Julkaisut ja esitelmät / Publications and presentations

TOIMITETTUJA TEOKSIA / EDITED BOOKS AND JOURNALS

Tainio, Liisa, Karvonen, Ulla & Heinonen, Pilvi (toim.) (tulossa) Koskettava koulu.

Routarinne, Sara; Tainio, Liisa & Burdelski, Matthew (Eds.) (2020) Human-to-human touch in institutional settings. Special Issue on Social Interaction. Video based Studies in Human Sociality 3(1). https://tidsskrift.dk/socialinteraction

ARTIKKELEITA / ARTICLES

Tainio, Liisa & Heinonen, Pilvi (2021). Student-to-student hand-on-shoulder touch as an embodied response to reproach and critical teacher evaluation. Linguistics and Education 66. https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.100982

Ahlholm, Maria & Karvonen, Ulla (2021). Koulunkäynninohjaaja perusopetukseen valmistavan opetuksen luokassa: koskettaminen ohjaamisen tukena. Teoksessa Maria Ahlholm, Irina Piippo & Päivi Portaankorva-Koivisto (toim.) Koulun monet kielet. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2021/n:o 13, 166-184.

Routarinne, Sara; Heinonen, Pilvi; Karvonen, Ulla; Tainio, Liisa & Ahlholm, Maria (2020). Touch in achieving a pedagogically relevant focus in classrooms. Social Interaction. Video based Studies in Human Sociality. Special Issue: Trajectories of human-to-human touch in institutional settings.3(1). https://tidsskrift.dk/socialinteraction

Burdelski, Matthew; Tainio, Liisa & Routarinne, Sara (2020). Human-to-human touch in institutional settings: Introduction to the special issue. Social Interaction. Video based Studies in Human Sociality. Special Issue: Trajectories of human-to-human touch in institutional settings. 3(1). https://tidsskrift.dk/socialinteraction

Heinonen, Pilvi; Karvonen, Ulla & Tainio, Liisa (2020). Hand-on-shoulder touch as a resource for constructing a pedagogically relevant participation framework. Linguistics and Education 56, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100795

Tainio, Liisa; Heinonen, Pilvi; Karvonen, Ulla & Routarinne, Sara (2019). ”Siin varmaa niinku raja ylitty.” Opettajien käsitykset koskettamisen normeista ja rajoista. Sukupuolentutkimus 3/2019, 5-23. Teema: Eettisiä kohtaamisia ja kosketuksia kasvatuksessa.

Karvonen, Ulla; Heinonen, Pilvi & Tainio, Liisa (2018). Kosketuksen lukutaitoa. Konventionaalistuneet kosketukset oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. AFinLan vuosikirja 75 (1), 159-183. https://doi.org/10.30661/afinlavk.69257

Karvonen, Ulla; Heinonen, Pilvi; Tainio, Liisa; Routarinne, Sara & Ahlholm, Maria (2018). Opettajan kosketus oppilaiden koulumuistoissa. Opettajan toimintaa selittämässä. Kasvatus & Aika 12 (4). https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76611

ESITELMIÄ / PRESENTATIONS

Tainio, Liisa, Heinonen, Pilvi & Karvonen, Ulla (2021). Kosketuksen vuorovaikutustehtäviä, käytänteitä ja normeja luokkahuoneessa. Esitelmä AFinLA:n syyssymposiumissa, Jyväskylä 13.11.2021.

Heinonen, Pilvi, Tainio, Liisa & Niemi, Kreeta (2021). Trajectories of sustained student-to-student touch during peer activities in school. Paper at IPRA-online, 2.7.2021.

Karvonen, Ulla & Routarinne, Sara (2021). Don’t touch – Negotiating the boundaries of acceptable touch in classrooms. Paper at IPRA-online, 2.7.2021.

Heinonen, Pilvi & Tainio, Liisa (2020). Leaning on each other’s shoulders – student-to-student touches during task activities. Paper at NERA, Turku, 6.3.2020.

Karvonen, Ulla & Alholm, Maria (2019). Koskettaminen koulunkäynninohjaajan vuorovaikutustoimintana. Esitelmä Kasvatustieteen päivillä Joensuussa 21.11.2019.

Heinonen, Pilvi, Karvonen, Ulla & Tainio, Liisa (2019). Student-to-student touch as constructing togetherness in classroom interaction: Tactile interactional practices for displaying celebration, compassion and compresence. Paper at EARLI, Aachen, 16.8.2019.

