Palautteita Abitista ja harjoitustilaisuudesta 12.9.

Pyysimme 12.9. pidetyssä harjoitustentissä palautetta sekä Abitista, että itse harjoitustilaisuudesta. Sähköisen tentin neljä viimeistä kysymystä olivat palautekysymyksiä. Monivalintakysymyksiin ”Oliko koetta helppoa ja mutkatonta avata koneellasi?” ja ”Oliko koetta helppoa ja mutkatonta tehdä?” saimme vastaukset 45 opiskelijalta.

76% mielestä kokeen avaaminen oli erittäin tai melko helppoa. 24% koki sen melko tai erittäin vaikeaksi. Kokeen tekeminen oli 58% mielestä erittäin tai melko helppoa, 42% mielestä se oli melko tai erittäin vaikeaa.

Vapaamuotoiseen ”Mikä Abittikokeessa oli erityisen hyvää?” -kysymyksessä nousivat vahvasti esiin myönteiset palautteet vastaamisen vaivattomuudesta, vastauksien helposta muokattavuudesta ja kirjoittamisen nopeudesta: ”Ei tarvitse käyttää perinteistä koepaperia, kynää eikä pyyhekumia”, ”Ei voi rokottaa epäselvästä käsialasta.” Kiitosta saimme tilaisuuden ohjeistuksesta: ”Selvät ohjeet koneen käynnistämistä ja kokeen aloitusta varten.”

”Mitä kehitettävää tai erityisen huonoa Abittikokeessa oli?” -kysymykseen saimme odotetusti palautetta harjoitustilanteen alkuvaiheen ongelmista: ”Boottaaminen hankalaa.”, ”Käynnistäminen monimutkaista.”

Abitin rakenne ja tiedostojen lataaminen hämmensivät: ”Välilehdet aukeavat liian moneen tasoon ja niitä on paljon.” Ohjelman käyttöön kaivattiin myös hiirtä.

Kysymystyypeistä aineistotehtäviä kommentoitiin eniten. Arvostelua Abitti sai kuvanmuokkauksen osalta: ”Kömpelö kuvanmuokkausohjelma, kun vertaa paperilla ja kynällä tehtävään kokeeseen.”, ”On haastavaa tehdä näitä koetilanteessa, jos on vähän aikaa ja se menee ohjelman käyttöongelmiin.”

Ilahduttavaa on, että myös toiveikkuus pilkahtaa kommenteissa: ”Koe on yksinkertainen, mutta sähköisen tentin tekemisessä harjoittelun puute.”, ”Voi johtua myös siitä, että kaikki on uutta!”

Tiina