Vuosikokous 2015

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Sääntömääräinen vuosikokous, pöytäkirja

Aika: Tiistai 24.2. klo 17:00

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Ohto Soininvaara, Miska Widgren, Iida Piippo, Antti Komu, Nea Tiililä, Sara Näätänen, Tuomas Markkula, Adam Saada, Ville Pottonen, Juho Heinisuo, Maaria Koski, Pyry Lehtonen, Joona Widgren, (kohdasta 6- eteenpäin) Vertti Niemi, Lauri Jauhiainen ja Mattias Lagerspetz

 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Avataan kokous ajassa 17.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Joona Widgren.

3.2 Valitaan kokouksen sihteeri

Valitaan kokouksen sihteeriksi Maaria Koski

3.3 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Antti Komu ja Ville Pottonen.

3.4 Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

Päätetään valita ääntenlaskijat vasta tarvittaessa.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitellään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

5.1 Toimintakertomuksen vuodelta 2014 esittelee Miska Widgrén

Miska Widgren esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2014.

5.2 Tilinpäätöksen vuodelta 2014 esittelee Iida Piippo

Iida Piippo esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2014.

6. Esitellään tilintarkastuslausunto

6.1 Tilintarkastuslausunnon vuodelta 2014 esittelee Ohto Soininvaara

Ohto Soininvaara esitteli tilintarkastuslausunnon vuodelta 2014.

7. Esitetään, että tilinpäätös hyväksytään sekä tili- ja vastuuvapaus myönnetään vuoden 2014

hallitukselle

Päätetään hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätös. Päätetään yksimielisesti myöntää vuoden 2014 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

8. Esitellään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015

8.1 Toimintasuunnitelman vuodelle 2015 esittelee Joona Widgren

Joona Widgren esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

8.2 Talousarvioesityksen vuodelle 2015 esittelee Joona Widgren

Joona Widgren esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2015.

9. Esitetään, että talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vahvistetaan

9.1 Esitetään tilinpäätöksen allekirjoittajiksi vuoden 2014 ja 2015 puheenjohtajia Miska Widgréniä ja Joona Widgréniä sekä taloudenhoitajia Iida Piippoa ja Sini Liukkosta.

Päätetään vahvistaa talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Päätetään, että vuoden 2014 tilinpäätöksen allekirjoittavat Miska Widgren, Joona Widgren, Iida Piippo ja Sini Liukkonen.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei ole.

11. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 17.42.

Leave a Reply