Opiskelijat ideoivat uudenlaisia oppimisympäristöjä

Kielikeskuksen opiskelijaneuvoston jäsenet kokoontuivat itseopiskelutiloihin keskiviikkona 19.11. keskustelemaan kielten opiskeluun liittyvistä oppimisympäristöistä ja itseopiskelutilojen kehittämisestä. Pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara alusti tapaamista purkamalla oppimisympäristön käsitettä eri osa-alueisiin: fyysiseen, sosiaaliseen ja digitaaliseen oppimisympäristöön. Tämän jälkeen osallistujat ideoivat pienryhmissä tulevaisuuden mahdollisuuksia – mitä kaikkea kielikeskuksen tarjoamilta oppimisympäristöiltä kaivataan kielten opiskelun tueksi?

Pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara ja opiskelijaneuvoston jäseniä ideoimassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä.

Pedagoginen yliopistonlehtori Johanna Vaattovaara ja opiskelijaneuvoston jäseniä ideoimassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä.

Opiskelijoiden visioissa painottuivat erityisesti vuorovaikutuksellisuus, joustavuus ja ajankohtaisuus. Ideariihessä mainittiin esimerkiksi vaihtuvat työpajat, joissa kielten opiskelijat voisivat toimia yhteistyössä vaihto-opiskelijoiden ja kielten pääaineopiskelijoiden kanssa. Joustavuutta korostettiin niin suoristusmuotojen kuin aikataulun suhteen. Itseopiskelutiloihin toivottiin lisää viihtyisyyttä ja ideoita heitettiin niin ‘kieliseinästä’ kuin nettipuhelumahdollisuudesta. Materiaaleja toivottiin enemmän nettiin cd-levyjen sijaan.

Kiitokset opiskelijaneuvoston jäsenille kiinnostavista ideoista ja keskustelusta!

Oppimisympäristöihin ja itseopiskelutilojen kehittämiseen liittyvää keskustelua voi jatkaa kommenttiosiossa.

Leave a Reply