Hallitus

HYKin toimintaa koordinoi ja hallinnoi syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu noin kahden viikon välein. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia ja niistä tiedotetaan sähköpostilistalla ja Opsosin viereisellä ilmoitustaululla.

Koko hallituksen saatkiinni osoitteesta hy-kemistit@helsinki.fi

Uudet sivut www.hyk.fi!