Ajankohtaista

6.10.2021 Kirjan käsikirjoitus on viimeistelyä vaille valmis ja lähdössä pian eteenpäin. Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen: artikkeleita työstäessämme huomaisimme pääsevämme käsiksi lukuisiin opetustyön ja koulun arkisten sosiaalisten tilanteiden kannalta keskeisiin ilmiöihin!

8.5.2020 Kirjan julkaisuehdotus työstössä, uusi jäsennys kirjalle syntymässä.

21.4.2020 Kirjaan orientoitumista etäyhteydellä. Tulevaisuuden hankeideointeja..

15.4.2020 Erikoisnumero koskettamisesta institutionaalisessa vuorovaikutuksessa loppusuoralla. Viimeisiä viilauksia ryhmämme artikkeliin!

31.3.2020 Korona-virus etäännytti koskettavaiset! Etätapaamisessa käsitellään tekeillä olevaa artikkelia koulunkäynninohjaajan kosketuksista.

10.3.2020 Koskettavan vieraana Tiina Onikki-Rantajääskö ja Tuovi Kangas. Erittäin kiinnostavaa keskustelua kosketusten kielentämisestä, kielellisistä valinnoista, joilla koskettamista kuvataan haastatteluaineistossa.

25.2.2020 Valmistautumista NERA-konferenssiin Turussa. Koskettavalla kaksi esitystä NERAssa: yksi oppilaidenvälisistä nojailuista ja yksi koulunkäynninohjaajan kosketuksista.

19.2.2020 Datasession aiheena oppilaiden väliset nojailukosketukset ryhmätyötilanteissa. Pohdinnassa esimerkiksi se, miten edellytykset kosketuksen rakentamiselle luodaan materiaaliseen ympäristöön nojaten ja meneillään olevan toiminnan legitimoimana. Datasessioimassa mukana Anssi Peräkylä ja Kreeta Niemi – kiitos kun olitte keskustelemassa!

13.2.2020 Keskustelunaiheena opettajien ja oppilaiden antamat merkitykset kosketuksille koulussa. Sekä opettajien että oppilaiden haastatteluista löytyy kiinnostavia kosketusten kielentämisiä, luokitteluja ja kategorisointeja – näiden alkuhavaintojen pohjalta työ jatkuu.

30.1.2020 Kirjaprojektin konkreettista suunnittelua ja aikataulutusta. Kirjan artikkeliaihiot ja kanssakirjoittajat mietinnässä. Kevään mittaan sisällöt täsmentyvät, sillä joka artikkeliaihiolle on varattu oma käsittelykertansa.

24.1.2020 Educa-messujen paneeli sujui hienosti ja yleisöä oli paikalla tuvan täydeltä!

Koskettava koulu - saako koulussa koskettaa -paneeli Educa-messuilla
Koskettava koulu -hankkeen järjestämässä paneelikeskustelussa panelisteina olivat rehtori Ilkka Laasonen, opettajaopiskelija Ilmari Huhtala, opettajankouluttaja Marjo Savijärvi, lukiolainen Salli Siivonen ja Koskettava koulu -hankkeen tutkija Pilvi Heinonen. Puheenjohtajana Koskettava koulu -hankkeen johtaja Liisa Tainio.

16.1.2020 Educa-messut lähestyvät. Suunnittelua oman sessiomme vetämisestä. Pääsimme myös OAJ:n tärppien joukkoon: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/5-educa-tarppia-yhdenvertaisuudesta-moninainen-tasa-arvoinen-koulu/

7.1.2020 Kevään aikataulut kunnossa! Hyvää uutta vuotta kaikille.

13.12.2019 Yhtäkkiä syntyi tuore ja inspiroiva kehys uusille innostuksen kohteillemme. Keskustelussa mukana myös Kreeta Niemi. Tästä tulee vielä jotain aika hienoa… kuten myös Saran johdolla kirjoittamastamme artikkelista, jota käsittelimme loppukokouksesta.

5.12.2019 Koskettavan koulun tutkija Ulla Karvonen väittelee tänään tohtoriksi tekstien käytöstä luokkahuonevuorovaikutuksessa. Vastaväittäjänä Riikka Nissi. Tilaisuus oli upea! Onnea Ullalle!

29.11.2019 Liisa pääsi esittelemään aineistokatkelmia Jyväskylässä keskusteluntutkijoiden aineistosessiossa. Teräviä huomioita flirttailusta ja nuorten tavoista osoittaa kiinnostusta toiseen. Kiitos: Arja Piirainen-Marsh, Kreeta Niemi ja Gavin Lamb!

26.11.2019 Kokouksessa tuumittiin tulevia ja virkistyttiin katsomalla nuorten nojailuja.

21.11.2019 Kasvatustieteen päivillä puhumassa koskettamisesta koulunkäynninohjaajan vuorovaikutustoimintana. Vilkasta keskustelua yleisön kanssa koskettamisen funktioista ja normeista erilaisissa koulukonteksteissa! Koskettamista sivuttiin myös esimerkiksi koira-avusteista opetusta sekä autismikirjon oppilaiden ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta käsittelevissä esitelmissä.

20.11.2019 Keskustelimme Ilmari Huhtalan gradusta ja analysoimme oppilaiden ryhmähaastatteluja. Kolmasluokkalaisten kommentit yllättivät sekä analyyttisyydellään että kehollisuudellaan! Rikasta aineistoa tämäkin, tutkimusideoita syntyi taas lisää…

12.11.2019 Koskettavan koulun vieraana Riikka Hohti ja Tuure Tammi. Ajatuksia avartavaa keskustelua lasten ja eläinten kohtaamisista ja kosketuksista posthumanistisen ja uusmaterialistisen ajattelun valossa. Tutkimusnäkökulmamme ovat erilaiset, mutta samalla huomaamme, että kosketuskohtaamisten ilmiöt monelta osin limittyvät toisiinsa.

29.10.2019 Meneillään olevien töiden kiivasta edistämistä: korjauksia työstössä oleviin artikkeleihin ja abstraktien työstöä tuleviin konferensseihin.

25.10.2019 Koskettava koulu esittäytyi vuorovaikutustutkijoiden Work-in-Progress -seminaarissa. Haimme ja saimme hyviä kommentteja artikkeli-ideaan, jonka esittelimme ensimmäisen kerran IPrAssa tänä kesänä. Kiitos kaikille keskustelijoille!

23.10.2019 Kävimme läpi yhden artikkelimme saamia vertaisarvioita. Tunteet kuohuivat ja argumentointi oli vilkasta. Loppujen lopuksi siitä ärsyttävämmästäkin lausunnosta saatiin hyviä jatkokehittelyideoita!

15.10.2019 Keskustelimme Tahhanin artikkelista ja sen piirtämästä ”syvästä kosketuksesta”. Mielipiteet jakautuivat hauskasti – toiset olivat ihastuneita artikkelin filosofiseen pohdintaan ja sen avaamiin näköaloihin, toiset taas olivat varautuneempia.

11.10.2019 Kreeta Niemi oli vieraanamme ja pääsimme kurkistamaan oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen avoimissa oppimisympäristöissä eli pulpetittomissa kouluissa. Samalla pohdimme näiden ympäristöjen pedagogisia ratkaisuja. Kiitos, Kreeta, vierailustasi!

2.10.2019 Keskusteltiin Trevarthenin artikkeleista. Ihastuimme ajatukseen, että vastasyntyneet itse asiassa kontrolloivat vuorovaikutusta huoltajansa kanssa! Lopuksi aineistosessiossa tarkasteltiin teini-ikäisten nojautumisia sekä flirttailua.

27.9.2019 Koskettava koulu oli seuraamassa Annukka Pursin väitöstilaisuutta. Väitöstutkimuksessa analysoitiin taaaperoiden leikkimistä. Kiinnostava tutkimus, ja relevantti meille!

24.9.2019 Analysoitiin Pilvin etsimiä katkelmia, joissa oppilaiden käsivarret ovat toisiaan vasten ilman, että siihen nojautujat juurikaan orientoituvat. Tuttu ilmiö, mutta tutkimatta!

17.9.2019 Elokuu ja syyskuun alku on ahkeroitu, jotta voisimme vuoden päästäkin jatkaa hankettamme. Ensimmäinen kunnon kokous oli siksi vasta syyskuussa. Organisoimme vuoden tulevaa toimintaa ja kurkistimme Marian ja Ullan tulevan artikkelin maailmaan, jossa keskeisessä asemassa ovat koulunkäynnin ohjaajat ja heidän kosketuksensa.

