Tenttejä Tanskan malliin

Järjestimme pienellä, tenttien parissa tavalla tai toisella työskentelevien joukolla tutustumismatkan Skandinavian suurimpaan yliopistoon: Kööpenhaminan yliopistoon. Kööpenhaminan yliopistossa on siirrytty paperitenteistä sähköisiin lähes kokonaan ja sähköisiä tenttejä täydentävät suulliset tentit. Kööpenhaminan yliopistossa sähköisiin tentteihin siirtyminen on ratkaistu perustamalla “tenttitehdas”. Kyseinen rakennus on monikerroksinen vanha tehdasrakennus, josta löytyy yhteensä 12 eri huoneesta 500 pc:tä tenttien tekemistä varten. Kyseisessä tehtaassa on suoritettu yli 350 000 sähköistä tenttien sitten sen perustamisen vuonna 2007. Kaiken takana on Digital Eksamen niminen it-järjestelmä. Digital Eksamen järjestelmänä kattaa tenttiprosessin kaikki vaiheet: Tenttien suunnittelun, aikatauluttamisen, palautteenannon, viestinnän opettajien, opiskelijoiden ja hallintohenkilökunnan välillä. Se toimii tenttien jakoalustana ja sisältää myös arviointityökalun sekä tuen ja valvonnan. Opiskelijat palauttavat Digital Eksamen järjestelmään kaiken arvioitavaksi tulevan, myös kotiesseet.

                                                         Kuva: Outi Valkama

Tenttikoneille on asennettu erilaisia tenteissä käytettäviä ohjelmia, esim. laskutoimituksia varten. Tenteissä on myös mahdollista käyttää elektronista kynää, jonka kanssa piirrosten tekeminen onnistuu varsin samalla tavalla kuin kuulakärkikynällä. Piirros siirtyy koneelle ja sen saa liitettyä osaksi tenttivastausta.

Helsingin yliopistossa sähköisiin tentteihin ollaan (ainakin tällä hetkellä) siirtymässä BYOD-ajatuksella. (=Bring Your Own Device.) Kööpenhaminassa (ja monissa muissakin Euroopan yliopistoissa) sähköisten tenttien haasteeseen ollaan vastattu perustamalla suuri tenttihalleja tai tenttitehtaita. Näiden vastakkaisten kehityskulkujen pohtiminen taitaa kaivata perusteellista SWOT-analyysiä.

Sanna