Safe Exam Browser – suojattu tentti Moodlessa

Moodlessa on mahdollista tenttiä ilman että muu Internet on käytettävissä. Tämä onnistuu Safe Exam Browser –ohjelman avulla. Ilmainen ohjelma pitää asentaa sekä tentin laatijan että tenttijöiden koneelle. Toistaiseksi ohjelma ei ole saatavilla yliopiston ohjelmistojakelusta, joten opettajien pitää pyytää helpdeskiä asentamaan se yliopiston hallinnassa oleville koneille.

Tentaattorin toimenpiteet

Tentaattori tekee Moodleen tentin normaalisti Tentti-aktiviteetilla. Tentin asetusten kohdassa Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa -> Näytä lisää kohdassa Selaimen tietoturva valitaan Vaaditaan Safe Exam –selaimen käyttöä.

Tentaattori avaa Safe Exam Browser –ohjelman Configuration Toolsin. (Sen voi avata resurssienhallinnan kautta, jos se ei näy suoraan itse ohjelman avaamalla.) Ensimmäisellä sivulla kohtaan Start URL laitetaan tentin osoite. Sivulle määritellään salasana SEB-tiedoston hallinnointiin.

Sivulla kannattaa laittaa myös seuraavat asetukset, ettei SEBin käytöstä tule turhan hankalaa:

Allow user to quit SEB = yes
Ignore exit keys= yes

Navigaation seuraavalla sivulla Config File määritellään, mihin SEBiä käytetään: starting an exam. Avaamiselle määritellään salasana. Asetukset tallennetaan, jolloin niistä muodostuu .seb-päätteinen tiedosto. Tiedosto voidaan Save settings As –painikkeella nimetä uudelleen ja tallentaa esim. työpöydälle.

Opiskelijan tietoon pitää saada sekä .seb-tiedosto että sen avaava salasana. Tiedoston voi esim. liittää Moodlessa tentin aloitussivulle ja salasanan antaa tenttitilaisuudessa.

Safe Exam Browser –ohjelman hallintapuolella on paljon välilehtiä ja asetuksia, mutta perustilanteessa riittävät edellä kerrotut toimenpiteet.

Tenttijä

Opiskelijan koneella pitää olla Safe Exam Browser –ohjelma. Sen voi ladata ilmaiseksi sivulta https://safeexambrowser.org/download_en.html. Jos opiskelija käyttää iPadiä, ohjelman saa ladattua AppStoresta.

Päästäkseen tenttimään tenttijän on avattava .seb-tiedoston linkki saamallaan salasanalla. Salasanaa kysytään kaksi kertaa. Sen jälkeen hänen pitää kirjautua uudelleen Moodleen käyttäjätunnuksellaan. Hän päätyy sivulle, joka on määritelty .seb-tiedostossa. Selainikkunassa näkyy vain kyseinen sivu eikä selaimeen voi avata muita ikkunoita. Opiskelija ei pääse myöskään oman tietokoneensa kovalevylle. Tentin tehtyään opiskelija lopettaa SEB-ohjelman klikkaamalla ruudun oikeassa alalaidassa olevaa kuvaketta.

SEB-tuettu tentti on toistaiseksi käytössä vain HY Moodlen testiversiossa. Jos kiinnostut asiasta, ota yhteyttä: moodle@helsinki.fi

Hanne Heickell
Meilahden Moodle-tukihenkilö

Tenttejä Tanskan malliin

Järjestimme pienellä, tenttien parissa tavalla tai toisella työskentelevien joukolla tutustumismatkan Skandinavian suurimpaan yliopistoon: Kööpenhaminan yliopistoon. Kööpenhaminan yliopistossa on siirrytty paperitenteistä sähköisiin lähes kokonaan ja sähköisiä tenttejä täydentävät suulliset tentit. Kööpenhaminan yliopistossa sähköisiin tentteihin siirtyminen on ratkaistu perustamalla “tenttitehdas”. Kyseinen rakennus on monikerroksinen vanha tehdasrakennus, josta löytyy yhteensä 12 eri huoneesta 500 pc:tä tenttien tekemistä varten. Kyseisessä tehtaassa on suoritettu yli 350 000 sähköistä tenttien sitten sen perustamisen vuonna 2007. Kaiken takana on Digital Eksamen niminen it-järjestelmä. Digital Eksamen järjestelmänä kattaa tenttiprosessin kaikki vaiheet: Tenttien suunnittelun, aikatauluttamisen, palautteenannon, viestinnän opettajien, opiskelijoiden ja hallintohenkilökunnan välillä. Se toimii tenttien jakoalustana ja sisältää myös arviointityökalun sekä tuen ja valvonnan. Opiskelijat palauttavat Digital Eksamen järjestelmään kaiken arvioitavaksi tulevan, myös kotiesseet.