23.-24.8.2019 Liisa oli edustamassa Koskettavaa koulua Itä-Suomen yliopiston järjestämillä Tieteen päivillä Joensuussa ja Kuopiossa. Taina Kinnusen luotaamaa paneeli Rohkeus koskettaa pohti aihettaan monesta suunnasta. Mukana paneelissa myös Jaana Parviainen ja Pirkko Tolmunen. Ks. http://www.uef.fi/-/ita-suomen-yliopiston-tieteen-paivilla-taas-tuhansia-vierailijoita

19.8.2019 Lukuvuoden ensimmäinen kokous! Sovimme viikoittaiset kokousajat ja sommittelimme muitakin aikatauluja ensi vuodeksi.

12.6.2019 Saimme palkinnon: Kasvatus ja Aika -lehti valitsi vuoden 2018 parhaaksi artikkeliksi kirjoituksemme ”Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa: opettajantoimintaa selittämässä”. Olemme niin iloisia! Ulla, artikkelin ykköskirjoittaja, kävi Oulussa hakemassa kunniakirjamme, ks. https://journal.fi/kasvatusjaaika/announcement/view/250

10.6.2019 Liisa piti hankkeessa valmistellun esitelmän Hongkongissa IPrA-konferenssissa siitä, miten oppilas asettaa käden toisen oppilaan olkapäälle, kun tätä on moitittu. Yleisöä oli kiitettävästi ja kuumakin oli.

5.6.2019 Koko päivän kokous Pilvin ihanassa kesäkodissa. Suunnittelimme raamit koko ensi vuoden toiminnalle. Kirja alkaa saada hahmoa ja meneillään olevat artikkelikäsikirjoituksen viime silauksen. Kesän konferenssit ovat nyt päällimmäisenä mielessä: Ensi viikolla Sara, Liisa ja Maria ovat IPrAssa, jossa analysoidaan moitteen jälkeistä oppilaiden välistä kosketusta. Elokuun alussa Pilvi ja Liisa lähtevät EARLIin puhumaan myötätunnon osoittamisesta koskettamalla.

3.6.2019 Hand-on-shoulder -käsikirjoituksen viimeistelyä. Hyvä tästä tulee!

31.5.2019 Ilmari kertoo, että oppilaiden haastattelut on viety loppuun ja kiinnostavaa aineistoa tulossa analysoitavaksi. Jännittävää.

7.5.2019 Alkaa valmistautuminen kesän konferensseihin. Keskustelua IPrA-konfrenssista, jossa tutkimme oppilaiden välistä koskettamista opettajan moitteen jälkeen, sekä EARLI-konferenssista, jossa teemana on myötätunnon osoittaminen oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa.

2.5.2019 Innostava päivä Tampereella, jossa Julia Katila ja Kreeta Niemi emännöivät työpajaa Touch, Gesture, and distributed cognition in learning. Kansainvälisistäkin vieraista saimme nauttia: mukana olivat myös Johanne S. Philipsen ja Asta Cekaite. Suurkiitos hienosta päivästä, Julia ja Kreeta!

24.4.2019 Valmistauduimme ensi viikon seminaariin Tampereella. Sara oli etsinyt ja löytänyt hienoja esimerkkejä, joissa koskettamista käytetään yhteisen huomion kohteen rakentamiseen oppitunnin ja oppimisen kehyksessä.

16.4.2019 Marialla uusia kiinnostavia ideoita uuteen työstettävään artikkeliin. Lisäksi analysoimme yhtä Ilmarin litteroimaa oppilaan haastattelua. Taas kerran huomasimme, miten aikuisen kuvitelma siitä, mitä lapsi ajattelee, ei lainkaan pidä paikkansa. Jännityksellä odottelemme uusia lasten haastatteluja, joita Ilmari parhaillaan kerää.

5.4.2019 Käsittelyssä Tuovin tekeillä oleva gradu, jossa hän analysoi kosketusten kielentämistä opettajien haastatteluissa. Tarkastelun keskiössä ovat koskettamista kuvaavat verbit ja niiden merkitykset – mielenkiintoista!

21.3.2019 Viimeiset viilaukset opettajahaastatteluihin perustuvan artikkelin käsikirjoitukseen on tehty. Kokouksessa työstettiin Ilmarin suunnittelemaa virikemateriaalia ja haastattelurunkoa, jota hän voisi hyödyntää haastatteluissaan. Kiinnostavaa nähdä, millaista tietoa niistä saadaan esille!

15.3.2019 Toivotimme uudet tutkimusapulaiset Tuovin ja Ilmarin mukaan hankkeeseen. Pohdimme, miten toteuttaisimme kaipaamamme oppilashaastattelut, joissa Ilmari lupasi olla haastattelijana.

