Kumpulan kampuskirjaston 24/7-käyttö päättyy 18.5.2018

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilöstön 24h-pääsy Kumpulan kampuskirjaston tiloihin päättyy 18.5.2018

Henkilöt, joilla on kulkuavain Kumpulan kampuksen Chemicum-, Exactum- tai Physicum-rakennukseen, ovat erillisellä hakemuksella saaneet käyttöoikeuden Kumpulan kampuskirjastoon myös sen ollessa suljettuna.

Tiedekunnan henkilökunnan ympärivuorokautisesta pääsystä Kumpulan kampuskirjaston tiloihin luovutaan ja 24h-käyttöoikeus päättyy perjantaina 18.5.2018. Remontin jälkeen kirjaston tilat ovat tiedekunnan henkilökunnan käytettävissä aukioloaikojen mukaisesti.

Kirjaston tilamuutosprojekti

Kumpulan kampuskirjasto on suljettuna kesällä 2018 remontin vuoksi. Viimeinen aukiolopäivä ennen remonttia on perjantai 18.5.2018.

Kirjaston tilamuutosprojekti kytkeytyy laajempaan hankkeeseen, jossa ovat mukana matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja yliopiston opiskelijapalvelut. Kirjaston tavoitteena on luoda monipuolinen ja joustava oppimisympäristötila ensimmäiseen kerrokseen ja nykyistä noin puolet pienempään tilaan toisessa kerroksessa.

Lisätietoja, aikataulu ja kirjaston palvelut muutostöiden aikana löytyvät sivulta Kumpula 2018

Hyartin näyttely Kaisa-talossa toukokuussa

Helsingin yliopiston henkilökunnan taidekerho Hyart esittäytyy Kaisa-kirjastossa 16.-27.5.2017. Kerhon näyttely Lukemattomia kuvia, värien kirjoja on esillä pääkirjaston aukioloaikoina Kaisa-talon näyttelytilassa (Fabianinkatu 32). Pääoven viereiseen tilaan kootut työt ovat vuosilta 2015-2017, jolloin kerho on työskennellyt TaT Riikka Mäkikoskelan johdolla.

Opetussisältöinä ovat olleet muun muassa valon ja varjon sävyt, väririnnastukset, -kontrastit ja -harmoniat. Innoitusta on haettu sekä taidehistoriasta että nykytaiteesta, mutta pääasiana on korostettu kunkin tekijän henkilökohtaista ilmaisua.

Rakkaus kuvalliseen ilmaisuun, ennakkoluuloton kokeilu, uskaltautuminen itse kunkin mukavuusalueiden ulkopuolelle ja yhteisöllisyys ovat kantaneet taidekerhoa jo 33 vuotta. Lukuisat tunnetut suomalaiset taiteilijat ovat jakaneet osaamistaan kerhon opettajina. Periaatteena on, että ohjaaja vaihtuu parin vuoden välein, jotta uudet ja erilaiset näkökulmat sekä tekniikat pääsevät rikastuttamaan hyartilaisten tekemistä ja taiteellista ilmaisua.

Töitä tehdään omien mieltymysten mukaan joko akvarelli-, akryyli- tai öljyväreillä sekä toisinaan myös hiilellä, tussilla tai liiduilla. Välillä kokeillaan myös perinteistä poikkeavia ilmaisutapoja. Porthanian Piirustuslaitos on ollut alusta asti paikka, johon viikoittaisiin maalausiltoihin kokoonnutaan. Niiden lisäksi hyartilaiset tutustuvat aktiivisesti taidenäyttelyihin sekä järjestävät maalausretkiä ja matkoja niin kotimaassa kuin ulkomailla. Traditioksi on muodostunut muun muassa keväinen maalausviikonloppu Tvärminnessä.

Tällä hetkellä kerhossa on noin 30 jäsentä yliopiston eri kampuksilta ja ammattiryhmistä. Hyartilaisten joukossa on opettajia ja tutkijoita eri tiedekunnista sekä kirjasto- ja hallintohenkilökuntaa. Hyartin toiminnan tarkoituksena on tukea henkilöstötavoitteita; edistää työkykyä, työssäjaksamista ja työhyvinvointia sekä verkostoitumista. Ryhmän toimintaan voivat osallistua kaikki taidoista ja kokemuksesta riippumatta. Toiminta on tasa-arvoista yhdessä tekemistä yli tiedekuntarajojen.

