Kirjaston kuukauden kasvo: Anni Träff tuntee asiakkaansa

Helsingin yliopiston kirjasto esittelee yliopiston 375-juhlavuoden kunniaksi joka kuukausi yhden kirjastoammattilaisen henkilökuvassa. Mukana on sekä asiakkaille kirjaston arjessa tuttuja kasvoja että tärkeitä taustavaikuttajia, joita ilman kirjaston palvelut eivät olisi asiakkaiden saatavilla.

Ensimmäisenä esittelyvuorossa on ainakin kaikille Ruskeasuolla hammaslääketieteen laitoksella toimiville tuttu kirjastosihteeri Anni Träff. Anni on tuottanut Hammaslääketieteen kirjaston palveluja jo yli vuosikymmenen, siitä saakka, kun tuli “Hampaalle” tekemään opintoihinsa liittyvää harjoittelua erikoiskirjastossa vuonna 2003.

Kirjastosihteeri Anni Träff taustallaan professori Eero Sakari Tammisalo, odontologian tohtori. Proteesiopin   opettaja v. 1922- ja hammaslääketieteen laitoksen esimies 1925-194
Kirjastosihteeri Anni Träff taustallaan professori Eero Sakari Tammisalo, odontologian tohtori, proteesiopin opettaja v. 1922- ja hammaslääketieteen laitoksen esimies 1925-1942

Pienessä kirjastossa kirjastosihteerin toimenkuvaa ei voi ainakaan yksipuolisuudesta syyttää. Neuvonnan ja tiedonhaun opastuksen ja opetuksen lisäksi Anni on hoitanut hammaslääketieteen alan kokoelmia; laatinut aineistobudjetin laitoksille, huolehtinut lehtitilauksista ja kirjastoon saapuneista lehdistä. Käytännössä nykyisessä digitaalisten lehtien maailmassa Annin hommana on ollut huolehtia siitä, että hankitut lehdet aktivoidaan asiakkaiden käyttöön – vasta aktivoinnin jälkeen lehdet näkyvät lehtiportaaleissa ja artikkelit ovat sieltä ladattavissa.

Kokoelmatyön olennainen osa myös kirja- ja lehtikokoelmien elinkaaren hallinta. Vanhentunutta aineistoa poistetaan säännöllisesti uuden, tarpeellisemman tieltä. Parhaillaan ajankohtaista on hammaslääketieteen kokoelman karsiminen tulevaa muuttoa silmällä pitäen. Hammaslääketieteen kokoelma ja kirjastopalvelut siirtyvät vuonna 2016 Ruskeasuolta Meilahden kampuskirjasto Terkkoon.

Annin tavoitteena on lisätä hammaslääketieteen alan uutuuksien ja muiden aineistojen näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa. Erityisen tärkeää tämä on tulevaisuudessa, kun tieteenalan kirjastopalvelut eivät enää ole ainelaitoksen välittömässä yhteydessä, eikä asiakkaisiin törmää käytävillä päivittäin. Annin mukaan keskeinen tulevaisuuden haaste onkin kuinka luontevaa yhteyttä ylläpidetään laitoksen väen kanssa, joka on tottunut kirjastoon lähipalveluna.

Olennaista kirjastoammattilaiselle on Annin mielestä tuntea tutkimuksen teon ja opetuksen suunnittelun työprosessi tutkijan työpöydän näkökulmasta.

“On todella opettavaista seurata miten tutkija todella tekee tarvitsemiaan tiedonhakuja ja minkälaisia eri reittejä yliopistolaiset käyttävät eri aineistoihin mennessään.”

Luonteva yhteys kirjaston palveluun pohjaakin juuri siihen, että kirjastossa tunnetaan tutkijan työn eri vaiheet ja työpäivän kulku.

Nousevana trendinä juuri hammaslääketieteen alalla Anni tunnistaa jatko-opiskelijat, jotka tekevät vuosien työelämäjakson jälkeen paluun yliopistolle. Opastuksen räätälöinti tälle uudelle ryhmälle on ollut innostavaa. Juuri ihanat asiakkaat inspiroivatkin Annia eniten päivittäisessä työssä. Pienellä laitoksella koetun yhteisöllisyyden vastapainona uudistuva kirjasto-organisaatio on tarjonnut mahdollisuuden päästä mukaan moniin kiinnostaviin uusiin projekteihin ja suunnittelutehtäviin. Kirjastojen yhdistyminen on tuonut Annille paljon uusia kontakteja ja uusia, mukavia työkavereita.

Voit seurata Annia myös Twitterissä: