Tervetuloa Kulttuurikandin Digiloikkaan!

Vuosi 2018 on täällä ja kevätlukukausikin on jo hyvässä vauhdissa. Kulttuurikandi- ohjelman Digiloikka projektikin on uuden vuoden myötä käynnistymässä. Kulttuurikandi, eli KuKa on uusi ohjelma, johon kuuluvat seuraavat opintosuunnat: taidehistoria, uskontotiede (humanistinen tiedekunta), alue- ja kulttuurintutkimus, folkloristiikka, arkeologia, kansatiede, Aasian tutkimus, Lähi-idän tutkimus ja Afrikan tutkimus. KuKan Digiloikan kautta on tarkoitus toteuttaa monipuolista digitaalista sisältöä Kulttuurikandi- ohjelman opiskelijoille ja opettajille.

Mikä on Digiloikka?

KuKan Digiloikan ajatus on tuoda digitaalista materiaalia ja välineitä opiskelun ja opettamisen tueksi. Yksi keskeisimmistä kohteista on Johdatus kulttuurintutkimukseen- kurssin muokkaaminen MOOC- kurssiksi, joka sisältäisi videomateriaalia luennoilta ja olisi kaikille kiinnostuneille avoin. Johdatus kulttuurintutkimukseen on yksi Kukan keskeisimmistä kursseista ja sen vuoksi sen kehittäminen eteenpäin on erityisen tärkeä asia. MOOC- kurssi on suunniteltu toteutettavaksi jo ensi syksynä. Kurssin kehityksessä käytetään vuonna 2017 järjestetyltä kurssilta kerättyä opiskelijapalautetta. Tämän lisäksi KuKan digiloikassa on suunniteltu digikoulutusta ohjelman opettajille, esimerkiksi seminaarin muodossa, jossa erilaisia digitaalisia työvälineitä esiteltäisiin ja niiden käytössä opastettaisiin. Vielä lopuksi on tämä blogi, jonka ideana on seurata digiloikan eri vaiheita. Blogin sisältö ei kuitenkaan rajoitu vain siihen, sillä KuKa Digi blogissa on suunniteltu olevan muutakin sisältöä.

Mitä KuKa Digi blogista löytyy?

Digiloikka- projektin vaiheiden lisäksi blogi on paikka, jonne opiskelijamme tuottavat sisältöä kulttuurintutkimuksesta. KuKa Digi blogista löytyy myös ajan tasalla olevaa tietoa kulttuurikandi- ohjelmasta, ohjelmassa järjestettävästä opetuksesta ja muista ohjelman piiriin kuuluvista asioista. Blogista löytyy tietoa opettajistamme, tutkijoistamme ja Kulttuurikandi- ohjelmaan kuuluvista oppiaineista. Blogia on tarkoitus päivittää vähintään kerran kuukaudessa. KuKan opiskelijat ovat jo osoittaneet kiinnostusta blogiin kirjoittamisesta ja maaliskuun aikana säännöllisen päivittämisen on tarkoitus alkaa.

Tieteen Popularisointi opiskelijoiden toimesta

Digiloikan puitteissa on suunniteltu opiskelijalähtöistä luentosarjaa, joka järjestettäisiin keväällä 2019. Luennot olisivat kaikille avoimia ja niiden tarkoitus olisi esitellä kulttuurintutkimusta yliopiston ulkopuoliselle yleisölle. Luentosarja olisi loistava mahdollisuus opiskelijoille esitellä omia mielenkiinnon ja tutkimuskohteita laajalle yleisölle. Luentosarja on suunniteltu proseminaarivaiheen opiskelijoille. Ajatuksena on, että opiskelijat tuottaisivat itse luentosarjan, valitsisivat tilan ja mainostaisivat luentosarjaa. Mahdollisuuksien mukaan luentosarja streamattaisiin verkossa ja taltioisiin. Luentosarjan aiheet ja esitysten pituudet olisivat opiskelijoiden itsensä valittavissa. Luentosarjan kautta opiskelijat saisivat näkyvyyttä kulttuurintutkimukselle, voisivat esitellä omaa osaamistaan ja keräisivät arvokasta kokemusta projektin hallinnasta ja toteuttamisesta.

 

Tällaista KuKan Digiloikassa on suunniteltu tällä hetkellä.