Tainio, Liisa, Heinonen, Pilvi, Karvonen, Ulla, Ahlholm, Maria & Routarinne, Sara (2019). Student-to-student hand-on-shoulder/arm touch as an embodied response to teacher reproach. Paper at IPrA conference, Hong Kong, 10.6.2019.

Karvonen, Ulla, Heinonen, Pilvi, Tainio, Liisa, Routarinne, Sara & Alholm, Maria (2019). Älä koske. Rajankäyntejä luokkahuoneessa. Esitelmä Keskusteluntutkimuksen päivillä, Tampere, 25.1.2019

Sara Routarinne, Maria Ahlholm & Liisa Tainio (2018). Social Inclusion Through Shepherding Touch In Multilingual Classroom. Esitelmä konferenssissa ECER 2018, Inclusion and exclusion, Resource for educational research, 4. – 7.9.2018 Bolzano, Italia.

Routarinne, Sara & Tainio, Liisa (2018). Touch in institutional settings. Panel in ICCA conference. Loughborough, 15.7.2018.

Routarinne, Sara, Karvonen, Ulla & Heinonen, Pilvi (2018). Touch as an attention-getting device in classroom interaction. Presentation in ICCA conference. Loughborough, 15.7.2018.

Heinonen, Pilvi, Tainio, Liisa & Karvonen, Ulla (2018). Hand on shoulder touch as an intervention to an on-going activity in classroom interaction. Presentation in ICCA conference. Loughborough, 15.7.2018.

Tainio, Liisa, Karvonen, Ulla & Heinonen, Pilvi (2018). Hand-on-shoulder touch in classroom interaction. Presentation in NERA Conference. Oslo, 9.3.2018

Heinonen, Pilvi, Karvonen, Ulla & Tainio, Liisa (2017). Kosketuksen lukutaitoa. Konventionaalistuneet kosketukset oppilaiden välisissä vuorovaikutustilanteissa. [Literacy of touch. Conventionalized touches in peer-to-peer interaction] Esitelmä AFinLAn syysymposiumissa. Turku, 10.11.2017 [Presentation in AFinLa Annual Autumn Symposium]

Tainio, Liisa & Routarinne, Sara (2017). Teasing and touching with objects in classroom interaction. Presentation in panel Touch in Social Interaction: Integrating Haptics into Embodied Interaction Research, organized by Asta Cekaite & Christian Meyer. IPrA, Belfast, 21.7.2017.

OPINNÄYTTEITÄ / THESES

Laine-Åström, Heidi (2022). ”Mut koskaan ei ollut lasta, johon ei ois saanu koskee” Koskettamisen tulkintakehykset alakoulun erityisopettajien haastatteluissa.

Kivioja, Kerttu (2022). ”Mut et tavallaan missä se raja menee?” Opettajien ajatuksia koskettamisen rajoista koulukontekstissa.

Xabur, Ronya (2022). “Niin ehk se opettaja taputtaa sitä olkapäälle, et hyvin tehty” Oppilaat antamassa merkityksiä erilaisille kosketustavoille. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Mikkola, Vera (2022). ”Tytöt halaa ja pojat heittää automaattisesti yläfemmat” Oppilaita nimeävät ja luonnehtivat sukupuolittavat kategorisoinnit opettajien haastatteluissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/343445

Antila, Heidi (2021). ”Et sil voi ilmasta paljon, pelkäl koskettamalla” Myönteinen kosketus opettaja-oppilassuhteessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Lanberg, Marianna (2020). Kosketusdiskurssien läsnäolo koulumuisteluksissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Kangas Tuovi (2020). Nujuamista ja nojailua: Opettajat koulun kosketuksia kielentämässä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316433

Huhtala Ilmari (2020). Mistä on maskuliinisuudet tehty? Lapset sukupuolen performatiivia analysoimassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/316503

Hirvaskero Milka (2020). Kärrynpyöriä ja hiusten hipsutuksia. Feministinen etnografia sukupuolesta, kosketuksista ja ruumiillisista tyyleistä alakoulun arjessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/315110

Stenlund, Saida (2019). Oppilaiden välinen koskettaminen koulumuistoissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/309408

Holm, Alma (2018). Koskettaminen kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa. [Touching in 6th grade interaction.] Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235723

Siltakoski, Maiju (2018). Kosketus kuvaksi. Mielikuvien merkitys graafisen ilmesuunnittelun prosessissa. [Touch transforms to a picture.] Taiteen kandidaatin opinnäyte. Aalto ARTS. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36622

Vanhanen, Vilma (2017). Luokanopettajan suhtautuminen kosketukseen pedagogisena keinona. [An exploration on primary school teachers’ attitudes towards using physical touch in teaching.] Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229781