Uudet opiskelijat saapuvat kampukselle

Blogissa on ollut hiljaisempaa, mutta se ei tarkoita sitä etteikö projektia olisi viety eteenpäin vaan sitä, että projektia on viety eteenpäin niin vauhdilla, etten ole onnistunut nipistämään aikaa kirjoittamiseen.

Minä it-asiantuntija Joakim Laine tapasimme elokuun alussa Ylioppilastutkintolautakunnassa työskentelevän Matti Latun, joka vastaa Abittin teknisestä kehitystyöstä. Häneltä saimme kattavan kuvan Abittin toiminnasta ja haasteista.

Elokuun lopulla it-asiantuntija Teemu Masalin piti lääkiksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille Digitaidot-pienryhmätapaamisia ja näissä tapaamisissa hän kertoi opiskelijoille Abittista ja selvitti opiskelijoiden laitekantaa ja kokemusta Abittin käytöstä. Noin yksi kymmenestä oli käyttänyt Abittia lukiossa. PC-läppäri oli noin 50 prosentilla lääkiksen 1. vuosikurssin opiskelijoista ja Mac 36 prosentilla. 14 prosenttia ei omistanut läppäriä lainkaan. Noin puolella opiskelijoista oli vanhempi läppäri (jolloin akku usein kestää huonosti) ja 15 prosentilla alle kaksi vuotta vanha Mac. (Uudet Macit sopivat huonosti yhteen Abittin kanssa.) Kaiken kaikkiaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita on noin 200. Saimme siis Digitaidot-tapaamisten jälkeen viestin siitä, että haasteita ja ratkottavaa opiskelijoiden omien läppäreiden kanssa tulisi olemaan Abitti-pilotissa.

Elokuussa teimme päätöksen siitä, että sen sijaan että kaikki 200 opiskelijaa tekisivät Solun rakenne ja toiminta-välikuulustelun Abittilla, tulisi vain 30 vapaaehtoista suorittamaan aidon tenttitilanteen Abittilla. Näin pystyisimme minimoimaan riskin, että tekniset haasteet vaikuttaisivat negatiivisesti siihen kokemukseen ja arvosanaan jonka opiskelijat saavat lääkiksen ihan ensimmäisestä tentistään. Halusimme kuitenkin saada kokemuksen suuren opiskelijajoukon pyörittämisestä Abittilla ja pidimme kiinni siitä suunnitelmasta, että heti kurssin alussa kaikki 200 opiskelijaa tulisivat testaamaan Abittia “harjoituskokeen” kanssa.  Kartta ja karikot alkoivat konkretisoitua.

Sanna

Sähköinen tenttijärjestelmä: Abitti

Hypätessäni mukaan tenttien sähköistämisen hankkeeseen kesäkuussa 2017, oli pohjatyötä projektin eteen jo tehty ja pilotoitavaksi sähköiseksi tenttijärjestelmäksi oli valittu Abitti. Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä ja sitä käytetään pääasiallisesti ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa kurssien osallistujamäärät ovat suuria ja tenttitilaisuuteen saattaa tulla noin 200 opiskelijaa. Opettajien toiveena on ollut sähköinen tenttijärjestelmä, jolla tentin voisi suorittaa suljetussa verkossa (estäen tiedonhaku verkosta) ja joka soveltuisi 200 opiskelijan yhtäaikaiseen tentin suorittamiseen yliopiston tiloissa. Näiden toiveiden vuoksi esimerkiksi Moodlella tehtävä kotitentti, avoimessa verkossa tehtävä tentti tai Exam-tentti eivät tulleet kyseeseen.

Sähköisiä ylioppilaskokeita on pidetty vuodesta 2016 lähtien ja Abitista on kuulemamme mukaan ollut lukioissa pääosin hyviä kokemuksia, joten päätimme kokeilla, soveltuisiko se myös yliopiston tenttijärjestelmäksi. Koekysymykset syötetään Abittiin ja tallennetaan muistitikulle. Opiskelijoiden koneet ja palvelin käynnistetään muistitikuilta ja koekysymykset siirretään palvelimelle. Vastaukset tallennetaan palvelimelta muistitikulle ja muistitikulta vastaukset siirretään Abittiin. Opiskelijat saavat koetuloksensa sähköisesti.

Pilotointitentiksi lääkiksellä on sovittu ensimmäisen vuosikurssin ensimmäisen kurssin tentti: Solun rakenne ja toiminta. Opiskelijoita kurssilla tulee olemaan noin 200 ja tentti on heidän ensimmäinen tenttinsä lääkiksellä. Sen vuoksi (ja tietysti muutenkin) on erityisen tärkeää, että kaikki sujuu ja opiskelijoille muodostuu tenttitilanteesta positiivinen kokemus. Kurssiin kuuluu välikuulustelu ja jaksokuulustelu. Ennen välikuulustelua järjestämme testitilanteen, jossa opiskelijat saavat tutustua Abittiin ja me saamme arvokasta tietoa siitä, toimiiko kaikki moitteettomasti. Mikäli testitilaisuudessa ei tule eteen sen suurempia ongelmia, suorittaa koko 200 opiskelijan joukko välikuulustelun Abitilla. Jaksokuulusteluun olisi sen sijaan tarkoitus pyytää noin 30-40 vapaaehtoista Abittia pilotoimaan.

Mielenkiintoista nähdä syksyn 2017 aikana, teemmekö Abittin avulla täyskaadon sähköisten tenttien maailmassa.

Sanna