Astialainaus

Astiaston tilanne

Astioita riittää hyvin ainakin 80 hengelle. Astiastoon kuuluvat:
– aterimet (haarukat, veitset, ruoka- ja pikkulusikat)
– vesi-, viini- ja snapsilasit
– matalat lautaset
– syvät lautaset
– leipälautaset
– jälkiruokakulhot
– vesikannut (8 kappaletta)

Ottakaa astialainauksista yhteyttä sähköpostitse toiminnanjohtajaan.
Maksut, säännöt ja lomake

Astiavuokra ja astialainauspantti per lainaus Matlu ry:n jäsenjärjestöille 2010 alkaen, ellei toisin ole sovittu:
– Astiavuokra on 60 euroa.
– Astialainauspantti on 80 euroa.

Tässä on virallinen astialainausohjesääntö. Nämä säännöt koskevat automaattisesti kaikkia Matlu ry:n jäsenjärjestöjen kanssa tehtäviä astialainauksia, ellei HYK ry:n hallitus kokouksessaan toisin päätä. Muiden kuin Matlu ry:n jäsenjärjestöjen kanssa tehtävistä astialainauksista päättää tapauskohtaisesti HYK ry:n hallitus.
Astialainausohjesääntö löytyy tästä

Tässä on virallinen astialainauslomake. Astioita luovutettaessa kirjoitetaan molemmille osapuolille omat kopiot, joihin merkitään luovutettujen astioiden määrät ja maksettujen maksujen suuruudet. Astiapalautuksen yhteydessä lasketaan rikotuista, kadotetuista ja likaisista astioista perittävän summan suuruus. Maksu peritään ensisijaisesti astiapantista. Mikäli pantti ei riitä kattamaan summaa, lähetetään lainaajille erillinen lasku. Astioita ei lainata laskun maksamatta jättäneille järjestöille uudestaan ennen kuin se on maksettu.

Astialainauslomake löytyy tästä
HUOM! Astioita lainaavien järjestöjen ei tarvitse itse huolehtia näitä kahta lomaketta luovutustilaisuuteen. Lomake on HYK ry:n hallitusta varten saatavissa täältä.