Terveiset Helsingin kielilukiosta!

Kielikeskus vieraili koulun kieliviikolla keskiviikkona 12.11. osallistuen italian opetustunnille. Mukana olivat italian kurssiassistentit Giulia Pernisi ja Talia Sbardella sekä assistenttitoimintaa koordinoiva opinto-ohjaaja Nina Sulonen.

Assistentit olivat valmistelleet tuntia varten kiinnostavat esitykset omista kotikaupungeistaan sekä runsaasti pienimuotoisia ja aktivoivia suullisia tehtäviä. Aiheet liikkuivat italialaisesta ja suomalaisesta ruokakulttuurista ja joulunvietosta mm. musiikkiin ja perhe-elämään. Tunnilla kävi mukava iloinen pulina ja oppilaat olivat aktiivisesti keskustelussa mukana.

Giulia ja Talia keskustelemassa opiskelijoiden kanssa suomalaisista ja italialaisista joulutraditioista.

Giulia ja Talia keskustelemassa opiskelijoiden kanssa suomalaisista ja italialaisista joulunviettotraditioista.

Leave a Reply