Abitin loppu

Abitti-pilotti saatiin päätökseen, kun Solun rakenne ja toiminta-kurssin lopputentti pidettiin perjantaina 27.10. Sähköiseen kokeeseen osallistui samat noin 30 opiskelijaa, jotka olivat jo tehneet välitentin Abitilla. Tällä kertaa kokeessa pyrittiin entistä paremmin hyödyntämään sähköisten tenttien etuja, kuten tehtävien automaattista korjausta. Samalla pisteiden määräytymistä muutettiin niin, että kustakin tehtävästä tai sen alakohdasta minimipistemäärä oli 1. Tämä vähensi oleellisesti käsin tehtävän työn määrää verrattuna aiempaan välitenttiin, vaikka negatiiviset pisteet jouduttiinkin edelleen laskemaan ja vähentämään loppupistemäärästä käsin.

 

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että ensimmäinen sähköisten tenttien kokeilu sujui hyvin. Pilotointiin osallistuneet opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä siihen, että saivat tehdä tenttinsä paperin sijaan koneella. Samoin opettajat pitivät sähköisen tentin korjaamista paperikoetta helpompana. Abitin tarjoamilla kokemuksilla on hyvä lähteä jatkamaan kohti seuraavan ohjelmiston pilotointia.

 

Annina

CategoriesUncategorizedTags