Kolmas minikonferenssi kokoontui

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kielikeskukset järjestivät yhteisen minikonferenssin torstaina 27.11.2014. Puitteina toimi tunnelmallinen Aalto Design Factory, jonka toiminta perustuu matalan kynnyksen innovaatiomahdollisuuksiin. Tilaisuuden aluksi osallistujat saivat kuulla Aalto-yliopiston yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäen kehittämisajatteluun liittyviä näkökulmia.

Kolmannen minikonferenssin osallistujia tutustumassa ja vaihtamassa kuulumisia aloituskahveilla.

Aallon ja HY:n kielikeskusten väkeä konferenssin aloituskahveilla.

Seminaarin varsinaiset esitykset käsittelivät kielten oppimista ja opetusta. Aiheet pohjautuivat osallistujien omaan työhön, tutkimukseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Valinnanvaraa riitti niin uusista verkkopohjaisista kieltenopetuksen työkaluista ja opetusalustoista kuin oppimismotivaatiosta ja palautteen roolista vain muutamia esitysten aiheita mainitakseen. Esitysten yhteydessä vaihdettiin ajatuksia näistä tuoreista ideoista, työtavoista ja tutkimuksista sekä pohdittiin niiden sovellusmahdollisuuksia. Opettajien usein työssään kohtaamaan opiskelijoiden esiintymisjännitykseen oli tarjolla Aallon Rinna Toikan vetämä työpaja, jossa ryhmät kehittelivät ja jakoivat erilaisia työskentelytapoja esiintymisjännittämisen helpottamiseksi.

Päivän päätteeksi kokoonnuttiin Design Factoryn Stage-tilaan, jossa viihdyttiin illallisen ja viinin äärellä jatkaen keskustelua päivän aiheista. Stagella oli mahdollista tutustua posteriesityksiin ja keskustella niiden tekijöiden kanssa. OOTUn opinto-ohjaajat Nina Sulonen ja Riikka Forss olivat valmistelleet kansainvälisille opiskelijoille suunnattuun kurssiassistenttitoimintaan liittyvän posterin, joka on saatavilla myös pdf-muodossa: Minikonferenssi_posteri2014.

OOTU kiittää järjestäjiä, esittäjiä ja kaikkia osallistujia erittäin mukavasta ja innostavasta konferenssipäivästä!

One thought on “Kolmas minikonferenssi kokoontui

Leave a Reply