                                                         Kuva: Outi Valkama

Tenttikoneille on asennettu erilaisia tenteissä käytettäviä ohjelmia, esim. laskutoimituksia varten. Tenteissä on myös mahdollista käyttää elektronista kynää, jonka kanssa piirrosten tekeminen onnistuu varsin samalla tavalla kuin kuulakärkikynällä. Piirros siirtyy koneelle ja sen saa liitettyä osaksi tenttivastausta.

Helsingin yliopistossa sähköisiin tentteihin ollaan (ainakin tällä hetkellä) siirtymässä BYOD-ajatuksella. (=Bring Your Own Device.) Kööpenhaminassa (ja monissa muissakin Euroopan yliopistoissa) sähköisten tenttien haasteeseen ollaan vastattu perustamalla suuri tenttihalleja tai tenttitehtaita. Näiden vastakkaisten kehityskulkujen pohtiminen taitaa kaivata perusteellista SWOT-analyysiä.

Sanna

Opettajien kokemuksia välitentin korjaamisesta

Tenttien korjaaminen, niin kuin aina, on yhteistyötä. Abittivastausten läpikäynti alkoi henkilökohtaisten identifikaatiokoodien läpikäynnillä. Nämä koodit oli jaettu opiskelijoille tentin alussa samalla, kun henkilökohtaisesti tarkistettiin kunkin opiskelijan henkilöllisyystodistus. Koodin opiskelijat olivat kirjoittaneet ensimmäisen tehtävän alkuun, mikä teetti hieman käsityötä ennen vastausten korjaamista.

Lisää käsityötä oli luvassa monivalintojen negatiivisten pisteiden myötä. Abitissa negatiivisia pisteitä ei voi antaa, joten monivalintatehtäviin laadittu pisteytys piti toteuttaa käsin. Koska monivalintojen automaattista pisteytystä ei myöskään voi Abittiin muuttaa, piti pisteet korjata erilliseen taulukkoon, joka myöhemmin yhdistettiin Abitista saatuun pistetaulukkoon. Sama piti tehdä osapisteiden kohdalla, joita oli laadittu useampaan Abitin koetehtävään.

Kokeen varsinaiset korjaajat, kurssin opettajat, olivat positiivisesti yllättyneitä ensimmäisestä kokemuksestaan Abittikokeen korjaamisessa. Kurssin vastuuopettaja, Ove Eriksson, oli etukäteen ohjeistanut kunkin korjaajan Abitin käyttöön, ja yleisesti koettiin, että koe oli helppo löytää ja korjata, eikä ohjelman käyttö vaatinut erillistä opettelua. Lukeminen oli vaivatonta ja nopeampaa kuin paperikokeissa, koska esim. käsialan tulkintaongelmien kanssa ei tarvinnut painia. Toisaalta, paperikokeessa vastaustilaa oli rajatusti, jolloin luettavaakin oli vähemmän kuin sähköisessä kokeessa, johon pystyi kirjoittamaan lähes rajattomasti. Pisteiden ja kommenttien merkitseminen Abittiin oli vaivatonta ja kaikki tallentui automaattisesti, mikä koettiin hyvänä ominaisuutena.

Korjaamistyön edistymisen seuraaminen kuului vastuuopettajan tehtäviin, samoin sähköisen kokeen yhteenvetopistetaulukon toimittaminen opintotoimistoon. Kaikki opiskelijat saivat tietoonsa pisteet samaan aikaan huolimatta siitä osallistuivatko he sähköiseen vai paperiseen kokeeseen. Korjatut vastaukset lähettiin Abittikokeen tekijöille sähköpostitse, samoin tieto pisteytykseen liittyneistä haasteista ja niiden ratkaisuista.

Välitentistä ja sen korjaamisesta opittiin paljon! Uusin eväin kohti lopputenttiä!

Annina