Hallintovaalikokous 2009

Kansantaloustieteen Opiskelijat ry.

Hallintovaalikokous, pöytäkirja

Aika: Torstai 22.10.2009 klo 12.00

Paikka: Economicumin kokoushuone B412, Arkadiankatu 7

Läsnäolijat: Markus Liimatainen, Heidi Kaila, Valtter Louhivuori, Anssi Heinonen, Nina Ahola, Jarna Hyvönen (kohdasta 3 kohtaan 4), Paul Stenbäck.

1. Kokouksen avaaminen

– Avattiin kokouks klo 12.00

2. Kokouksen järjestäytyminen sekä työjärjestyksen hyväksyminen

– Valittiin Anssi Heinonen ja Nina Ahola pöytäkirjan tarkastajiksi.

– Valittiin Valtter Louhivuori ja Paul Stenbäck ääntenlaskijoiksi.

– Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kahden ehdokkaan valinta Kannunvalajien vaaliliittoon

– Puheenjohtaja kertasi tiedot hallintovaaleista. Ehdokkaiksi olivat asettuneet Heidi Kaila, Markus Liimatainen, Erkka Saarinen sekä Julia Salmi. Erkka ja Julia olivat tentissä kokouksen ajan.

– Tentattiin paikalla olevia ehdokkaita ja suoritettiin äänestys.

– Valittiin Heidi Kaila varsinaiseksi ehdokkaaksi ja Erkka Saarinen varaehdokkaaksi Kannunvalajien vaaliliittoon. Vaaliliitto koskee laitosneuvostovaaleja.

4. Muut esille tulevat asiat

– Ei muita esille tulevia asioita.

5. Kokoukseen päättäminen

– Kokous päätettiin klo 12.24.

Leave a Reply