Lisätietoja: Hyart ja Riikka Mäkikoskela

Teksti Eeva-Liisa Viitala

Kirjaston kuukauden kasvo: Anni Träff tuntee asiakkaansa

Helsingin yliopiston kirjasto esittelee yliopiston 375-juhlavuoden kunniaksi joka kuukausi yhden kirjastoammattilaisen henkilökuvassa. Mukana on sekä asiakkaille kirjaston arjessa tuttuja kasvoja että tärkeitä taustavaikuttajia, joita ilman kirjaston palvelut eivät olisi asiakkaiden saatavilla.

Ensimmäisenä esittelyvuorossa on ainakin kaikille Ruskeasuolla hammaslääketieteen laitoksella toimiville tuttu kirjastosihteeri Anni Träff. Anni on tuottanut Hammaslääketieteen kirjaston palveluja jo yli vuosikymmenen, siitä saakka, kun tuli “Hampaalle” tekemään opintoihinsa liittyvää harjoittelua erikoiskirjastossa vuonna 2003.

Kirjastosihteeri Anni Träff taustallaan professori Eero Sakari Tammisalo, odontologian tohtori. Proteesiopin   opettaja v. 1922- ja hammaslääketieteen laitoksen esimies 1925-194
Kirjastosihteeri Anni Träff taustallaan professori Eero Sakari Tammisalo, odontologian tohtori, proteesiopin opettaja v. 1922- ja hammaslääketieteen laitoksen esimies 1925-1942

Pienessä kirjastossa kirjastosihteerin toimenkuvaa ei voi ainakaan yksipuolisuudesta syyttää. Neuvonnan ja tiedonhaun opastuksen ja opetuksen lisäksi Anni on hoitanut hammaslääketieteen alan kokoelmia; laatinut aineistobudjetin laitoksille, huolehtinut lehtitilauksista ja kirjastoon saapuneista lehdistä. Käytännössä nykyisessä digitaalisten lehtien maailmassa Annin hommana on ollut huolehtia siitä, että hankitut lehdet aktivoidaan asiakkaiden käyttöön – vasta aktivoinnin jälkeen lehdet näkyvät lehtiportaaleissa ja artikkelit ovat sieltä ladattavissa.

Kokoelmatyön olennainen osa myös kirja- ja lehtikokoelmien elinkaaren hallinta. Vanhentunutta aineistoa poistetaan säännöllisesti uuden, tarpeellisemman tieltä. Parhaillaan ajankohtaista on hammaslääketieteen kokoelman karsiminen tulevaa muuttoa silmällä pitäen. Hammaslääketieteen kokoelma ja kirjastopalvelut siirtyvät vuonna 2016 Ruskeasuolta Meilahden kampuskirjasto Terkkoon.

Annin tavoitteena on lisätä hammaslääketieteen alan uutuuksien ja muiden aineistojen näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa. Erityisen tärkeää tämä on tulevaisuudessa, kun tieteenalan kirjastopalvelut eivät enää ole ainelaitoksen välittömässä yhteydessä, eikä asiakkaisiin törmää käytävillä päivittäin. Annin mukaan keskeinen tulevaisuuden haaste onkin kuinka luontevaa yhteyttä ylläpidetään laitoksen väen kanssa, joka on tottunut kirjastoon lähipalveluna.

Olennaista kirjastoammattilaiselle on Annin mielestä tuntea tutkimuksen teon ja opetuksen suunnittelun työprosessi tutkijan työpöydän näkökulmasta.

“On todella opettavaista seurata miten tutkija todella tekee tarvitsemiaan tiedonhakuja ja minkälaisia eri reittejä yliopistolaiset käyttävät eri aineistoihin mennessään.”

Luonteva yhteys kirjaston palveluun pohjaakin juuri siihen, että kirjastossa tunnetaan tutkijan työn eri vaiheet ja työpäivän kulku.

Nousevana trendinä juuri hammaslääketieteen alalla Anni tunnistaa jatko-opiskelijat, jotka tekevät vuosien työelämäjakson jälkeen paluun yliopistolle. Opastuksen räätälöinti tälle uudelle ryhmälle on ollut innostavaa. Juuri ihanat asiakkaat inspiroivatkin Annia eniten päivittäisessä työssä. Pienellä laitoksella koetun yhteisöllisyyden vastapainona uudistuva kirjasto-organisaatio on tarjonnut mahdollisuuden päästä mukaan moniin kiinnostaviin uusiin projekteihin ja suunnittelutehtäviin. Kirjastojen yhdistyminen on tuonut Annille paljon uusia kontakteja ja uusia, mukavia työkavereita.

Voit seurata Annia myös Twitterissä: