisi siinä. Kuulostaako tutulta?

Matkailijana meille merkitsevät jotkin asiat matkallamme enemmän kuin toiset. Ne ovat niitä asioita, joista meille henkilökohtaisesti syntyy positiiviinen ja kenties mieleenpainuva matkailukokemus/elämys. Matkailu on kuluttajalle elämyksiä ja kokemuksia. Vaikuttava ja onnistunut matka on todennäköisesti koskettanut matkailijaa tunnetasolla, fyysisesti, älyllisesti ja henkisesti.

Matkailulta edellytetään tänä päivänä yhä enemmän vastuullisuutta. Se tarkoittaa käytännössä, että matkailuyrityksen sekä matkailijan on toimittava vastuullisesti. Vastuullisuus matkailussa/matkatuotteessa voi konkreettisesti olla esimerkiksi seuraavia asioita: veden kulutuksen vähentämistä vettä säästävien suihkupäiden avulla, energian kulutuksen suitsemista ilmastointijärjestelmän hukkalämmön talteenotolla, rakennusten huoltamista käyttöiän pidentämiseksi, paikallisten työllistämistä, roskien lajittelua, esteettömiä kulkureittejä ja paikallisuuden esille tuomista oikealla tavalla ruoan, sisustuksen tai murteen kautta.

Ajatus veden säästämisestä tai pyyhkeiden uudelleen käyttämisestä lomalla ei matkailijasta välttämättä kuulostaa houkuttelevalta. Ovatko miellyttävä matkailuelämys ja vastuullisuus siis yhdistettävissä vai toisensa poissulkevia? Voiko vastuullisuus olla osa matkailuelämystä ja siten tärkeä ja merkityksellinen matkailijalle?

Vastuullisuuden esiintyminen Tripadvisorin matkailija-arvosteluissa

Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa olen tarkastellut matkailijoiden Tripadvisorissa kirjoittamia arvosteluja ja etsinyt niistä matkailijoiden vastuullisuuteen liittyviä ajatuksia ja kokemuksia. Tripadvisor on maailman suurin matkailusivusto, jossa palveluun kirjautuneet matkailijat voivat kirjoittaa arvosteluja ja jakaa kuvia eri matkakohteista ja yrityksistä. Palvelusta löytyy yli 400 miljoonaa arvostelua ja mielipidettä miltei 7 miljoonasta majoituspaikasta, ravintolasta ja nähtävyydestä. Tähän tarkasteluun kerättiin koko Etelä-Savon alueen majoitusta, ruokaa ja aktiviteettipalveluja koskevat asiakaskommentit (suomen kielisten lisäksi englannin ja venäjän kieliset kommentit).

Kaiken kaikkiaan matkailijoiden arvosteluissa vastuullisuus tulee suoraan esille varsin vähän. Kun arvosteluja tarkasteltiin hieman ”laajemmilla vastuullisuuslaseilla”, niin kerronnoista nouseekin esiin monentyyppisiä tavalla tai toisella vastuullisuuteen linkittyviä huomioita.

Kuva Hanna-Maija Väisänen

Matkailijalle maisemat ovat osa elämystä. Niiden ylläpitämisen eteen tehty työ on siksi tärkeää ja samalla vastuullista. (Kuva: Hanna-Maija Väisänen/Karhunkierros)

Majoituspaikkojen arvosteluissa matkailijat kertovat selkeästi eniten majoituspaikan tai -alueen maisemista ja näkymistä. Erityisesti venäjänkieliset tuovat esille hiljaisuuden ja luontoon liittyviä asioita. Matkailijat kiinnittävät huomiota myös rakennuksien, huoneiden ja ympäristön kuntoon. Ruoka on olennainen osa myös majoituspaikoissa, sillä paikallinen ruoka tunnistetaan.

Ruokapaikkojen arvosteluista poimituista vastuullisuuteen liittyvistä arvosteluista itse ruoka on keskiössä: lähiruoka, paikallinen ruokaa tai luomuruoka tunnistetaan. Sosiaalista vastuullisuutta edustavia kommentteja ovat erityisryhmien huomioiminen, joka tässä yhteydessä tarkoitti useimmiten erikoisruokavaliomahdollisuutta, mutta myös lapsiperheiden, eri kieliryhmien, liikuntaesteisten ja lemmikkien huomioon ottamisesta ruokapaikassa. Ruokailijat kiinnittävät arvostelujen perusteella suhteellisen paljon huomioita rakennuksien ja miljöön ylläpitoon.

Nähtävyyksiä koskevissa matkailija-arvosteluissa nousee eniten esille sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvät aiheet. Useimmiten mainitaan erityisryhmien huomioiminen (mm. lapsiperheet, liikuntaesteiset, eri kieliryhmät). Opasteet saavat joko kiitosta tai moitteita. Arvostelujen perusteella matkailijat kiinnittävät myös huomioita rakennuksien ja miljöön ylläpitoon.

Arvostelujen tarkastelun tulokset osoittavat, mitkä asiat ovat majoituksessa, ruokailussa ja aktiviteeteissä matkailijalle tärkeitä matkailukokemuksen syntymisessä. Mutta niistä paljastuu myös vastuullisuuden näkökulmasta merkityksellisiä tekijöitä. Yrityksille voisi olla eduksi nostaa vastuullisuutta esille erityisesti niissä asioissa, jotka ovat matkailijoille merkityksellisiä matkailuelämyksen näkökulmasta. Esimerkiksi tärkeä osa majoituselämystä ovat maisemat ja näkymät. Yrityksen kannattaisikin kertoa, mitkä ovat ne toimenpiteet, jotta kaunis ja puhdas luontomaisema säilytetään.

Vastuullisuus osaksi matkailua asiakaslähtöisesti

Matkailuyrityksen ympäristön, kulttuuriperinnön ja sosiaalisten olojen eteen tehdyt teot ovat tärkeitä. Vastuullisen matkailun edistämiseksi olisi hyvä luoda vastuullisuudesta lisäarvoa erityisesti matkailijalle eli asiakkaalle. Yksi tie on luoda lisäarvoa matkailutuotteeseen sisällyttämällä siihen sellaisia vastuullisuusasioita, jotka ovat matkailijalle tärkeitä matkallaan – asiat, jotka ovat osallisena luomassa positiivista matkailukokemusta.

On todettu, että vastuullisuus tuo positiivista mainetta yritykselle ja sen tuotteille/palveluille. Vastuullisuus voi parantaa ja lisätä jopa tuotteen/palvelun laatumielikuvaa ja näin vaikuttaa myönteisesti kuluttajan ostoaikeisiin. Asiakkaan merkitys vastuullisuustyön liikkeellepanevana voimana vahvistuukin entisestään. Ilman asiakkaita ei ole matkailuliiketoimintaa, mikä on ehkä ihan hyvä syy vastata asiakkaiden tarpeeseen ja valjastaa vastuullisuus kilpailutekijäksi ja erottautumisen välineeksi oikealla tavalla. Asiakaslähtöinen vastuullisuus voisi olla siis varteenotettava lähtökohta vaikuttavampaan vastuulliseen matkailuun!

Että mitenkä sen lämpöisen matkavarauksen kanssa kävikään? No, ajattelin, että aurinkorasvaa voi tuoksutella ihan kotonakin, hohtavan valkeaa on toivottavasti kohta muutenkin ja kauniita maisemia löytyy lähempääkin… ja eipähän tule omalle tunnolle ilmastonlämpenemistä edistäviä hiilidioksipäästöjä, kun ei lennä. Joten voinen tällä kertaa ainakin osittain perustella vastuullisuudella toisenlaisen ”kaamoksen karkoitusmatkan” unelmointia.

Kirjoittaja Hanna-Maija Väisänen työskentelee hankekoordinaattorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa.

Kohti vastuullista matkailua -hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Savossa matkailun vastuullisuutta ja matkailuyritysten vastuullisuusviestintää ja saada vastuullisuudesta entistä parempi kilpailuetu alueen yrityksille. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.