Kaupunkiakatemian opiskelijat kehittämässä Metropolian uutta kampusta

Kaupunkiakatemian opiskelijat esittelivät 15.1.2016 Helsingin Vanhalla Raatihuoneella ideoitaan Myllypuroon rakennettavan Metropolian kampuksen kehittämiseksi. Koko Myllypuro hyötyisi alueen asukkaiden ja Metropolian opiskelijoiden yhteistoiminnasta, viherrakentamisesta sekä kampuksen ja ostarin välisestä vuorovaikutuksesta, opiskelijat muistuttivat.

12596658_10154479272187598_1086243779_o

Milla Kallio, Elina Pirhonen ja Taina Suonio tarkastelivat Myllypuron kampusta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. He ehdottivat, että Myllypuroa brändättäisiin ”hyvinvoinnin mekkana” hyödyntämällä olemassa olevia liikuntapalveluja sekä kampukselle keskitettäviä sosiaali- ja terveysalan palveluja ja koulutusta. Brändiä voitaisiin tukea rakentamalla viherkattoja ja -seiniä, jotka ylläpitäisivät ja lisäisivät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Ryhmän mukaan esimerkiksi yrttien kasvattaminen katoilla ja seinillä tarjoaisi opiskelijoille ja asukkaille luontevan vuorovaikutuksen muodon. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää elämäntapaa voitaisiin edistää myös Myllypuron ostarilla järjestettävillä opiskelijatapahtumilla, erilaisilla työpajoilla sekä ostarin ja kampuksen välistä yhteyttä korostavilla tilallisilla ratkaisuilla. Ryhmän esitykseen voi tutustua täällä.

12596640_10154479271847598_1447266119_o

Annukka Ilonen, Pinja Myllykoski ja Säde Palmu pohtivat kampuksen toimivuutta Myllypuron asukkaiden ja Metropolian opiskelijoiden näkökulmasta. Heidän suunnittelukonseptinsa perustui viiden kuvitteellisen käyttäjätyypin – Seija Seniorin, Natasha Nuoren, Omar Opiskelijan, Anton Asukkaan ja Seppo Syrjäytyneen – tarpeisiin ja tapoihin hyödyntää alueen palveluja. Ryhmä ehdotti, että Myllypuron ostarin tyhjään liiketilaan perustettaisiin kahvila Myllynkivi, joka toisi palan kampusta ostarille. Opiskelijoiden ylläpitämä kahvila kytkeytyisi Myllypuron jo ennestään aktiiviseen toimintaan ja tukisi siten kampuksen opiskelijoiden ja Myllypuron asukkaiden välistä vuorovaikutusta. Myllynkivessä opiskelijat voisivat fasilitoida tapahtumia itähelsinkiläisten yhteisöjen kanssa, ja myllypurolaiset voisivat nauttia kampuksen yleisöluentotarjonnasta esimerkiksi striimattujen lähetysten välityksellä. Ryhmän esitykseen voi tutustua täällä.

Tutkimuskurssin päätöstilaisuuden yleisö koostui noin 20 kaupunkisuunnitteluun ja kampuskehittämiseen paneutuneesta ammattilaisesta, jotka edustivat Helsingin kaupunkia, Metropolia Ammattikorkeakoulua, Helsingin yliopistoa ja Aalto-yliopistoa. Opiskelijoiden esitysten jälkeen yleisö ja opiskelijat kävivät vilkasta keskustelua muun muassa viherkattojen rakentamisen hyödyistä ja kustannuksista sekä erilaisten väestöryhmien ja toimijoiden yhteistoiminnan edellytyksistä.

Kaupunkiakatemian tutkimuskurssin tarkoitus oli pilotoida Kaupunkiakatemian maisteritason opetusta ja kehittää toimintamallia, jossa työtä tehdään monitieteisesti, tekemällä oppien ja yhteiskehittelyn (co-creation) menetelmään tukeutuen, eli ottamalla opiskelijat, tutkijat, kaupunkisuunnittelijat ja kaupunkilaiset mukaan tuottamaan tietoa sekä etsimään parhaita toimintatapoja viihtyisän ja toimivan kaupunkiympäristön luomiseksi. Viiden opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijat harjoittelivat pienryhmissä tutkimuksen ja asiantuntemuksen soveltamista tapausesimerkkiin. Myllypuro-casen kautta kurssi kytkeytyi kampuskehittämiseen, joka on yksi Kaupunkiakatemian ydinteemoista.

12620542_10154479272132598_738152542_o

Ryhmätyöskentelyä tukivat jatkuva raportointi kurssiblogissa sekä interaktiiviset luennot ja harjoitukset, joiden aikana opiskelijat saivat tilaisuuden kuulla ja haastatella Myllypuron, pääkaupunkiseudun ja kampusten kehittämiseen paneutuneita asiantuntijoita sekä Metropolian uuden kampuksen sidosryhmiä. Kurssin päätöstilaisuuden tarkoitus oli esitellä kurssin antia kaupunkivaikuttajille, joilla on mahdollisuus hyödyntää ideoita päätöksenteossaan ja suunnittelutyössään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *