Henkilöt

Liisa Tainio (liisa.tainio@helsinki.fi) on äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut kielellisen ja kehollisen vuorovaikutuksen tutkimisesta. Tainio on hankkeen johtaja.

Liisa Tainio is Professor of Finnish language and literature education at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki. She is interested in analysing verbal and embodied interaction. Tainio is the director of Touch in School project.

Sara Routarinne (sara.routarinne@utu.fi) on äidinkielen opetuksen apulaisprofessori Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa. Hän on kiinnostunut oppimistilanteiden vuorovaikutuksen arkkitehtuurista ja kosketuksen roolista siinä.

Maria Ahlholm (maria.ahlholm@helsinki.fi) on suomen kielen, erityisesti soveltavan kielentutkimuksen dosentti. Hänen keskeinen tutkimuskohteensa on  vastasaapuneiden kielenoppiminen.

Maria Ahlhom is a University Lecturer (PhD) at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki. Ahlholm is interested in analyzing how newcomers learns new languages through multilingual socialisation process.

Pilvi Heinonen (pilvi.heinonen@helsinki.fi) työskentelee hankkeen post doc -tutkijana sekä suomen kielen ja viestinnän lehtorina Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut institutionaalisista vuorovaikutustilanteista, erityisesti luokkahuonevuorovaikutuksen rakentumisesta.

Pilvi Heinonen is currently working  as a post doc -researcher and as a lecturer in Finnish Language and communication skills at Haaga-Helia University of Applied Sciences. She is interested in analyzing institutional interaction, particularly interactional practices in classroom settings.

Ulla Karvonen (ulla.r.karvonen@helsinki.fi) työskentelee tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimuksesta.

Ulla Karvonen is a doctoral student at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki. She is interested in classroom interaction, particularly interactional practices that involve use of learning materials.

Jaana Erkkilä-Hill on kuvataiteen professori Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on erityisen kiinnostunut taideperustaisista tutkimusmenetelmistä ja vuorovaikutuksen rakentamisesta opiskelijoiden kanssa.

Simo Routarinne on teatteritaiteen maisteri ja vuorovaikutuskouluttaja, joka käyttää soveltavaa improvisaatiota valmennuksessaan. Hän on kiinnostunut statusilmaisusta sanallisessa ja kehollisessa vuorovaikutuksessa.

Maiju Siltakoski on graafinen suunnittelija ja opiskelee kuvataidekasvatusta Aalto-yliopistossa. Hän vastaa hankkeen visuaalisesta ilmeestä ja inspiroituu ryhmätyöskentelystä.