Digiloikkaajat stagella

Ensimmäisen kierroksen digihankkeet oli kutsuttu tiistaina 22.5 Tiedekulman stagelle kertomaan hankkeidensa kulusta. Tilaisuuden juonsivat Susanna Niinistö-Sivuranta ja Jaakko Kurhila. Tilaisuuden suunnittelusta vastasi Päivi Heino. Vuosi sitten olin vastaavanlaisessa tapahtumassa kuulemassa mitä hankkeissa halutaan saavuttaa ja nyt oli mielenkiintoista kuulla, mitä vuoden aikana oli saatu aikaan. (22.5.2018 sattui olemaan myös allekirjoittaneen 1-vuotispäivä Helsingin yliopiston palveluksessa, joten omassa päässäni tulin samalla tehneeksi summausta kuluneesta vuodesta.)

Hankkeissa oli luotu MOOC-kursseja, hyödynnetty virtuaalitodellisuutta opetuksessa, kartoitettu ePortfolion mahdollisuuksia, toteutettu kuvataideaineiden opetusta uusilla menetelmillä, osallistuttu konferensseihin, luotu virtuaalikanala, tehty opetusvideoita ja paljon muuta.

Lääkiksen sähköistä, suljettua salitenttihanketta esitteli koulutusohjelmajohtaja Jussi Merenmies. Merenmies kertoi kuudesta pilotistamme, summasi opiskelijoilta kerättyä kyselyaineistoa ja kertoi opettajien toiveista. Lisäksi olimme tehneet esitystä varten lyhyen, kevennyksenä toimivan videon, jolla käsittelimme ne kohdat, jotka piloteissa eivät olleet menneet aivan käsikirjoituksen mukaan.

Itse projekti alkaa olla loppusuoralla, mutta varsinainen työ ja jalkautus vasta alkamassa. Olemme vuoden aikana saaneet kuvan siitä, mitä opiskelijat sähköisiltä tenteiltä toivovat ja millaisia ajatuksia ja tarpeita opettajilla on tenttien suhteen. Olemme keränneet kyselyaineistoa, esitelleet hankettamme niin Suomessa kuin ulkomailla, tutustuneet tenttien järjestämiseen muissa Pohjoismaissa ja muissa lääkiksissä Suomen sisällä. Olemme tarjonneet tiedekunnan opettajille mahdollisuutta täydennyskoulutukseen liittyen arviointikäytänteisiin, tutustuneet viiteen sähköiseen tenttialustaan, kirjoittaneet blogia, tehneet videoita. Olemme olleet lähitukena ja kaukotukena niin opettajille kuin opiskelijoillekin. Olemme piirtäneet graafeja ja valmistelleet kirjallista materiaalia. Olemme ottaneet kantaa kampuksen tilojen kehittämiseen, hankkineet tiedekunnalle tietokoneita, tehneet yhteistyötä opettajien, opiskelijoiden ja opintoneuvojien kanssa. Tulevan lukuvuoden aikana toivottavasti saamme tiedekunnan opettajat mukaan sähköisten tenttikäytänteiden kehittämiseen ja jalkauttamiseen!

Sanna