Hallituksen kokous 8.9.2015

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 10/2015, esityslista

Aika: Torstai 08.09. klo: 18.00

Paikka: Beauvoir

Paikalla: Joona Widgrén, Sini Liukkonen, Iida Piippo, Ville Pottonen (kohtaan 10 asti), Juho Heinisuo, Nea Hänninen, Ville Markkanen, Antti Orlimo, Sara Näätänen, Nea Tiililä, Vili Vanhala, Julius Rissanen (hallituksen ulkopuolelta)

Poissa: Pyry Lehtonen, Alec Hölttä, Veikko Walta, Lauri Jauhiainen, Mattias Lagerspetz, Jyri Yli-Villamo, Maaria Koski, Adam Saada, Tuomas Markkula, Antti Komu

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:05

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin eityslista

4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Talous

Fuksimökki- ja appromaksuja puuttuu vielä, laskuja lähtenyt yrityksille eri syistä. Viskiklubin taloustilannetta tutkittu, viskiklubi taloudellisesti hyvässä kunnossa. Vujujen budjetti tehdään erikseen.

6. Toiminta

6.1. Menneet tapahtumat

  • 1.9. Fuksiaiset

-Kokonaisuudessaan hyvä, karaokeen oli liian pitkä jono loppuvaiheessa, kokonaisuudessaan paikalla rastinpitäjät mukaan lukien kuutisenkymmentä

1.9 Fuksiaisten jatkot

  • 3.9. Kannun fuksisuunnistus

Sade karkotti käytännössä kaikki KTTO-laiset suunnistukselta, kiertämässä vain 4, rastinpitäjiä enemmän. Perusjatkot LeBonkissa, terassi suljettu ja esiintyjät olivat mitä olivat.

8.9. VOON kanssa suunnittelukokous

-Kokous meni juuri niin kuin kokoukset VOOn kanssa menevät. Uusi kokous 9.10.

10.9. – 11.9. Fuksimökki

-Bussikuljetusten kanssa ongelmia, bussit myöhässä, ei käytetä samaa firmaa enää. Kukaan ei hukkunut, mökkeilijöitä 46, Ville M veti all-nighterin, yksi vaihtari tutustumassa suomalaiseen mökkiperinteeseen.

17.9. YKK-xq

-20 paikalla, perusexcu, kuten aina YKK:lla, fukseille suunnattu, paikalla siis lähinnä fukseja.

7.10. Limeksen appro

-Kaikki liput saatiin kaupaksi, kierros oli hyvä, KTTO-laiset kiersivät ahkerasti niin omissa kuin muissakin porukoissa. Suorituskortteja katosi taas, onneksi saatiin merkit silti.

6.2. Tulevat tapahtumat

12.10. Roomalaiset

-Turnajaiset vielä avoinna, tapahtuman pitää vaan sujua sulavasti. Paljon porukkaa tulossa, toivottavasti Alinasta ei täydy käännyttää porukkaa pois. Tärkeää että saadaan järjestelyt kaikkien tietoon.

14.10. Nordea xq

-Täyttyi muutamassa tunnissa. Positiivista.

28.10 Exqu Manifesto politicsille.

-12 paikkaa vaan. Antti O hoitaa.

29. – 30.10. Risteily

-Turkulaiset järkkäävät. Jonkin verran porukkaa kai lähdössä.

3.11. VTV xq

-Lomaketta ei vielä, tulee pian, samoin kuin eventti. Exqun ohjelma vaikuttaa mielenkiintoiselta

4.11. Töitä ja kaljaa

-Econ luentosalissa, paljon porukkaa ilmonnut. Oispa kaljaa. Pakko hankkia, tapahtumaa varten siis. Tapahtuma 17-19, toivotaan että päästään vähän aikaisemmin valmistelemaan. Toivottavasti runsas osanotto, tilaisuudessa monta puhujaa, jotka hyviä puhujia.

6.11. Teatteri xq med VOO

-Eduskunta III. KTTOsta lipun sai 14.

14.11. VUJUT

-Käydään toimikunnan yhteydessä.

15.11. Sillis

-Sama kuin vujujen suhteen.

2.12 Vaalikokous

-Jäseneksi ilmoittautuneita vähän (fukseista), saatava fuksit rekisteröitymään ennen kokousta jotta mahdollistuu fukseillekin äänestäminen ja ehdolle asettuminen kokouksessa. Vaalikokousta ennen järkättävä kähmintäsauna, Sivistyksellä.

2.12. Pikkujoulut

-Tuutorit laittavat fuksit järkkäämään, järjestely alkaa lokakuun lopulla.

7. Posti

-Mainoskynä markkinointivastaavalle. Goom-risteilyn juliste.

8. Alumniasiat

-Alumnipäivällinen tulossa, seuraavaan Kapiin Maaria ei ehdi tehdä alumnipalstaa, jonkun muun olisi hyvä saada juttu tehtyä.

9. Tiedotus ja web-asiat

-Fuksit eivät ole KTTO-rekryn listalla, pitää littää ne siihen.

10. Yrityssuhteet

  • excut (Ilmarinen, muita?)

-Ilmarinen jäänyt vähälle huomiolle, mahdollista periaatteessa jopa pikkujoulujen jälkeen. Kysytään myös vujusponssia. Mahdollista lähteä Moodin kanssa Reaktorille, jos järjestyy niin hyvä.

vujusponssit

-Nordealta kysytty, ei ole tullut mitään vastausta. Reddal mahdollinen, selvitetään.

11. Opintoasiat

  • töitä ja kaljaa

-Käytiin jo tulevissa tapahtumissa.

Iso pyörä

-Opintovastaavat laittavat Tiilalle viestiä. Ensi viikolla Kannun tilaisuus, jossa informoidaan asiasta. Isoja muutoksia tulossa nopealla aikataululla. Isosta pyörästä tehtävä Kapiin tai KTTO-listalle tiivistelmä.

Hallopedit – paljon KTTO:laisia JEE

-Kuusi haki, viisi pääsi (Kannun vaalilistalle), yksi tiedekuntaneuvostossa ja loput politiikan ja talouden tutkimuksen neuvostossa.

12. Urheilu

  • Megazone(?)

-Voisi olla kivaa, helppo järjestää.

Säbää vs VOO

-Perinteinen, järjestetään luultavasti, vielä avoinna päivä.

Lätkäexcu

-Mennään kattomaan lätkää jos saadaan jostain halvalla tai ilmaiseksi liput.

.

13.Kulttuuri

-VOOn kanssa teatteriexqu joka käytiin aiemmin, VOO suunnittelee jotain ruokakulttuuriin liittyvää perehdytystä, johon KTTO tervetullut.

14. Tuutorointi

  • Pikkujoulut – fukseille infoa

-Moodilaisiin ei tutustuttu. Moodilla mielenkiintoa mutta saadaanko järkättyä, paljon tapahtumia tulossa.

15. Toimikunnat

  • Vuosijuhlat

-Paljon porukkaa tulossa sekä kutsuvieraina, avecceina ja jopa oppiaine on aktivoitunut. Halukkaita tulijoita on lisää, pitää varmistaa saadaanko lisäpaikkoja – riippuu sponsoreista. Gardeniassa ei maksimiosallistujamäärää, tila vaan rajoittaa osallistujia. Pyritään saamaan yhteensä ainakin 90 paikkaa, ehkä enemmäkin. Samoin varmistettava monta työntekijää pitopalveluun tarvitaan. Kysyntä ollut huikeaa.

-Pyritään selviämään yhdellä reissulla etelään ennen vujuja.

-Keskusteltiin Gardenian tiloista, pohdittiin pidetäänkö ylimääräisiä tiloja suljettuina jotta vieraat eivät lähde harhailemaan juhlien aikana.

-Kutsut vuosijuhlille tulleet painosta, ovat hienoja. Heitettiin ilmoille ajatus että paperikutsuista luovuttaisiin tulevaisuudessa, ei tehty sitovia päätöksiä.

-Juhlapaikalla pöytien järjestely paikoilleen hallituksen vastuulla.

16. Kapitaali

  • Jutut valmiita, Veikko taittaa lehteä ja lähtee painoon kun taitto valmis.

17. Muut esille tulevat asiat

  • Jäsenrekisteri.

-Käytiin läpi vaalikokouksen yhteydessä

Kähmintäsauna

-Sama kuin äskeinen

Hallituksen virkistäytyminen

-Idan saunalla? Ennen vujuja selvitetään onko sauna vapaana, Alec hoitaa. Hallitusappro vujujen jälkeen.

Viroonlähtijät päätettävä!

18. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

-Doodle.

19. Kokouksen päätös

-Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.40

Leave a Reply