Sähköinen tenttijärjestelmä: Abitti

Hypätessäni mukaan tenttien sähköistämisen hankkeeseen kesäkuussa 2017, oli pohjatyötä projektin eteen jo tehty ja pilotoitavaksi sähköiseksi tenttijärjestelmäksi oli valittu Abitti. Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan kurssikoejärjestelmä ja sitä käytetään pääasiallisesti ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa kurssien osallistujamäärät ovat suuria ja tenttitilaisuuteen saattaa tulla noin 200 opiskelijaa. Opettajien toiveena on ollut sähköinen tenttijärjestelmä, jolla tentin voisi suorittaa suljetussa verkossa (estäen tiedonhaku verkosta) ja joka soveltuisi 200 opiskelijan yhtäaikaiseen tentin suorittamiseen yliopiston tiloissa. Näiden toiveiden vuoksi esimerkiksi Moodlella tehtävä kotitentti, avoimessa verkossa tehtävä tentti tai Exam-tentti eivät tulleet kyseeseen.

Sähköisiä ylioppilaskokeita on pidetty vuodesta 2016 lähtien ja Abitista on kuulemamme mukaan ollut lukioissa pääosin hyviä kokemuksia, joten päätimme kokeilla, soveltuisiko se myös yliopiston tenttijärjestelmäksi. Koekysymykset syötetään Abittiin ja tallennetaan muistitikulle. Opiskelijoiden koneet ja palvelin käynnistetään muistitikuilta ja koekysymykset siirretään palvelimelle. Vastaukset tallennetaan palvelimelta muistitikulle ja muistitikulta vastaukset siirretään Abittiin. Opiskelijat saavat koetuloksensa sähköisesti.

Pilotointitentiksi lääkiksellä on sovittu ensimmäisen vuosikurssin ensimmäisen kurssin tentti: Solun rakenne ja toiminta. Opiskelijoita kurssilla tulee olemaan noin 200 ja tentti on heidän ensimmäinen tenttinsä lääkiksellä. Sen vuoksi (ja tietysti muutenkin) on erityisen tärkeää, että kaikki sujuu ja opiskelijoille muodostuu tenttitilanteesta positiivinen kokemus. Kurssiin kuuluu välikuulustelu ja jaksokuulustelu. Ennen välikuulustelua järjestämme testitilanteen, jossa opiskelijat saavat tutustua Abittiin ja me saamme arvokasta tietoa siitä, toimiiko kaikki moitteettomasti. Mikäli testitilaisuudessa ei tule eteen sen suurempia ongelmia, suorittaa koko 200 opiskelijan joukko välikuulustelun Abitilla. Jaksokuulusteluun olisi sen sijaan tarkoitus pyytää noin 30-40 vapaaehtoista Abittia pilotoimaan.

Mielenkiintoista nähdä syksyn 2017 aikana, teemmekö Abittin avulla täyskaadon sähköisten tenttien maailmassa.

Sanna