Kestävä kehitys ja animaatio

iPadilla animointi sujui animointisovelluksella.

Teimme ryhmänä animaatioharjoituksen kestävästä kehityksestä. Tarinassa jalkapallo osuu miehen puhelimeen, joka menee rikki. Mies toimii kestävästi: menee korjaamolle, jossa puhelin korjataan. Lopuksi aplodit. Saimme inspiraatiota YK:n vuoden 2030 maailman tulevaisuuden tavoitteista kootusta animaatiosta https://maailmankoulu.fi/agenda2030/

YK:n 17 tavoitetta kestävään tulevaisuuteen ovat sosiaalisia (yhdenvertaisuus), taloudellisia (hyvinvointi), ekologisia (ympäristön kestävä hyödyntäminen) ja kulttuurisia (kulttuurien rauhanomainen rinnakkaiselo). Syksyllä 2018 olin yiopiston kurssilla ”Kiertotalouden keksinnöt koulussa”, jossa tehtävänä oli tiivistää varhaiskasvatussuunnitelman 2016 sisällöt ydinhavainnoksi:

Ydinhavainto varhaiskasvatuksen näkökulmasta kestävyysteemaan 

Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Vuorovaikutuksen avulla siirretään tärkeinä pidettyjä arvoja seuraavalle sukupolvelle. Lapset oppivat arvioimaan kriittisesti toimintansa vaikutuksia toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä ja toimimaan kestävällä tavalla. Ihmisenä kasvun pyrkimyksenä on mm. totuus, oikeudenmukaisuus ja rauha. Lapsen oikeus huolenpitoon ja suojeluun, oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan, asettaa haasteen tavalle, jolla ilmastonmuutosta käsitteleviä oppimiskokonaisuuksia käsitellään. 

Lähteet: https://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf 

Viitattu 5.11.2018

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 19.12.2018 astui voimaan 1.1.2019. Tämä asiakirja kuvaa erillistä ympäristökavatusta (tutkin ja toimin ympäristössäni) sivulla 47 vielä tarkemmin:

”Ympäristökasvatuksella edistetään kestävään elämäntapaan kasvamista sekä siinä tarvittavien taitojen harjoittelemista. Näitä käytännön taitoja ovat esimerkiksi roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen sekä jätteiden vähentäminen esimerkiksi kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. Samalla lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota tekojen vaikutuksiin.”

Lähde: https://www.oph.fi/download/195244_Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet19.12.2018.pdf

Viitattu 5.3.2019.

SITTEN TÖIHIN!

Tuosta keltaisen hahmon näköisestä kuvakkeesta siirrytään animointiohjelmaan.

Aloitimme kertomuksen hahmottelulla.  Teimme taustan, hahmot ja lavasteet. Kuvaaminen tapahtui yksi kuva kerrallaan. Samaa kohtausta oli hyvä ottaa 2-4 kuvaa, jotta liike ei ole liian nopea ihmissilmälle havaita. Lähellä olevat kohteet kuvattiin suurempina, kauempana olevat pienempinä. Esimerkiksi lähestyvä hahmo voitiin kuvata aluksi pienenä, lopuksi isompana. Esikatselimme kuvaamaamme ja monistimme joitain ruutuja sovelluksen ”duplicate” -toiminnolla. Näin animaatiomme vauhti saatiin säädettyä sopivaksi. Kun videointi oli valmis, valitsimme ääniefektit ja taustamusiikin. Olipa luovan hauska projekti!

Jos ei ole välineitä (käytimme Ipadin sovellusta)  tehdä monen kuvan animaatioita, voi tehdä kynäanimaation, jossa on kaksi vaihtuvaa liikettä.

Kynä-animaation kansilehti

Otetaan paperisuikale ja kynä. Taitetun paperin sisäsivulle piirretään kuva, joka piirretään läpi paperin ”kansilehdelle” pientä muutosta lisäten, kuten käden asento, silmän sulkeminen. Kansilehti rullataan kynän ympärille ja kynää edestakaisin pyörittämällä kuva näyttää liikkuvan.

 

 

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *