Julkaisut ja esitelmät / Publications and presentations

TOIMITETTUJA TEOKSIA / EDITED BOOKS AND JOURNALS

Routarinne, Sara; Tainio, Liisa & Burdelski, Matthew (Eds.) (2020) Human-to-human touch in institutional settings. Special Issue on Social Interaction. Video based Studies in Human Sociality 3(1). https://tidsskrift.dk/socialinteraction

ARTIKKELEITA / ARTICLES

Routarinne, Sara; Heinonen, Pilvi; Karvonen, Ulla; Tainio, Liisa & Ahlholm, Maria (2020). Touch in achieving a pedagogically relevant focus in classrooms. Social Interaction. Video based Studies in Human Sociality. Special Issue: Trajectories of human-to-human touch in institutional settings.3(1). https://tidsskrift.dk/socialinteraction

Burdelski, Matthew; Tainio, Liisa & Routarinne, Sara (2020). Human-to-human touch in institutional settings: Introduction to the special issue. Social Interaction. Video based Studies in Human Sociality. Special Issue: Trajectories of human-to-human touch in institutional settings. 3(1). https://tidsskrift.dk/socialinteraction

Heinonen, Pilvi; Karvonen, Ulla & Tainio, Liisa (2020). Hand-on-shoulder touch as a resource for constructing a pedagogically relevant participation framework. Linguistics and Education 56, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100795

Tainio, Liisa; Heinonen, Pilvi; Karvonen, Ulla & Routarinne, Sara (2019). ”Siin varmaa niinku raja ylitty.” Opettajien käsitykset koskettamisen normeista ja rajoista. Sukupuolentutkimus 3/2019, 5-23. Teema: Eettisiä kohtaamisia ja kosketuksia kasvatuksessa.

Karvonen, Ulla; Heinonen, Pilvi & Tainio, Liisa (2018). Kosketuksen lukutaitoa. Konventionaalistuneet kosketukset oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. AFinLan vuosikirja 75 (1), 159-183. https://doi.org/10.30661/afinlavk.69257

Karvonen, Ulla; Heinonen, Pilvi; Tainio, Liisa; Routarinne, Sara & Ahlholm, Maria (2018). Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa. Opettajan toimintaa selittämässä. Kasvatus & Aika 12 (4). https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76611

ESITELMIÄ / PRESENTATIONS

Heinonen, Pilvi & Tainio, Liisa (2020). Leaning on each other’s shoulders – student-to-student touches during task activities. Paper at NERA, Turku, 6.3.2020.

Karvonen, Ulla & Alholm, Maria (2019). Koskettaminen koulunkäynninohjaajan vuorovaikutustoimintana. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä Joensuussa 21.11.2019.

Heinonen, Pilvi, Karvonen, Ulla & Tainio, Liisa (2019). Student-to-student touch as constructing togetherness in classroom ineraction: Tactile interactional practices for displaying celebration, compassion and compresence. Paper at EARLI, Aachen, 16.8.2019.

Tainio, Liisa, Heinonen, Pilvi, Karvonen, Ulla, Ahlholm, Maria & Routarinne, Sara (2019). Student-to-student hand-on-shoulder/arm touch as an embodied response to teacher reproach. Paper at IPrA conference, Hong Kong, 10.6.2019.

Karvonen, Ulla, Heinonen, Pilvi, Tainio, Liisa, Routarinne, Sara & Alholm, Maria (2019). Älä koske. Rajankäyntejä luokkahuoneessa. Esitelmä Keskusteluntutkimuksen päivillä, Tampere, 25.1.2019

Sara Routarinne, Maria Ahlholm & Liisa Tainio (2018). Social Inclusion Through Shepherding Touch In Multilingual Classroom. Esitelmä konferenssissa ECER 2018, Inclusion and exclusion, Resource for educational research, 4. – 7.9.2018 Bolzano, Italia.

Routarinne, Sara & Tainio, Liisa (2018). Touch in institutional settings. Panel in ICCA conference. Loughborough, 15.7.2018.

Routarinne, Sara, Karvonen, Ulla & Heinonen, Pilvi (2018). Touch as an attention-getting device in classroom interaction. Presentation in ICCA conference. Loughborough, 15.7.2018.

Heinonen, Pilvi, Tainio, Liisa & Karvonen, Ulla (2018). Hand on shoulder touch as an intervention to an on-going activity in classroom interaction. Presentation in ICCA conference. Loughborough, 15.7.2018.

Tainio, Liisa, Karvonen, Ulla & Heinonen, Pilvi (2018). Hand-on-shoulder touch in classroom interaction. Presentation in NERA Conference. Oslo, 9.3.2018

Heinonen, Pilvi, Karvonen, Ulla & Tainio, Liisa (2017). Kosketuksen lukutaitoa. Konventionaalistuneet kosketukset oppilaiden välisissä vuorovaikutustilanteissa. [Literacy of touch. Conventionalized touches in peer-to-peer interaction] Esitelmä AFinLAn syysymposiumissa. Turku, 10.11.2017 [Presentation in AFinLa Annual Autumn Symposium]

Tainio, Liisa & Routarinne, Sara (2017). Teasing and touching with objects in classroom interaction. Presentation in panel Touch in Social Interaction: Integrating Haptics into Embodied Interaction Research, organized by Asta Cekaite & Christian Meyer. IPrA, Belfast, 21.7.2017.

OPINNÄYTTEITÄ / THESES

Antila, Heidi (2021). ”Et sil voi ilmasta paljon, pelkäl koskettamalla” Myönteinen kosketus opettaja-oppilassuhteessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Lanberg, Marianna (2020). Kosketusdiskurssien läsnäolo koulumuisteluksissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Kangas Tuovi (2020). Nujuamista ja nojailua: Opettajat koulun kosketuksia kielentämässä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316433

Huhtala Ilmari (2020). Mistä on maskuliinisuudet tehty? Lapset sukupuolen performatiivia analysoimassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316503

Hirvaskero Milka (2020). Kärrynpyöriä ja hiusten hipsutuksia. Feministinen etnografia sukupuolesta, kosketuksista ja ruumiillisista tyyleistä alakoulun arjessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/315110

Stenlund, Saida (2019). Oppilaiden välinen koskettaminen koulumuistoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/309408

Holm, Alma (2018). Koskettaminen kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa. [Touching in 6th grade interaction.] Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235723

Siltakoski, Maiju (2018). Kosketus kuvaksi. Mielikuvien merkitys graafisen ilmesuunnittelun prosessissa. [Touch transforms to a picture.] Taiteen kandidaatin opinnäyte. Aalto ARTS. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36622

Vanhanen, Vilma (2017). Luokanopettajan suhtautuminen kosketukseen pedagogisena keinona. [An exploration on primary school teachers’ attitudes towards using physical touch in teaching.] Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229781