Vastuutehtävät Ympäristövaliokunnassa 2022-2023

AVOIN PESTI Yhteisövastaava. Voit hakea tähän pestiin seuraavassa kokouksessa tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen hyynymparistovaliokunta@gmail.com. PUHEENJOHTAJA Puheenjohtaja koordinoi valiokunnan toimintaa ja kokousten järjestämistä. Hän laatii kokouskutsut ja esityslistat. Muihin puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa budjetin seuraaminen, toimintasuunnitelman tekeminen yhdessä varapuheenjohtajien kanssa sekä toiminnan kokonaiskuvan hallinta. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja pyrkii kehittämään valiokunnan toimintaa yhdessä muiden aktiivien kanssa […]

Committee positions in 2022-2023

OPEN POSITION Community coordinator. You can apply for this position at our next meeting or by sending an application to hyynymparistovaliokunta@gmail.com. CHAIRPERSON The chair coordinates the Committee’s events and meetings. The chair writes both meeting invitations and agendas. Other important responsibilities that fall on the chairperson are managing the committee’s budget, writing the yearly action […]

Miljöutskottets funktionärsposter 2022-2023

ÖPPEN POST Föreningsansvarig. Du kan anmäla dig för den här posten i vårt nästa möte eller genom att skicka en ansökning till hyynymparistovaliokunta@gmail.com. ORDFÖRANDE Ordförande koordinerar utskottets verksamhet och ordnar möten. Hen skriver både möteskallelserna och föredragningslistorna. Till de andra uppgifterna som ordföranden har hör bl.a. att följa upp budgeten, att skriva en verksamhetsplan tillsammans […]