8.3.2019 Kasvatustieteellinen tiedekunta on iloksemme päättänyt tukea Koskettava koulu -hanketta siten, että voimme palkata tutkimusapua. Opettajahaastatteluista gradua tekevä Tuovi Kangas aloitti jo työskentelyn, ja toinen graduntekijä Ilmari Huhtala aloittaa aivan pian. Tuovi ja Ilmari, tervetuloa tutkimusryhmään!

7.3.2019 Opettajien haastatteluihin perustuvan artikkelin ensiversiosta keskustelemista ja työnjakoa. Kyllä tästä hyvä teksti saadaan aikaan!

1.3.2019 Pohdimme sitä, millainen vaikutus sukupuoleen identifioitumisella ja sukupuolikategorioilla on kosketuksen muotoihin ja käytänteisiin koulussa. Tutkimme myös, miten opettajat kuvaavat rajanylityksiä oppilaidenvälisissä kosketuksissa tai opettajan ja oppilaan välisessä kosketuksessa.

11.2.2019 Toinen työpaja Jaanan kanssa. Ihmisveistosten muotoilua – kosketukseen asettamista ja kosketettuna olemista. Kiitos Jaanalle jännittävästä haasteesta ja rikkaasta reflektiokeskustelusta!

7.2.2019 Tunnelmia opettajahaastattelujen litterointitalkoista: ihanaa on huomata, miten taitavasti ja nyansoidusti haastateltavat opettajat reflektoivat kosketuksen muotoja ja käytänteitä päivittäisessä työssään.

6.2.2019 Tänään jälleen datasessio; tarkasteltavassa katkelmassa oppilaita oppikirjojen äärellä ja fokuksessa huomionkiinnittämiskosketus.

29.1.2019 Teimme suunnitelman opettajahaastattelujen työstämistä varten. Erityisesti nyt kiinnostaa sukupuolen merkitys koskettamisen kuvauksissa.

25.1.2019 Keskusteluntutkimuksenpäivillä esitelmä tilanteista, joissa osallistujat käsittelevät koskettamista ei-toivottuna ja tekevät näin näkyväksi koskettamiseen luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa liittyviä normeja.

18.1.2019 Analysoimme tilanteita, joissa koskettamisen välttäminen sanallistetaan. Ullan kokoamasta kokoelmasta seulottiin selkeimpiä Keskusteluntutkimuksen päivien esitelmään.

10.1.2019 Taina Kinnunen (Itä-Suomen yliopisto) johti Tieteen päivien paneelikeskustelua Rohkeus koskettaa. Panelisteina olivat Liisa Tainio (Helsingin yliopisto ja Koskettava koulu), Pirkko Tolmunen (Åbo Akademi) ja Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto). Ihana, aktiivinen yleisö teki tapahtumasta upean! Ks. https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qsizXcs1ipA&app=desktop.

8.1.2019 Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa kartoitettiin meneillään olevia ja tulevia projekteja – monta kiinnostavaa aihepiiriä käsittelevää artikkelikäsikirjoitusta ja esitelmää on työn alla!

27.11.2018 Ilahduttava vieras Tampereelta – joulukuussa koskettamisteemasta väittelevä Julia Katila toi meille aineistoa kiinalaisen pikkupotilaan hammaslääkärikäynnistä. Kiinnostavaa! Also her colleague Enhuo Guo from Shanghai participated virtually the data session. Thank you, Enhuo, for joining us!

20.11.2018 Data session with Riitta Juvonen and Marie Tanner about using digital devices in writing in classroom setting. Although the main focus was on the writing process, we had some new thoughts about touching while analysing the casual – or even teasing – touch between two students.

30.10.2018 Data session on the use of mobile phones and printed texts in making sense of concepts with Marie Tanner – thank you for offering us a chance to see your wonderful data!

23.10.2018 Data session on ”Don’t touch” -cases. Marie Tanner, thank you for joining us and for participating our weekly meeting!

12.10.2018 Korjauksia työstössä olevaan artikkeliin. Hikoilua konferenssiabstraktien suunnittelussa ja toteutuksessa.

2.10.2018 Aineistosessio oppilaiden välisistä kosketuksista. Pohdinnassa esimerkiksi kosketuksen rooli myötätunnon osoittamisessa.

25.9.2018 Ajankohtaisia asioita, luetun tekstin purkua ja referee-lausuntojen käsittelyä. Kokouksen loppukevennyksenä halausrituaalien kuvausta kaunokirjallisuudessa!

18.9.2018 Kokouksessamme oli mukana kansallisen viiteryhmän edustajana Leila Kääntä. Palasimme pohtimaan opettajan tuottamien käsi olkapäälle -kosketusten muotoja ja tyypittelyä.

11.9.2018 Haastattelunauhoja on alettu litteroida. Ensimmäinen raakalitteraattien käsittelykerta herätti paljon ajatuksia ja tutkimusideoita koskettamisen muodoista ja rajoista pedagogisissa tilanteissa sekä kosketuksen kielentämisen tavoista.

4.9.2018 Hankelaiset ovat syventyneet kosketusaiheiseen kirjallisuuteen. Lukupiiritekstien valikoimamme painottuu erityisesti kosketuksen tutkimuksen fenomenologisiin lähtökohtiin ja kosketuksen käsitteellistämisen tapoihin. Intercorporeality, corporeal co-presence, compresence, primary and secondary intersubjectivity, resonance..

28.8.2018 Kiinnostavaa yhteistyötä viritteillä Lasse Lipposen vetämän Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Education -hankkeen kanssa.

16.8.2018 Koskettava koulu alkavan syksyn tunnelmissa: kokousaikataulujen, julkaisujen ja tulevan vuoden ohjelman suunnittelua. Inspiroitunutta keskustelua herätti myös mukavasti onnistunut Touch in institutional settings -paneeli ICCA 2018 -konferenssissa.

11.-15.7.2018 Lähes koko Koskettavan koulun tutkijajoukko ICCA-konferenssissa esitelmöimässä. Saran ja Liisan organisoima sessio Touch in institutional settings sunnuntaina 15.7. herätti kiinnostusta ja keskustelua – ja mukavaa yhteisten kansainvälisten aktiviteettien virittelyä tulevaisuuteen.

12.6.2018 Työkokouksia! Kansainvälisen keskustelunanalyysin konferenssin esitelmät käsi olkapäälle -kosketuksesta (Pilvin johdolla) ja huomionkiinnittämiskosketukset (Saran johdolla) ovat vahvasti tekeillä.

31.5.2018 Toinen taiteellinen työpaja, jonka ohjaajana toimi Simo Routarinne. Mukana olivat Jaana, Liisa, Maria, Pilvi, Sara ja Ulla. Tutkimme koskettamista monen eri harjoituksen kautta: käsityksemme kosketusten merkityksistä avautuivat taas aivan uudella, rikkaammalla tavalla. Kosketuksen kesto, intensiteetti, kohde… viileä, lämmin, suorittava kosketus – kaikkia näitä tutkimme, ja montaa muutakin asiaa. Kiitos, Simo! Odotamme jo uutta työpajaa.

17.5.2018 Kokous. Maria kertoo opiskelijoiden reflektioista, joihin he ovat valmistautuneet lukemalla Koskettavan koulun blogeja. Pilvi ja Ulla ovat tehneet valtavan määrän opettajahaastatteluja, joita toivomme pian pääsevämme analysoimaan. Myös kesä lähestyy – ja ICCA2018. Esitelmien teko alkaa olla varsin ajankohtaista.

15.5.2018 Kiihkeä kirjoittamisrupeama huipentui: saimme artikkelin valmiiksi ja lähetettyä arviointiin. Toivotaan parasta!

9.5.2018 Pilvin ja Ullan erinomaisen kiinnostava ja hauska työpaja Kosketuksia vuorovaikutusaineistoissa Kielitieteen päivillä Helsingissä. Harvoin työpajoissa on niin kiihkeää keskustelua ja niin raikasta naurua kuin täällä oli – siitä huolimatta, että puhuimme tärkeistä ja vakavistakin asioista.

14.4.2018 Olimme mukana kosketuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja toimijoiden verkostoitumistapaamisessa. Paikalla oli tutkijoita Suomen eri yliopistoista, erityisopettajia ja satuhierontakouluttajia. Keskustelu kosketuksen merkityksistä, ulottuvuuksista ja mahdollisuuksista rönsyili – kiitos kaikille antoisasta päivästä!

4.4. ja 13.4.2018 Pohdimme kokouksissa kosketusmuistojen koodaamista. Kokosimme Atlas.ti-ohjelmaa varten erilaisia koodeja, koodasimme ja kävimme läpi koodauksemme tuloksia. Ongelmia oli, mutta saimme myös paljon irti yhteisistä koodauksistamme. Tuloksia käymme läpi tulevassa artikkelissa.

23.3.2018 Monenlaista mediajulkisuutta hankkeelle. Marja Ala-Kokko haastattelee ”Koskettavan koulun rehtori” Liisaa Radio Yle1:n Ajatasa-ohjelmassa (https://areena.yle.fi/1-4367782) ja Tiina Tikkanen kirjoittaa koskettamisesta ja Koskettavasta koulusta Opettaja-lehden verkkosivuilla (https://www.opettaja.fi/tyossa/saa-koskea/). Kiitos toimittajille hyvästä työstä!

20.3.2018 Liisa oli puhumassa Naisten tiedesaunassa Koskettavasta koulusta naistoimittajille. Kiitos Helsingin yliopiston viestintäyksikölle hienosta tilaisuudesta puhua tutkimuksesta fiksuille toimittajille!

16.3.2018 Kävimme kokouksessa läpi opettajien haastattelurunkoa. Lisäksi pohdimme, miten etenemme kosketusmuistojen analyysissa. Pilvi ja Ulla ovat keränneet meille aineistoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Minun koulumuistoni -keruusta kosketuksen näkökulmasta.

15.3.2018 Koskettavan koulun organisoima työpaja hyväksyttiin osaksi Kielitieteen päiviä, jotka järjestetään toukokuussa 2018 Helsingissä. Kosketuksia vuorovaikutusaineistoissa -työpajassa tutkitaan koskettamista erityyppisissä, pääosin institutionaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

14.3.2018 Tutkijamme Pilvi Heinonen on saanut Kotikielen Seuran väitöskirjapalkinnon tutkimuksestaan Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa. Onnea Pilville!

12.3.2018 Liisa, Maria ja Sara tapasivat KT Riitta Lahtisen, joka on kosketukseen perustuvan kielen kouluttaja ja kehittäjä. Saimme aivan uusia ulottuvuuksia kosketuksen vuorovaikutukselliseen voimaan, kun Riitta kertoi kokemuksistaan ja haptiiseihin perustuvan kielen kehittämistyöstä sekä tällaisen kielen tarpeesta monenlaisille erityisryhmille.

9.3.2018 Liisa piti Ullan ja Pilvin kanssa valmistelemansa esitelmän pohjoismaisessa kasvatustieteen konferenssissa NERAssa Oslossa. Vastaanotto oli hyvin myönteinen, jopa innostunut: pohjoismaiset kollegat esittivät tärkeitä kysymyksiä ja tarkennuksia analyysiimme. Tuli hyvä mieli – teemme jotain, joka aidosti kiinnostaa tutkijayhteisöä!

16.2.2018 Katsoimme käden olkapäälle laskemista. Oppilaiden välillä sitä näkyi vähän – vaikka yhtä hellyttävää poikien välistä tilannetta analysoitiinkin. Opettajan käsi laskeutuu oppilaan olkapäälle monesta syystä: rauhoittamaan, keskeyttämään, lohduttamaan, pyytämään huomiota.

15.2.2018 Koskettava koulu -hanke esittäytyi valmistavan opetuksen opettajille Vastaantulo-hankkeen työpajassa. Opettajat esittivät kiinnostavia ja tärkeitä kysymyksiä!

9.2.2018 Artikkeli kirjoitettu ja jätetty arvioitavaksi. Peukut pystyyn!

10.1.2018 Koskettava koulu on esillä Helsingin yliopiston uutissivuilla! Ks. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus/miten-koulussa-saa-koskettaa-tutkimus-kertoo-etta-koskettaminen-lisaa-luottamusta-luokassa

15.12.2017 Ensimmäinen taiteellinen työpaja Jaana Erkkilä-Hillin ohjauksessa. Tunnustelimme kosketusta ja kosketuksen tematiikkaa kuvataiteen keinoin ja innostuneesti reflektoiden. Kipsinaamarit työhuoneissamme ovat mukava muisto työpajasta ja kosketuksesta moniaistisena ilmiönä.

7.12.2017 Iloinen uutinen: Saran ja Liisan paneeli ”Touch in institutional settings” on hyväksytty kansainväliseen keskustelunanalyysin konferenssiin ICCA:an! Konferenssi on heinäkuussa 2018 Loughborough’ssa, ja paneelissa esiintyy Koskettavan koulun tutkijoiden lisäksi keskustelunanalyytikkoja kahdeksasta maasta!

5.12.2017 Käytiin läpi kosketusmuistokeruun satoa. Monille kirjoittajista oli jäänyt omilta kouluajoiltaan mieleen myönteisiä muistoja – opettajan lohduttavia, rohkaisevia ja kannustavia kosketuksia sekä oppilaiden keskinäisiä toverillisia kosketuksia – mutta joukkoon mahtui myös ikävämpiä kokemuksia. Myös opettajana toimineet muistelijat kertoivat kosketuksen voimasta pedagogisena työvälineenä mutta heidänkin kertomuksensa muistuttivat siitä, ettei koskettaminen tunnu kaikista samalla tavoin luontevalta.

3.12.2017 Tutkijamme Jaana Erkkilä-Hill on voittanut toisen palkinnon esseekilpailussa ”Ei oppi ojaan kaada!”. Onnea Jaanalle! Jaanan hieno essee ”Käsillä katsoja” on luettavissa täältä: http://www.esseekilpailu.fi/medialle/

24.11.2017 Hesarissa oli uutinen silittämisen vaikutuksista vauvojen aivoihin: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005460836.html

22.11.2017 Suunniteltiin opettajien kokemuksia luotaavien haastattelujen toteuttamista. Pohdittiin Vilma Vanhasen graduaan varten laatiman erinomaisen haastattelurungon pohjalta haastateltaville esitettäviä kysymyksiä.

18.11.2017 Pilvi ja Ulla tapasivat antropologi Taina Kinnusen ja erityisopettajina toimivat Sanna Halla-ahon ja Lauri Jäntin. Käytiin kiinnostavia ja inspiroivia keskusteluja koskettamisesta opettajan pedagogisena työkaluna ja kosketuksen merkityksestä vuorovaikutuksessa muissakin institutionaalisissa konteksteissa. Hahmoteltiin myös suuntaviivoja ensi kevääksi suunniteltuun kosketusta ja koskettamista tarkastelevien tutkijoiden tapaamiseen. Odotamme innolla yhteistyötä eri tutkimusperinteistä ja lähtökohdista ilmiötä lähestyvien kollegojen kanssa!

10.-11.11.2017 Koskettava koulu Soveltavan kielitieteen seuran syyssymposiumissa Turussa. Pilvi, Ulla ja Liisa käsittelevät esitelmässään oppilaiden välisiä huomionkiinnittämiskosketuksia.

2.11.2017 Maiju toi keskusteltavaksi kolme erilaista visuaalista ilmettä, jotka hän oli suunnitellut hankkeemme ideoita ja ajatuksia kuunneltuaan. Oli häkellyttävää huomata, miten hienosti hän oli pystynyt poimimaan näkemyksemme ja tavoitteemme. Saimme myös pienen käsityksen siitä, miten kuvataiteilija ajattelee, punnitsee ja perustelee ratkaisujaan. Niin kiinnostavaa! Suurkiitos Maijulle hienosta työstä!

27.10.2017 Jaettiin tietoa siitä, miten kosketuksesta puhutaan erilaisissa opettajankoulutuksissa. Erityispedagogiikalla on meille paljon annettavaa. Aineistokatkemia analysoidessamme mietimme muun muassa, miksi oppilas huomiota hakiessaan tökkää välillä sormella käsivarteen, välillä koskettaa koko kädellä ja toisinaan käyttää kosketukseen kyynärpäätään.

13.10.2017 Marian aineistokatkelmista analysoitiin valmistavan luokan oppilaiden vuorovaikutusta. Opettaja käyttää kosketusta opettaessaan uuden sanan: jokaisen oppilaan päätä kosketaan, kun opiskellaan sanaa ”märkä”. Oppilaat selvästi odottavat kosketusta, ja joku taputtaa käsiään kosketuksen jälkeen iloisen näköisenä.

6.10.2017 Hankkeen virallinen avajaisseminaari pidettiin klo 12.00-15.00  Koneen Säätiön Kamarissa Tehtaankadulla. Seminaari kokosi 25 kosketuksesta kiinnostunutta tutkijaa ja opettajaa inspiroitumaan aineistohipaisuista, välineellistä kosketusta pohtivasta esitelmästä, improvisaatiosta ja keskusteluista. Osallistujat jakoivat myös omia koulumuistojaan hankkeen käyttöön. Tunnelma oli lämmin ja innostava – tästä on mainiota jatkaa!

30.9.2017 Liisa, Sara ja Simo kävivät katsomassa Eino Saaren käsikirjoittaman ja ohjaaman dokumenttiteatteriesityksen Miehen kosketus, jonka toi Helsinkiin kajaanilainen teatteriryhmä. Näytelmä oli täynnä muistoja, ajatuksia, tunteita, oivalluksia – upea esitys, joka kulkee mukanamme pitkään.

27.9.2017 Kosketukseen liittyvien koulumuistojen keruu käynnistetty! Lähetä sinäkin meille omasi!

Oliko opettajallasi tapana taputtaa oppilasta olkapäälle positiivista palautetta antaessaan? Oletko itse rauhoittanut levotonta oppilasta koskettamalla häntä? Oletko ohjannut oppilastasi omalle paikalleen tai vaikkapa välitunnille konkreettisesti kädestä pitäen? Entä muistatko kouluajoiltasi oppilaiden välisiä kosketuksia, esimerkiksi kiusoittelevia, nahistelevia tai toverillisia? Mitä muita koskettamiseen liittyviä koulumuistoja sinulla on oppilaana tai opettajana?

Koskettava koulu -hanke kerää koskettamiseen liittyviä koulumuistoja. Kirjoita meille kokemuksistasi! Voit kirjoittaa pidemmän tekstin tai vain muutaman virkkeen – kaikenlaiset muistelut kosketukseen liittyen ovat tervetulleita. Lähetä muistelutekstisi 3.11.2017 mennessä osoitteeseen koskettava@gmail.com tai kirjaa muistosi e-lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82403/lomake.html. Voit lähettää tekstisi myös postitse osoitteeseen Ulla Karvonen / Kasvatustieteellinen tiedekunta, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto.

Halutessasi voit liittää muistelutekstiisi taustatietoina sukupuolesi ja sen, muisteletko kokemuksiasi opettajana vai oppilaana. Lisäksi voit mainita, mille vuosikymmenelle, paikkakunnalle ja kouluasteelle muistosi sijoittuvat. Muistelutekstejä hyödynnetään anonymisoituna tutkimusaineistona, ja tutkimusjulkaisuissa kaikki muistelijan tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat muutetaan.

27.9.2017 Aamulla Maiju ottaa meistä ryhmäkuvan, jossa muistamme koskettaa toisiamme. Kuvauksen jälkeen osa tutkijoista lähtee Marjorie Harness Goodwinin aineistosessioon, jossa analysoidaan halauksia.

22.9.2017 Mukaan liittyi Maiju Siltakoski, Aalto-yliopiston opiskelija, joka suunnittelee meille visuaalisen ilmeen. Maiju kysyy kiinnostavia asioita: mitä ajattelemme hankkeesta, kenelle se on suunnattu, mikä on keskeisin mielikuvamme, millaisia värejä ja muotoja tulee mieleen. Liisan tuomissa aineistokatkelmissa ysiluokkalaiset työskentelevät, ujostelevat, turhautuvat, flirttailevat – ja kaikki tämä näkyy kosketuksissa.

12.9. 2017. Ullan aineistokatkelmien kautta päästiin miettimään opettajan pedagogista kosketusta ja sen seurauksia. Miksi opettaja koskee aina tiettyä, rauhatonta poikaoppilasta, vaikka muutkin luokassa säheltävät? Millainen vuorovaikutushistoria on opettajalla ja tuolla oppilaalla? Yhden tai useammankaan oppitunnin nauhoituksesta sitä ei saa selville.

7.9. 2017 Pilvin aineiston äärellä alettiin miettiä kosketuksen konventionaalistumista erityisesti koulun kontekstissa. Kun takana oleva oppilas koputtaa selkään, kosketettu tietää heti, että koputtajalla on asiaa ja kääntyy. Kun opettaja laskee käden rauhattoman oppilaan olkapäälle, tämä tietää, että on aika rauhoittua

27.8. 2017 Liisa ja Sara kertovat heinäkuisesta IPrA-konferenssista ja kosketukseen keskittyneestä sessiosta, johon osallistuivat. Omassa esityksessään he olivat miettineet etäännytettyä kosketusta: onko turvallisempaa koputtaa toista kynällä, heittää paperitollolla tai lätkäistä penaalilla päähän, kuin koskettaa suoraan kädellä?

18.8.2017 Ilmassa iloa ja suuria odotuksia. Sovittiin viikottaiset tapaamiset ja puhuttiin konferensseista, joihin halutaan osallistua. Pohdintoja moneen suuntaan – haastatteluista, käsitteistä, kosketuksen alasta, tavoista, riskeistä, riemuista ja kosketuksen metaforistumisesta.